Fagforeninger i Island

Stéttarfélög á Íslandi
Fagforeninger varetager en vigtig opgave i Island, og så godt som alle lønmodtagere er medlemmer af en fagforening. Det tilrådes at sætte sig godt ind i fagforeningernes virksomhed og få information om den støtte, de yder.

Fagforeningernes opgave er først og fremmest at træffe aftaler om løn og andre arbejdsvilkår i overenskomster på vegne af medlemmerne og at varetage deres interesser på arbejdsmarkedet.

Langt de fleste fagforeninger driver fonde, der virker til gavn for medlemmerne, såsom sygefonde ved sygdom, feriefonde og oplysningsfonde. Endvidere tilbyder fagforeninger deres medlemmer juridisk bistand, bl.a. ved uenighed med arbejdsgivere.

Næsten alle lønmodtagere på Island er medlemmer af en fagforening. Dog er det tilladt at stå uden for fagforeningerne, men de, der vælger dette, har alligevel pligt til at arbejde efter lovligt fastsatte overenskomster og betale til fagforeningerne.

De fleste fagforeninger indgår i større fagforbund efter erhvervsgrene og landsdele. Disse forbund af fagforeninger indgår i et af lønmodtagernes fire storforbund: ASÍ, BSRB, BHM og KÍ. Desuden står en række fagforeninger uden for disse forbund

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.