Fagforeninger på Island

Stéttarfélög á Íslandi
Fagforeningene spiller en viktig rolle på Island, og nesten alle arbeidstakere er organiserte. Det anbefales at man gjør seg kjent med virksomheten til fagforeningene og den støtten de tilbyr.

Fagforeningenes oppgave er først og fremst å forhandle om lønn og arbeidsvilkår på vegne av medlemmene sine og verne om interessene deres på arbeidsmarkedet.

Nesten alle fagforeninger forvalter fond som medlemmene kan dra nytte av, for eksempel sykefond, velferdsfond og utdanningsfond. Fagforeningene tilbyr også juridisk bistand til medlemmene sine, blant annet ved konflikter med arbeidsgiver.

Nesten alle arbeidstakere på Island er medlemmer i fagforeninger. Det er lov å ikke være fagorganisert, men da er man likevel pliktig til å arbeide i henhold til gjeldende tariffavtaler og betale fagforeningskontingent.

De aller fleste fagforeninger er organisert i større forbund etter bransjer og regioner. Disse forbundene er så tilsluttet en av fire landsdekkende lønnstakerorganisasjoner: ASÍ, BSRB, BHM og KÍ. Det er noen fagforeninger som står utenfor disse alliansene

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.