Fackföreningar på Island

Stéttarfélög á Íslandi
Fackföreningarna fyller en viktig funktion på Island och nästan alla anställda är med i facket. En rekommendation är att bekanta sig med fackföreningarnas arbete och den hjälp som de erbjuder.

Fackföreningarnas uppgift är i första hand att för sina medlemmars räkning förhandla om löner och andra arbetsvillkor i kollektivavtalen, samt att slå vakt om medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden.

De flesta fackföreningar driver olika fonder som är till för medlemmarna, t. ex. sjukkassor, semesterkassor och utbildningskassor. Fackföreningarna erbjuder även juridisk hjälp för sina medlemmar, t. ex. i fall av meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren.

Nästan alla anställda på Island är medlemmar i någon fackförening. Det är dock tillåtet att stå utanför facket, men även då måste man arbeta enligt lagstadgade kollektivavtal och betala till fackföreningarna.

Enskilda fackföreningar ingår vanligtvis i större förbund, uppdelade efter bransch och landsdel. Varje fackförbund ingår sedan i någon av de fyra löntagarorganisationerna: ASÍ, BSRB, BHM och KÍ. Ett antal fackföreningar står dock utanför dessa organisationer

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.