Fagforeninger i Norge

Fagforeninger i Norge
Her kan du læse mere om fagforeninger og fagforbund i Norge.

Hvis du vil vide hvilken løn og hvilke arbejdsvilkår, du har ret til i Norge, kan du henvende dig til det fagforbund, som er aktuelt for din branche. 

Fagforeninger, fagforbund og hovedorganisationer

Fagforeninger er sammenslutninger af lønmodtagere inden for det samme fag eller den samme branche. De arbejder for at styrke medlemmernes rettigheder og arbejdsvilkår og har blandt andet en central betydning i lønforhandlinger.

De enkelte fagforeninger er som regel knyttet til større, typisk landsdækkende, fagforbund ud fra erhvervsgruppe. Hvis du er medlem af en fagforening, vil den som regel kunne hjælpe dig som lønmodtager, hvis der opstår uenigheder mellem dig og din arbejdsgiver.

Fagforbundene er centralt organiseret via en hovedorganisation eller en hovedsammenslutning. Der er 4 af disse i Norge:

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønmodtagerorganisation. LO består af 22 fagforbund for forskellige erhvervsgrupper, blandt andet Handel og Kontor, EL & IT Forbundet, Industri Energi og Fagforbundet, som organiserer medlemmer i den kommunale, fylkeskommunale og private sektor.
  • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) er Norges næststørste lønmodtagerorganisation. Unio består blandt andet af følgende fagforbund: Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Politiets Fellesforbund og Norsk Fysioterapiforbund.
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har 19 fagforbund tilknyttet og dækker alle sektorer inden for arbejdslivet, blandt andet Yrkestrafikkforbundet for buschauffører, Bibliotekarforbundet, Lærernes Yrkesforbund og Farmasiforbundet.
  • Akademikerne består af 13 medlemsforeninger og er en lønmodtagerorganisation for højt uddannede fra universiteter og høyskoler. Blandt medlemsforeningerne er Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening og Samfunnsviterne.

Hovedorganisationen kan henvise dig til de fagforbund, som er tilknyttet din erhvervsgruppe eller dit fagområde. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og pligter som lønmodtager, kan du kontakte hovedorganisationen eller det fagforbund, som er tilknyttet din branche eller dit fagområde.

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Hvis du udfører lønnet arbejde, har du ret til et skattefradrag for medlemskontingentet til en fagforening. Fradraget er ofte påført selvangivelsen, men hvis det ikke er, skal du selv sørge for at gøre det. Skatteetaten har en oversigt over, hvor meget af medlemskontingentet der er fradragsberettiget på Skatteetatens netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.