Fackföreningar i Norge

Fagforeninger i Norge
Här kan du läsa mer om fackföreningar och fackförbund i Norge.

För att få reda på vilken lön och vilka arbetsvillkor du har rätt till i Norge kan du vända dig till det fackförbund som är aktuellt för ditt yrkesområde. 

Fackföreningar, fackförbund och centralorganisationer

Fackföreningar är sammanslutningar av arbetstagare inom samma yrkesområde eller bransch. De arbetar för att stärka medlemmarnas rättigheter och arbetsvillkor och är centrala i bland annat löneförhandlingar.

De enskilda fackföreningarna är i regel knutna till större, vanligtvis landsomfattande, fackförbund, efter yrkesgrupp. Om du är medlem i en fackförening kan föreningen i regel hjälpa dig som arbetstagare om det skulle uppstå tvister mellan dig och din arbetsgivare.

Fackförbunden är i sin tur centralt organiserade via en centralorganisation eller en central sammanslutning. I Norge finns det fyra sådana:

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO) är Norges största löntagarorganisation. 22 fackförbund för olika yrkesgrupper är anslutna till LO, bland annat förbundet för anställda inom handel och kontor, EL & IT Forbundet, Industri Energi och Fagforbundet, som organiserar medlemmar i kommunal, fylkeskommunal och privat sektor.
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) är Norges näst största löntagarorganisation. Några av de fackförbund som är anslutna till Unio är Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Politiets Fellesforbund och Norsk Fysioterapiforbund.
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har 19 anslutna fackförbund och täcker alla sektorer i arbetslivet, bland annat Yrkestrafikkforbundet for bussjåfører, Bibliotekarforbundet, Lærernes Yrkesforbund och Farmasiforbundet.
 • Akademikerne är en arbetstagarorganisation för universitets- och högskoleutbildade och består av 13 medlemsföreningar. Några av dessa är Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening och Samfunnsviterne.

Centralorganisationerna kan hänvisa dig till det fackförbund som omfattar din yrkesgrupp eller ditt yrkesområde. Kontakta centralorganisationen eller fackförbundet för ditt yrkesområde om du har frågor om rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

  Skatteavdrag för fackföreningsavgifter

  Om du är anställd kan du begära skatteavdrag för den medlemsavgift du betalat till fackföreningen. Det står ofta redan angett i självdeklarationen, men om det inte gör det måste du själv se till att ange det. På Skatteetatens webbplats hittar du information om hur stor del av medlemsavgiften som är avdragsgill.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.