Fagforeninger i Norge

Fagforeninger i Norge
Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Norge.

For å finne ut hva slags lønn og hvilke arbeidsvilkår du har rett på i Norge, kan du henvende deg til det fagforbundet som er aktuelt for yrkesområdet ditt. 

Fagforeninger, fagforbund og hovedorganisasjoner

Fagforeninger er sammenslutninger av arbeidstakere innen samme fag eller bransje. De arbeider for å styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår, og er sentrale blant annet i lønnsforhandlinger.

De enkelte fagforeningene er som regel knyttet til større, og som regel landsomfattende fagforbund, etter yrkesgruppe. Hvis du er medlem i en fagforening vil denne, som regel, kunne hjelpe deg som arbeidstaker dersom det skulle oppstå uenigheter mellom deg og din arbeidsgiver.

Fagforbundene igjen, er sentralt organisert gjennom en hovedorganisasjon eller hovedsammenslutning. I Norge finnes det fire slike:

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. 22 fagforbund for ulike yrkesgrupper er tilknyttet LO, noe som blant annet omfatter forbundet for ansatte innen Handel og Kontor, EL & IT Forbundet, Industri Energi og Fagforbundet, som organiserer medlemmer i kommunal, fylkeskommunal og privat sektor.
  • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) er Norges nest største lønnstakerorganisasjon. Blant fagforbundene i tilknytning til Unio, er Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Politiets Fellesforbund og Norsk Fysioterapiforbund.
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har 19 fagforbund tilknyttet seg og dekker alle sektorer i arbeidslivet, blant annet Yrkestrafikkforbundet for bussjåfører, Bibliotekarforbundet, Lærernes Yrkesforbund og Farmasiforbundet.
  • Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede fra universiteter og høyskoler, og består av 13 medlemsforeninger. Blant disse er Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening og Samfunnsviterne.

Hovedorganisasjonene vil kunne henvise deg til det fagforbundet som er tilknyttet din yrkesgruppe eller ditt fagfelt. Ta kontakt med hovedorganisasjonen eller fagforbundet som er tilknyttet ditt yrkes- eller fagområde hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter som arbeidstaker.

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Er du i lønnet arbeid har du mulighet til å kreve skattefradrag hvis du har betalt medlemskontingent til en fagforening. Dette er ofte ført opp i skattemeldingen, men hvis det ikke er det, må du selv sørge for å føre det opp. Skatteetaten har oversikt over hvor mye av medlemskontingenten som er fradragsberettiget.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.