Graviditet og fødsel

Mor med baby
Photographer
Yadid Levy
Her kan du finde oplysninger om svangerskabsomsorg og service i forbindelse med et barns fødsel og de første uger i dets liv.

Svangerskabsomsorgen står til rådighed for alle vordende mødre/forældre, og hvis en kvinde er tilmeldt den offentlige sygeforsikring i Island, er mødrehjælpens service gratis for hende.

Svangerskabsomsorgen foregår på offentlige sundhedscentre for de kvinder, der er raske og uden alvorlige problemer i forbindelse med graviditeten. Gravide i en af risikogrupperne får særlig service hos kvindeafdelingen på Landshospitalet – Universitetshospitalet og på Distriktshospitalet i Akureyri.

Svangerskabsomsorg og barselshjælp henregnes ikke under akut sygdom. Derfor kan nordiske statsborgere, der ikke er tilmeldt den offentlige sygeforsikring i Island, komme i den situation selv at skulle betale for service her i landet.

Den første graviditetsundersøgelse finder normalt sted efter 8-12 ugers graviditet, og man går ud fra, at kvinder går til 7-10 undersøgelser inden fødslen.

Vordende mødre får tilbudt ultralydsscanning i 11.-14. uge, mod betaling, samt omkring 20. uge, og da gratis.

Jordemødre varetager mødrehjælpen i samarbejde med sundhedscentrenes læger og andet specialuddannet personale. Mange steder tilbydes der mod betaling kurser for vordende forældre, f.eks. i fødselsforberedelse og amning.

Oplysninger om sundhedscentrene i landet kan fås på Sundhedsministeriets hjemmeside og på hjemmesiden Sundhedstjeneste i Hovedstadsområdet. 

Fødslen

Der tages ikke betaling for fødsler, så længe moderen er er tilmeldt den offentlige sygeforsikring i Island.

Jordemødre hos mødrehjælpen giver oplysninger om mulige steder at føde; men det er forskelligt fra landsdel til landsdel, hvordan servicen er tilrettelagt.

Det står kvinder frit for at vælge, på hvilket hospital de vil føde deres børn. På nogle mindre hospitaler og ved hjemmefødsel stilles der dog den betingelse, at graviditeten har været uden problemer.

Hvis en vordende moder vælger at føde sit barn derhjemme, skal hun søge oplysninger om tilrettelæggelsen af hjemmefødsel hos en jordemoder. En moder, der føder hjemme, har ret til sygedagpenge i ti dage efter barnets fødsel.

Efter fødslen er det forskelligt, hvor længe man skal forblive sengeliggende, fra seks timer op til nogle døgn, alt efter fødslens forløb.

Jordemødrenes hjemmeservice

Alle kvinder, der har en graviditet og fødsel uden problemer bag sig, har mulighed for at tage hjem fra 6 til 36 timer efter barnets fødsel. De har så ret til hjemmeservice, der består i, at en jordemoder besøger moder og barn i de første dage efter udskrivningen fra fødselsstedet. Omfanget af denne service afhænger af sundhedstilstand og familiens behov.

Jordemødrenes hjemmeservice kan dog variere lokalt, og det tilrådes derfor vordende mødre/forældre at skaffe sig oplysninger om denne service inden for deres lokalområde.

Statens Forsikringsinstitut betaler al hjemmeservice for kvinder, som er tilmeldt den offentlige sygeforsikring, og giver også nærmere oplysninger.

Meddelelse om fødslen sendes til det sundhedscenter, der ligger nærmest ved barnets hjem, kort efter fødslen; det kan tage kortere eller lidt længere tid. Det tilrådes derfor forældre at sætte sig i forbindelse med deres lokale sundhedscenter, kort efter at de er kommet hjem fra fødeafdelingen, og oplyse om fødslen. Der tilbydes hjemmebesøg af en sygeplejerske de første seks uger efter et barns fødsel. Herefter foregår spædbarnsplejen på det pågældende sundhedscenter.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.