Graviditet og fødsel på Island

Mor med baby
Photographer
Yadid Levy
Her kan du finne informasjon om svangerskapsomsorg og tjenester i forbindelse med fødsel og de første ukene etterpå.

Svangerskapsomsorg er et tilbud til alle vordende mødre/foreldre, og har en kvinne helseforsikring på Island, er svangerskapsomsorgen gratis.

Svangerskapsomsorgen blir utført på helsesentre for de som er friske og ikke har alvorlige komplikasjoner i forbindelse med svangerskapet. Kvinner i risikosvangerskap blir ivaretatt på kvinneklinikken ved universitetssykehuset Rikshospitalet eller på kvinneavdelinga ved distriktsykehuset i Akureyri.

Svangerskapsomsorg og fødselshjelp blir ikke regnet som akuttbehandling, og dermed risikerer nordiske statsborgere som ikke har helseforsikring på Island å måtte betale for tjenestene de mottar i landet.

Den første jordmordkontrollen foregår oftest åtte til tolv uker ute i svangerskapet, og det blir anbefalt at kvinner går til sju til ti kontroller fram mot fødselen.

Vordende mødre får tilbud om ultralyd i 11.- 14. uke mot betaling og rundt 20. uke gratis.

Jordmødre har ansvar for svangerskapsomsorgen sammen med legene på helsesentrene og andre spesialister. Mange steder finnes det tilbud om kurs for vordende foreldre, mot betaling, for eksempel i fødselforberedelser og amming.

Opplysninger om helsesentrene på Island kan man finne på hjemmesidene til helsedepartementet (Heilbrigðisráðuneytið) og helsetjenesten i hovedstadsområdet (Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins). 

Fødselen

Ingen betaling blir tatt for fødsler, så lenge moren er helseforsikret på Island.

Jordmødre hos svangerskapsomsorgen tilbyr informasjon om mulige fødselsklinikker, men tjenesten er ulikt organisert i de forskjellige landsdelene.

Kvinner har fritt sykehusvalg ved fødsel. Ved noen av de mindre sykehusene og ved hjemmefødsel er det imidlertid et vilkår at svangerskapet har vært uten komplikasjoner.

Velger den vordende moren å føde sitt barn hjemme, må hun søke informasjon om hjemmefødselsordninger hos jordmor. Mødre som føder hjemme, har krav på sykepenger i ti dager fra barnets fødsel.

Sykeleie etter fødsel varierer fra seks timer til noen døgn, alt etter hvordan fødselen har vært.

Jordmorkontroll hjemme

Alle kvinner som har vært gjennom et svangerskap og en fødsel uten komplikasjoner, kan velge å reise hjem seks til 36 timer etter barnet er født. De har da krav på hjemmebesøk som innebærer at jordmor besøker mor og barn de første dagene etter at de er utskrevet fra fødselsklinikken. Tjenestens omfang er basert på familiens helse og behov.

Jordmorkontrollen i hjemmet fungerer imidlertid litt ulikt fra landsdel til landsdel, og det anbefales at vordende mødre/foreldre skaffer seg informasjon om denne tjenesten i sin landsdel.

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) betaler for jordmorkontrollen i sin helhet for kvinner med helseforsikring. Der kan man også finne mer informasjon.

Kort tid etter fødsel blir fødselsmelding sendt til det helsesenteret som er nærmest barnets hjem, det er forskjellig hvor lang tid dette tar. Det anbefales derfor at foreldre snarest tar kontakt med sitt helsesenter etter hjemkomst fra fødselsklinikken og melder fra om fødselen. Det tilbys hjemmebesøk fra sykepleier de første ukene etter barns fødsel, men senere blir småbarnskontroll utført på det helsesenteret som ligger nærmest.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.