Graviditet och förlossning på Island

Mor med baby
Fotograf
Yadid Levy
Här kan du läsa om mödravård och annan hjälp som går att få i samband med förlossning och under de första veckorna av barnets liv.

Alla blivande mödrar/föräldrar har rätt till mödravård, som är kostnadsfri för kvinnor som är sjukförsäkrade på Island.

För friska kvinnor utan allvarliga problem under graviditeten sker mödravården på vårdcentralerna. Vid riskgraviditet sköts vården av kvinnoavdelningarna på universitetssjukhuset Landspítalinn i Reykjavik och sjukhuset i Akureyri.

Eftersom mödra- och förlossningsvård inte räknas som akut vård kan nordiska medborgare utan isländsk sjukförsäkring bli tvungna att själva betala för vården.

Det första besöket på mödravården sker vanligtvis i graviditetsvecka 8–12 och som regel planeras sju till tio besök fram till förlossningen.

Gravida erbjuds ultraljudsundersökning i vecka 11–14 mot betalning samt gratis runt vecka 20.

Mödravården sköts av barnmorskor i samarbete med allmänläkare och andra specialister. På många ställen erbjuds kurser för blivande föräldrar mot betalning, till exempel om förlossningsförberedelser och amning.

Information om landets vårdcentraler hittar du på hemsidorna till hälsoministeriet och huvudstadsområdets hälsovård (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins). 

Förlossningen

Ingen avgift tas ut för förlossningen om du är sjukförsäkrad på Island.

Förlossningsvården varierar något mellan regionerna. Mödravårdens barnmorskor informerar om möjliga förlossningskliniker.

Du kan själv välja på vilket sjukhus du föder ditt barn. På vissa mindre sjukhus och vid hemförlossning har man dock som krav att graviditeten har varit problemfri.

Om du väljer att föda ditt barn hemma ska du vända dig till barnmorska för information om hur hemförlossning går till. Kvinnor som föder i hemmet har rätt till sjukersättning i tio dagar från barnets födsel.

Tiden som mamman är sängliggande efter förlossningen varierar från sex timmar till några dygn beroende på förlossningens karaktär.

Hembesök av barnmorska

Alla kvinnor som har genomgått en naturlig graviditet och förlossning ges möjlighet att åka hem sex till 36 timmar efter förlossningen. Man har då rätt till vård i hemmet genom hembesök av barnmorska de första dagarna efter utskrivning från förlossningskliniken. Vårdens omfattning bestäms utifrån familjens behov och hälsotillstånd.

Hembesök av barnmorska anordnas något olika i olika kommuner och det rekommenderas att ta reda på vad som gäller där du bor redan innan förlossningen.

Sjúkratryggingar Íslands, den statliga sjukförsäkringen, täcker alla kostnader för hemvården, och ger även ytterligare information.

Snart efter förlossningen skickas en födelseanmälan till den vårdcentral som ligger närmast barnets hem, men eftersom det kan dröja olika länge rekommenderas föräldrarna att informera sin vårdcentral om födseln inom en kort tid efter hemkomsten från förlossningskliniken. Hembesök av sjuksköterska erbjuds fram till barnets sjätte vecka. Därefter sker barnavården på närmsta vårdcentral.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.