Graviditet och förlossning på Island

Mor med baby
Fotograf
Yadid Levy
Här finns information om mödravård i samband med förlossningen och under barnets första veckor.

Mödravård erbjuds alla blivande mödrar/föräldrar och är kostnadsfri för dig som är sjukförsäkrad på Island.

För friska kvinnor utan allvarliga problem under graviditeten sker mödravården på vårdcentralerna. Vid riskgraviditet sköts vården av kvinnokliniken på universitetssjukhuset Lanspítalinn i Reykjavik eller kvinnoavdelningen på Fjórðungssjúkrahús i Akureyri.

Mödravård och förlossningsvård räknas inte som akut sjukdom och därför kan nordiska medborgare utan isländsk sjukförsäkring tvingas betala vården själva.

Den första undersökningen hos mödravården äger vanligen rum efter att graviditeten har pågått i åtta till tolv veckor och man räknar med sju till tio undersökningar fram till förlossningen.

Blivande mödrar erbjuds ultraljudsundersökning i vecka 11-14 mot betalning och gratis runt vecka 20.

Mödravården sköts av barnmorskor tillsammans med allmänläkare och andra specialister. På många platser erbjuds kurser för blivande föräldrar mot betalning, till exempel om förlossningsförberedelser och amning.

Information om landets vårdcentraler hittar du hos Välfärdsministeriet och hos Huvudstadsområdets hälsovård Heilsugæsla. 

Förlossningen

Ingen avgift tas ut för förlossningen om du är sjukförsäkrad på Island.

Förlossningsvården varierar i landet och mödravårdens barnmorskor informerar om möjliga förlossningskliniker.

Du kan själv välja på vilket sjukhus du föder ditt barn. På vissa mindre sjukhus och vid hemförlossning har man dock som krav att graviditeten har varit problemfri.

Om du väljer att föda ditt barn hemma ska du vända dig till barnmorska för information om hur hemförlossning går till. Kvinnor som föder i hemmet har rätt till sjukersättning i tio dagar från barnets födsel.

Tiden som mamman är sängliggande efter förlossningen varierar från sex timmar till några dygn beroende på förlossningens karaktär.

Hembesök av barnmorska

Alla kvinnor som har genomgått en naturlig graviditet och förlossning ges möjlighet att åka hem sex till 36 timmar efter förlossningen. Man har då rätt till vård i hemmet genom hembesök av barnmorska de första dagarna efter utskriften från förlossningskliniken. Vårdens omfattning bestäms utifrån familjens behov och hälsotillstånd.

Hemvårdsservicen skiljer sig dock något åt mellan olika landsdelar och du rekommenderas att ta reda på vad som gäller där du bor redan före förlossningen.

Statens försäkringskassa Tryggingastofnun bekostar hemvårdsservicen, och hos dem hittar du även ytterligare information.

Kort tid efter förlossningen skickas en födelseanmälan till den vårdcentral som ligger närmast barnets hem, men det kan dröja olika länge. Därför är det säkrast att kontakta sin vårdcentral för att informera om födseln när man kommer hem från förlossningskliniken. Hembesök av sjuksköterska erbjuds fram till barnets sjätte vecka, därefter sker spädbarnsvården på närmsta vårdcentral.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.