Grønlandsk arbejdsmarkedsydelse under sygdom

Man in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om reglerne for at modtage arbejdsmarkedsydelse under sygdom i Grønland.

Alle grønlandske byer har en Majoriaq, som er det kommunale bindeled mellem erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. De tager sig af vejledning og sagsbehandling i forhold til ledighed og sygdom, og de kan hjælpe dig med kurser, uddannelse og andet opkvalificering, hvis du ønsker at forbedre dine chancer for at komme i job eller starte uddannelse.

Hvornår har du ret til arbejdsmarkedsydelse under sygdom i Grønland?

For at modtage grønlandsk arbejdsmarkedsydelse ved sygdom, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Være fyldt 18 år eller være forsørger
  • Være folkeregistreret i Grønland

Have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 182 timer de seneste 13 uger.

Hvor mange sygedage har du ret til?

Du kan få arbejdsmarkedsydelse i 13 uger, som udbetales fra din 3. sygedag. Er du ledig eller hjemsendt og modtager du allerede arbejdsmarkedsydelse som ledig, vil din arbejdsmarkedsydelse fortsætte uden ophold, efter du har sygemeldt dig.

I nogle tilfælde kan du få arbejdsmarkedsydelse allerede fra første sygedag. Det gælder, hvis sygemeldingen skyldes en arbejdsskade, eller hvis du er sygemeldt i 2 uger eller længere.

Er du ofte syg i kortere perioder, eller er du sygemeldt længere tid end 3 uger, tager kommunalbestyrelsen stilling til, om du skal tilbydes en anden form for hjælp.

Hvordan søger du arbejdsmarkedsydelse ved sygdom?

Gennem dit lokale Majoriaq-center kan du få hjælp til at søge arbejdsmarkedsydelse under sygdom. Du skal medbringe:

  • Dokumentation for at du ikke kan arbejde på grund af sygdom, fx lægeerklæring. Er du i arbejde, skal din arbejdsplads betale for lægeerklæringen. Er du ledig, kan du få Majoriaq til at dække omkostningerne ved en lægeerklæring.

Eller:

  • Dokumentation for at du er sygemeldt fra arbejdspladsen og ikke får løn under sygdom.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Medarbejderne på Majoriaq vurderer, om du er berettiget til arbejdsmarkedsydelse og i så fald størrelsen på ydelsen. Du får svar på din ansøgning med det samme.

Er du ikke berettiget til arbejdsmarkedsydelse, kan Majoriaq hjælpe dig med at søge om anden offentlig støtte, hvis du:

  • Er sygemeldt med en arbejdsskade og ikke har ret til løn under sygdom eller arbejdsmarkedsydelse.
  • Er langtidssygemeldt eller erklæret kronisk syg uden at have ret til arbejdsmarkedsydelse eller løn under sygdom.
Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.