Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse under sykdom

Man in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om reglene for å motta arbeidsmarkedsytelse under sykdom på Grønland.

Alle grønlandske byer har en Majoriaq, som er det kommunale bindeleddet mellom næringsliv, arbeidsmarked og utdanningsinstitusjoner. De tar seg av veiledning og saksbehandling når det gjelder arbeidsledighet og sykdom, og de kan hjelpe deg med kurs, utdanning og annen oppkvalifisering hvis du ønsker å forbedre sjansene dine for å komme i jobb eller starte en utdanning.

Når har du rett til arbeidsmarkedsytelse under sykdom på Grønland?

For å motta grønlandsk arbeidsmarkedsytelse ved sykdom må du oppfylle følgende betingelser:

  • Ha fylt 18 år eller være forsørger
  • Være folkeregistrert på Grønland

Ha vært beskjeftiget som lønnsmottaker i minst 182 timer de siste 13 ukene.

Hvor mange sykedager har du rett til?

Du kan få arbeidsmarkedsytelse i 13 uker, som utbetales fra tredje sykedag. Er du arbeidsledig eller hjemsendt og mottar du allerede arbeidsmarkedsytelse som arbeidsledig, vil arbeidsmarkedsytelsen fortsette uten opphold etter at du har sykemeldt deg.

I noen tilfeller kan du få arbeidsmarkedsytelse allerede fra første sykedag. Det gjelder hvis sykemeldingen skyldes en arbeidsskade, eller hvis du er sykemeldt i to uker eller lenger.

Er du ofte syk i kortere perioder, eller er du sykemeldt i lengre tid enn tre uker, tar kommunestyret stilling til om du skal tilbys en annen form for hjelp.

Hvordan søker du om arbeidsmarkedsytelse ved sykdom?

Gjennom ditt lokale Majoriaq-senter kan du få hjelp til å søke arbeidsmarkedsytelse under sykdom. Du må ta med:

  • dokumentasjon for at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom, f.eks. legeerklæring. Er du i jobb, skal arbeidsplassen betale for legeerklæringen. Er du arbeidsledig, kan du få Majoriaq til å dekke omkostningene ved en legeerklæring.

Eller:

  • dokumentasjon for at du er sykemeldt fra arbeidsplassen og ikke får lønn under sykdom.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Medarbeiderne på Majoriaq vurderer om du er berettiget til arbeidsmarkedsytelse, og i så fall størrelsen på ytelsen. Du får svar på søknaden med det samme.

Er du ikke berettiget til arbeidsmarkedsytelse, kan Majoriaq hjelpe deg med å søke om annen offentlig støtte, hvis du:

  • er sykemeldt med en arbeidsskade og ikke har rett til lønn under sykdom eller arbeidsmarkedsytelse.
  • er langtidssykemeldt eller erklært kronisk syk uten å ha rett til arbeidsmarkedsytelse eller lønn under sykdom.
Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.