Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid sjukdom

Man in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om reglerna för att få arbetsmarknadsstöd vid sjukdom på Grönland.

Alla grönländska städer har en Majoriaq, som är den kommunala länken mellan näringsliv, arbetsmarknad och utbildningsinstitutioner. De sköter vägledning och ärendehantering som gäller arbetslöshet och sjukdom, och de kan hjälpa dig med kurser, utbildning och annan uppkvalificering om du vill förbättra dina chanser att få jobb eller börja på en utbildning.

När har du rätt till arbetsmarknadsstöd vid sjukdom på Grönland?

För att få grönländskt arbetsmarknadsstöd vid sjukdom ska du uppfylla följande villkor:

  • Du har fyllt 18 år eller är försörjare.
  • Du är folkbokförd på Grönland.

Du har varit anställd i minst 182 timmar de senaste 13 veckorna.

Hur många sjukdagar har du rätt till?

Du kan få arbetsmarknadsstöd i 13 veckor, som utbetalas från din tredje sjukdag. Om du är arbetslös eller permitterad och redan får arbetsmarknadsstöd fortsätter ditt stöd att utbetalas utan uppehåll efter att du har sjukanmält dig.

I vissa fall kan du få arbetsmarknadsstöd redan från den första sjukdagen. Det gäller om sjukskrivningen beror på en arbetsskada eller om du är sjukskriven i två veckor eller längre.

Om du ofta är sjuk i kortare perioder eller om du är sjukskriven längre än tre veckor tar kommunen ställning till om du ska erbjudas någon annan form av hjälp.

Hur ansöker du om arbetsmarknadsstöd vid sjukdom?

Genom ditt lokala Majoriaq-center kan du få hjälp med att ansöka arbetsmarknadsstöd vid sjukdom. Du ska ta med dig:

  • Dokumentation över att du inte kan arbeta på grund av sjukdom, till exempel läkarintyg. Om du är anställd ska din arbetsplats betala för läkarintyget. Om du är arbetslös kan Majoriaq täcka kostnaderna för ett läkarintyg.

Eller:

  • Dokumentation över att du är sjukskriven från arbetsplatsen och inte får lön under sjukdomstiden.

Medarbetarna på Majoriaq bedömer om du är berättigad till arbetsmarknadsstöd och i så fall stödets storlek. Du får genast svar på din ansökan.

Om du inte är berättigad till arbetsmarknadsstöd kan Majoriaq hjälpa dig med att ansöka annat offentligt stöd om du

  • är sjukskriven med en arbetsskada och inte har rätt till lön eller arbetsmarknadsstöd under sjukdomstiden
  • är långtidssjukskriven eller konstaterad kroniskt sjuk utan att ha rätt till varken arbetsmarknadsstöd eller lön vid sjukdom.
Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.