Guide: flytte fra Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land
Hvad skal du huske, når du planlægger at flytte fra Norge til Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Sverige eller Åland? Her kan du læse om folkeregistrering, skat, social sikring og andet, som du bør tænke på, når du flytter til udlandet.

Folkeregistrering ved flytning

Hvis du flytter fra Norge til et andet nordisk land, er det reglerne i det land, du flytter til, som afgør, om du skal registreres som tilflytter i landet. Du skal kun melde flytning til det land, som du flytter til. Hvis flytteanmeldelsen bliver godkendt i det land, du flytter til, bliver du automatisk registreret som udvandret fra Norge.

Ret til social sikring

Hvis du flytter til udlandet, vil din sociale sikring i Norge ophøre, og du vil ikke længere have rettigheder i henhold til lov om social sikring ("folketrygdloven"). 

Hvis du har optjent ret til dagpenge i Norge og skal flytte til et andet nordisk land, kan du ofte tage disse rettigheder med til udlandet. I nogle tilfælde betyder det, at du kan lægge disse rettigheder sammen med de rettigheder, du oparbejder i det land, du flytter til. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan overføre optjente rettigheder til en ydelse, som ikke findes i det land, du flytter til.

I andre tilfælde kan du få ydelserne udbetalt fra Norge, selv om du flytter til udlandet. Du skal som hovedregel søge om at få ydelserne udbetalt fra Norge, før du flytter.

Arbeids- og velferdsetaten, NAV, kan svare på spørgsmål om social sikring og ret til social sikring fra Norge. 

Ret til sundhedsydelser når du flytter

Hvis du flytter til et andet nordisk land og bliver folkeregistreret i landet skal du som hovedregel modtage sundhedsydelser og lægehjælp dér. Kontakt din egen læge, hvis du lider af kroniske sygdomme, så du får recepter på nødvendig medicin, som du kan medbringe til de første uger i det nye land.

Hvis du skal opholde dig midlertidigt i udlandet, kan du i visse tilfælde have ret til at beholde dine sundhedsydelser fra Norge. Før du flytter, bør du undersøge, hvad der gælder i din situation hos HelseNorge.

Skal du flytte, og er du gravid?

Hvis du er gravid, bør du sætte dig grundigt ind i reglerne om forældreydelser og barselsorlov, før du flytter til udlandet. Du kan kontakte NAV for at få information om, hvad der gælder for dig i din situation, og om det eventuelt er muligt at tage din ret til forældreydelser med til udlandet.

Skat ved flytning fra Norge

Hvis du flytter til et andet land, skal du informere Skateetaten om dette. Selv om du flytter fra Norge, kan du fortsat anses for at være skattepligtig i Norge. Dette gælder, hvis du har været bosat i Norge og har en væsentlig tilknytning til landet.

Job, jobsøgning og dagpenge, når du flytter

Hvis du flytter til udlandet for at arbejde, bør du undersøge, om det er nødvendigt at søge om godkendelse, autorisation eller en anden form for tilladelse i den branche, du vil arbejde inden for i det nye land. Husk, at det kan tage lang tid at finde et job, så det er en god idé at være tidligt ude.

Hvis du er medlem af en fagforening i Norge, er det en god idé at kontakte denne, før du flytter til et andet land. Fagforeningen kan give dig relevant information og informere dig om, hvilken fagforening du skal være medlem af i det land, du flytter til.

Du kan som regel medbringe din dagpengeret til et andet nordisk land. Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om dette.

Privatøkonomi ved flytning

Når du flytter fra ét land til ét andet, bør du sikre dig, at du kan forsørge dig selv de første uger eller måneder. Du skal være opmærksom på, at man ofte skal betale indskud for en lejebolig, og at det nogle gange kan tage tid at behandle ansøgninger om eksempelvis boligstøtte eller børnetilskud.

Hvis du modtager udbetalinger og støtte fra det offentlige, skal du kontakte NAV før du flytter.

Husk at opsige dine abonnementer på eksempelvis el, telefon, bredbånd, fitness, aviser og tidsskrifter.

Post og bank

Hvis du skal flytte fra Norge, er det en god idé at kontakte din bank for at lukke dine konti, ændre adresse eller afvikle dine lån.

Husk at melde flytning til postvæsenet, eller sørg for at omadressere din post til et familiemedlem. Du kan melde flytning hos det norske postvæsen (Posten). Husk også at melde flytning til din bank og til andre institutioner, du er i kontakt med.

Bolig og lejekontrakt

Hvis du lejer en lejlighed i Norge, skal du opsige lejekontrakten skriftligt, før du flytter. Ellers kan du risikere at skulle betale dobbelt husleje.

Hvis du ejer en bolig i Norge, som skal lejes ud, mens du bor i udlandet, bør du kontakte Skatteetaten og undersøge skattereglerne. 

Hvis du har en bolig i Norge, som du skal sælge, skal den være forsikret helt frem til den dag, hvor den overtages af en ny ejer. Du kan få yderligere information om dette hos dit forsikringsselskab.

Toldregler ved flytning til udlandet

Du bør sætte dig ind i de gældende toldregler, hvis du vil medbringe dyr, indbo eller andet flyttegods til det land, du flytter til. 

Bilafgifter og eksport af bil

Hvis dit køretøj er registreret i Norge, er det dit ansvar at sørge for, at du har betalt ejerafgiften i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for ejerafgifter på biler i Norge.

Hvis du skal have dit køretøj med til det land, som du flytter til, skal du sætte dig ind i reglerne for registrering og import af køretøjer i landet. Du kan få refunderet en del af engangsafgiften, når du eksporterer et køretøj fra Norge.

Hvad sker der med mit statsborgerskab, hvis jeg flytter?

Hvis du er norsk statsborger, beholder du dit norske statsborgerskab, selv om du flytter til udlandet og ikke længere er folkeregistreret som bosat i Norge.

Stemmeret i Norge og i dit nye bopælsland

Hvis du er norsk statsborger, over 18 år og er, eller har været, bosat i Norge, har du også stemmeret i Norge. Din stemmeret gælder, selv om du er flyttet fra landet. Vælgere, som er bosat, eller som opholder sig midlertidigt, i udlandet, kan brevstemme enten i Norge eller ved de norske ambassader.

Som norsk statsborger kan man også stemme ved visse parlaments-, kommunal- og regionalvalg i de øvrige nordiske lande.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.