Guide: Flytta från Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land
Vad ska du tänka på när du planerar att flytta från Norge till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Sverige eller Åland? Här kan du läsa om folkbokföring, skatt, socialförsäkringsförmåner och annat du bör tänka på när du flyttar utomlands.

Folkbokföring när du flyttar

När du flyttar från Norge till ett annat nordiskt land är det reglerna i det land du flyttar till som avgör om du ska folkbokföras i landet. Du ska anmäla flytt endast i det land du flyttar till. Om flyttanmälan godtas i det land du flyttar till blir du automatiskt registrerad som utvandrad från Norge.

Socialförsäkringsförmåner

Om du flyttar utomlands upphör medlemskapet i den norska socialförsäkringen folketrygden och du har inte längre några förmåner enligt den norska socialförsäkringslagen det norska, folketrygdloven.

Om du har tjänat in socialförsäkringsförmåner (trygderettigheter) i Norge och ska flytta till ett annat nordiskt land kan du ofta ta med dig dessa förmåner. I vissa fall innebär det att du kan lägga ihop förmånerna med de förmåner du tjänar in i det land du flyttar till. Men observera att du inte kan föra över intjänade förmåner till bidrag som inte finns i det land du flyttar till.

I andra fall kan du få bidragen utbetalda från Norge även om du flyttar utomlands. I de allra flesta fall måste du ansöka om att få bidragen utbetalda från Norge innan du flyttar.

Arbets- och välfärdsmyndigheten NAV kan svara på frågor om medlemskap i folketrygden och rätt till socialförsäkringsförmåner (trygderettigheter) från Norge. 

Rätten till sjukvård när du flyttar

När du flyttar till ett annat nordiskt land och blir folkbokförd i landet får du vanligtvis sjukvård och läkarhjälp där. Om du lider av kroniska sjukdomar bör du kontakta din husläkare, så att du får recept på nödvändiga mediciner som du kan ha med dig de första veckorna i det nya landet.

Om du ska vistas utomlands tillfälligt kan du i vissa fall ha rätt att behålla rättigheten till vård i Norge. Innan du flyttar utomlands bör du kontrollera vad som gäller i din situation hos Helsenorge.

Ska du flytta och väntar barn?

Om du är gravid bör du sätta dig noggrant in i reglerna för föräldrapenning och föräldraledighet innan du flyttar utomlands. Kontakta NAV för att få information om vad som gäller för dig i din situation och om du eventuellt kan ta med dig intjänad föräldrapenning till utlandet.

Skatt när du flyttar från Norge

När du flyttar till ett annat land ska du meddela det till den norska skattemyndigheten Skatteetaten. Även om du flyttar från Norge kan du fortfarande betraktas som skattskyldig i Norge. Det gäller om du har varit bosatt i Norge och har en väsentlig anknytning till landet.

Jobb, jobbsökande och arbetslöshetsersättning när du flyttar

När du flyttar utomlands för att jobba där bör du undersöka om du måste ansöka om godkännande, auktorisation eller någon annan typ av tillstånd i den bransch du vill jobba inom i det nya landet. Kom ihåg att det kan ta lång tid att söka jobb, så du bör vara ute i god tid.

Om du är medlem i en fackförening i Norge bör du kontakta dem innan du flyttar till ett annat land. De kan ge dig relevant information och tipsa om i vilken fackförening du bör vara medlem i det land du flyttar till.

Du kan i regel ta med dig intjänade rättigheter till arbetslöshetsersättning till ett annat nordiskt land. Kontakta NAV om detta.

Personlig ekonomi när du flyttar

När du flyttar från ett land till ett annat bör du försäkra dig om att du kan försörja dig själv de första veckorna eller månaderna. Du bör vara uppmärksam på att man ofta måste betala en insats eller en deposition för en hyresbostad och att det i vissa fall kan ta tid att behandla ansökningar om exempelvis hyresbidrag eller barnbidrag.

Om du får utbetalningar och bidrag från det offentliga måste du kontakta NAV innan du flyttar.

Kom ihåg att säga upp de abonnemang du har, som exempelvis el, telefon, bredband, träningskort och abonnemang på eventuella tidningar och tidskrifter.

Post- och banktjänster

När du ska flytta från Norge bör du kontakta din bank för att stänga konton, ändra adress på konton eller lösa lån.

Kom ihåg att få posten eftersänd till utlandet eller till din familj. Du kan anmäla adressändring hos Posten. Glöm inte att även ändra adress hos banker och andra institutioner som du är i kontakt med.

Bostad och hyreskontrakt

Om du hyr en lägenhet i Norge måste du säga upp hyreskontraktet skriftligen innan du flyttar. Annars riskerar du att behöva betala dubbel hyra.

Om du äger en bostad i Norge som ska hyras ut medan du bor utomlands bör du undersöka skattereglerna hos Skatteetaten. 

Om du har en bostad i Norge som du ska sälja måste du ha den försäkrad ända fram till den dag då den övertas av den nya ägaren. Du får mer information om detta från ditt försäkringsbolag.

Tullbestämmelser när du flyttar utomlands

Du bör ta reda på tullbestämmelserna om du vill ha med dig djur, bohag eller annat flyttgods till det land du flyttar till. 

Bilavgifter och export av bil

Om ditt fordon är norskregistrerat är det ditt ansvar att se till att årsavgiften betalas i Norge. Skatteetaten är ansvarig för årsavgifter på bil i Norge.

Om du ska ta med ditt fordon till det land du flyttar till måste du sätta dig in i reglerna för registrering och import av fordon i landet. Du kan få en partiell återbetalning av den engångsavgift du betalat vid förstagångsregistreringen när du exporterar ett fordon ur Norge.

Vad händer med medborgarskap när du flyttar?

Om du är norsk medborgare behåller du ditt norska medborgarskap även om du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd i Norge.

Rösträtt i Norge och i det land du flyttar till

Om du är norsk medborgare, över 18 år och är eller någon gång har varit bosatt i Norge har du också rösträtt i Norge, även om du har flyttat från landet. Väljare som är bosatta eller vistas tillfälligt utomlands kan förhandsrösta antingen i Norge eller på norska beskickningar.

Som norsk medborgare kan man också rösta i vissa landstings-, kommunal- och regionalval i de andra nordiska länderna.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.