Guide: flytte fra Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige
Her er en guide over det du skal tænke på for at få en vellykket flytning når du flytter fra Sverige til udlandet. Brug guiden som en tjekliste i dine forberedelser ved flytning fra Sverige. Der er forskel på om du flytter fra Sverige permanent eller midlertidigt når det gælder folkeregistrering, socialsikring, beskatning og forsikringer.

Der er altid en del at planlægge op til en flytning. Hvis du flytter mellem to lande, er der endnu mere at forberede. Det kan være at du har flere end dig selv at tænke på når du flytter fra Sverige – så som store og små børn eller en hund og en kat. Måske flytter du fra Sverige for at studere eller arbejde, eller også er du pensionist og vil nyde livet tættere på familien i et andet nordisk land.

Når du flytter fra Sverige til udlandet, skal du ikke kun forholde dig til institutionspladser, offentlige transportmuligheder og indkøbssteder i det nye land. Der er mange andre praktiske ting du skal huske på når du flytter til udlandet, derfor har vi lavet en guide med information og tips der kan gøre selve flytningen lidt lettere for dig.

Husk altid at tjekke hvilke regler der gælder i det land som du flytter til. Og husk at du altid skal melde din flytning til udlandet til den svenske skattemyndighed og den svenske socialforsikring – samt pensionsmyndigheden hvis du er pensionist.

Opholdstilladelse

Nordiske statsborger skal ikke søge om opholdstilladelse i et andet nordisk land.

EU-statsborgere har også ret til at studere, arbejde eller bo i Sverige uden at søge om opholdstilladelse. Hvis du ikke kan forsørge sig selv, skal du dog ansøge om opholdstilladelse for at få ret til at opholde dig i det land du flytter til.

Hvis du er statsborger i et tredjeland, skal du ansøge om opholdstilladelse i det land du vil flytte til. Hvis du har opholdstilladelse i et nordisk land, gælder den ikke i de andre nordiske lande. Du skal derfor kontakte migrationsmyndigheden i det pågældende land og undersøge reglerne for at søge arbejds- eller opholdstilladelse landet. Du skal desuden kontakte Migrationsverket i Sverige for at få information om hvorvidt du kan risikere at miste din arbejds- eller opholdstilladelse i Sverige hvis du flytter fra Sverige eller begynder at arbejde i et andet land.

Folkeregistrering

Hvis du flytter fra Sverige i mere end et år, skal du kontakte både Skatteverket og Försäkringskassan for at registrere din flytning til udlandet.

Hvis du flytter til Danmark, Finland, Island, Norge, Færøerne, Grønland eller Åland, er det reglerne i tilflytningslandet som afgør om du bliver registreret som indflytter i landet. I de fleste lande skal du registreres hvis du vil være der i mere end seks måneder.

Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas eller id-kort), og oplyse dit personnummer og din tidligere adresse i Sverige til folkeregistreringsmyndigheden i dit nye hjemland.

Du skal også anmelde flytning til dit skattekontor i Sverige senest en uge inden afrejsen til udlandet. Du bliver ikke frameldt folkeregistret i Sverige før registreringsmyndigheden i det andet nordiske land har besluttet at du skal være folkeregistreret der.

Hvis du skal opholde dig i udlandet i mindre end et år, kan du fortsat være registreret med bopæl i Sverige. Du skal kontakte Skatteverket for at få information om dette.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af en internordisk folkeregistreringsaftale som er indgået mellem de nordiske lande. Denne aftale betyder at du kun skal være registreret ét sted i Norden.

Flytte med barn

Det er vigtigt at der også gøres en melding om flytning for et barn der flytter til udlandet. Hvis I er en familie der flytter til udlandet sammen, skal en af barnets værger gøre en flyttemelding for hele familien hos Skatteverket. Hvis barnet flytter til udlandet med bare den ene værge, skal begge forældre underskrive flyttemeldingen for barnet.

Registrering af adresse

Skatteverket i Sverige registrerer den adresse du oplyser du flytter til i udlandet og videresender den til svenske myndigheder, kommuner og regioner samt SPAR (Statens personregister). SPAR videregiver oplysningerne til sine kunder som for eksempel banker, forsikringsselskaber og foreninger.

Tre år efter at du er flyttet fra Sverige, sletter SPAR oplysningerne om dig. Din adresse vil dog være tilgængelig for myndigheder, kommuner og regioner. Du skal huske at oplyse Skatteverket hvis du skifter adresse i udlandet. Du skal selv orientere de virksomheder og organisationer, som du mener skal vide hvilken adresse du kan nås på, hvis du flytter igen i dit nye hjemland.

Post

Du bør huske at få eftersendt din post til udlandet eller omadressere den til familie samt huske at ændre adresse hos banker og andre institutioner.

Beskatning

Hvorvidt du skal betale skat i Sverige eller ej, er påvirket af hvor Skatteverket anser at du har skattemæssig bopæl. Din skattemæssige bopæl er det land, hvor du bor, betaler skat og angiver din indkomst.

Skatteverket foretager en vurdering af om du har ubegrænset eller begrænset skattepligt i Sverige ved din fraflytning.

Hvis du flytter til udlandet, men fortsætter med at arbejde for en svensk arbejdsgiver eller modtager din pension fra Sverige, skal du betale svensk skat af disse indkomster.

Social sikring

Når du skal flytte fra Sverige midlertidigt eller permanent, skal du melde det til Försäkringskassan så de kan undersøge om du stadig skal være social sikret i Sverige.

Hvis du flytter permanent til udlandet, skal du sandsynligvis ikke længere være social sikret i Sverige, men det afhænger af hvilket land du flytter til og hvor længe du skal være væk.

Försäkringskassan har forskellige formularer du skal udfylde afhængigt af om du skal på arbejde i udlandet, studere i udlandet eller flytte til udlandet som barn, pensionist eller medfølgende.

På baggrund af de oplysninger du giver, beslutter Försäkringskassan, om du fortsat skal være social sikret i Sverige eller skal være social sikret i det nye land.

Ophører din sociale sikring i Sverige, er du heller ikke socialt sikret i Sverige når du er på ferie i Sverige.

Graviditet

Er du gravid, bør du sætte dig grundigt ind i reglerne om barselsorlov, inden du flytter. Du skal kontakte Försäkringskassan for at få information om hvad der gælder for dig i din situation og om det er muligt at få din barselsorlov med til udlandet.

Kronisk sygdom

Du bør kontakte din læge, hvis du lider af kroniske sygdomme, og få en recept på nødvendig medicin til at have de første uger i det nye land.

Pension

Hvis du flytter til udlandet som pensionist, skal du ud over at melde din flytning til Skatteverket og Försäkringskassan også melde din flytning til Pensionsmyndigheten. De kan give dig information om hvad du bør tænke på når du flytter fra Sverige som pensionist.

Hvis du har arbejdet og betalt skat i Sverige, har du stadig ret til din indkomstbaserede pension selv om du flytter til udlandet.

Told

Du bør tage rede på toldbestemmelserne for Island og Norge, hvis du flytter til et af disse lande og skal have møbler og andet flyttegods med da disse to lande ikke er medlem i EU.

Kæledyr

De fleste tager deres hund eller kat med, når de flytter til udlandet. Der er dog forhold at tage hensyn til når du flytter et kæledyr fra et nordisk land til et andet. Du skal derfor altid tjekke indrejsereglerne for det land du flytter til.

Dit kæledyr skal altid have et dyrepas som du kan købe hos din dyrlæge. Din hund eller kat skal også altid have fået en rabiesvaccination og have det registreret i sit dyrepas. Desuden skal din hund eller kat være chipmærket.

Flyttefirmaer

Mange flyttefirmaer kan hjælpe dig med administrationen ved en flytning til udlandet og også hjælpe med alt vedrørende eksport, import og toldregler hvis du flytter til et land der ikke er medlem i EU.

Hvis du flytter til et EU-land, kan flytteudgiften reduceres med hjælp af RUT-afdraget (Rotarbete och rutarbete). Når du hyrer en virksomhed til ”rut-arbejde”, kan du få skattenedsættelse for dele af arbejdsudgiften. Det er kun arbejdsomkostningerne, der giver ret til dette fradrag og virksomheden kan maksimalt trække 50 procent af arbejdsomkostningerne fra fakturaen.

Opsige lejekontrakt

Har du en lejelejlighed, skal du opsige din lejekontrakt skriftligt. Du finder information om opsigelsestid i din lejekontrakt.

Husk at du har ansvaret for lejligheden i løbet af lejetiden. Flytter du før lejetiden er udløbet, skal du sørge for at din lejekontrakt afskrives.

Overlevering af lejlighed

Uanset om du forlader en lejelejlighed eller en ejerlejlighed (bostadsrätt) bør du og udlejer/ejer blive enige om overlevering af nøgler, ekstra udrustning og eventuelle brugsanvisninger.

Skole og daginstitutioner

Hvis du flytter til udlandet med børn, får du brug for at finde en skole eller en børnehave i dit nye lokalområde og melde dit barn til.

Autorisation

Du bør undersøge om det er nødvendigt at søge om autorisation eller en anden form for tilladelse inden for den branche du vil arbejde i det nye land. Ansøgningsprocessen kan tage længere tid, så du bør være ude i god tid.

Fagforening

Hvis du er medlem i en fagforening i Sverige, er det en god idé at kontakte hovedkontoret inden du flytter til et andet nordisk land. De kan give dig relevant information og informere dig om hvilken fagforening i tilflytningslandet du skal være medlem i.

A-kasse og dagpenge

Hvis du skal flytte fra Sverige til et andet land i Norden, kan du tage dine opsparede dagpengerettigheder med dig.

Hvis du har været medlem af en svensk a-kasse, kan du overføre de svenske forsikrings- og arbejdsperioder til arbejdsløshedsforsikringen i et andet nordisk land.

Den periode du været forsikret i en svensk a-kasse, tælles med i beregningen af hvornår du har ret til dagpenge i det andet nordiske land. Ønsker du at få medregnet dine forsikrings- og arbejdsperioder til en arbejdsløshedsforsikring i Norge eller Island, skal du have en attest på dem. A-kassen udsteder attesten der hedder dokument PD U1. Kontakt din a-kasse for nærmere information.

Bil

Hvis du vælger at tage din bil med, når du flytter fra Sverige, skal du registrere den i dit nye hjemland. Du skal kontakte transportmyndigheden og toldmyndigheden i det land du skal flytte til for at få information om indførsel af bil.

Bank

Når du skal flytte fra Sverige, er det en god idé at kontakte din bank for at lukke konti, ændre adresse på konti eller få afviklet lån.

Det kan også være fordelagtigt at have et brev eller en form for anbefaling med fra banken til at vise frem når du begynder at lave transaktioner i en bank i dit nye hjemland.

Økonomi

Når du flytter fra et land til et andet, bør du sikre dig at du kan forsørge dig selv de første uger eller måneder. Du bør være opmærksom på, at man tit skal betale indskud for en lejebolig i de andre nordiske lande, og at det nogle gange kan tage tid at ekspedere ansøgninger om huslejetilskud eller om børnetilskud.

Modtager du udbetalinger fra det offentlige forsikringssystem, skal du kontakte Försäkringskassan inden flytningen.

Privatforsikring

I forbindelse med din flytning kan det være en god idé at gå over dine private forsikringer. Hvis du har solgt en bolig, skal du have den forsikret helt frem til tiltrædelsesdagen. Mere information om dette får du fra dit forsikringsfirma.

Du skal desuden kontakte dit forsikringsselskab for at få at vide hvad der gælder ved en flytning til udlandet og få information om opsigelsestid.

Statsborgerskab

Du mister ikke dit svenske statsborgerskab hvis du flytter til udlandet og ikke længere er folkeregistreret i Sverige. Du beholder også dit svenske personnummer.

Stemmeret

Du beholder din stemmeret til rigsdags- og EU-valget i Sverige når du flytter til et andet nordisk land.

Er du svensk statsborger og fyldt 18 år senest på valgdagen, bliver du automatisk optaget på valglisten. Du forbliver noteret på valglisten i ti år fra udflytningsdagen.

En ny tiårsperiode begynder hvis du meddeler at du stadig vil være noteret på valglisten eller anmelder en ny adresse i udlandet.

Hvis du flytter til en ny adresse i udlandet under dit udlandsophold, skal du informere Skatteverket om det.

Abonnementer

Gå igennem dine abonnementer og opsig dem eller få dem flyttet til din nye adresse. Husk at opsige dit abonnement hos din leverandør af el, så du ikke kommer til at betale for andres elforbrug. Glem ikke at opsige eventuelle andre abonnementer som telefon, bredbånd, fitness og avis.

Vigtige dokumenter

Du bør medbringe attester og dokumenter fra dine børns skole eller andre uddannelsesinstitutioner, fødselsattest, vaccinationskort, anbefalinger, eksamensbeviser og vielsesattest til dit nye hjemland.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.