Guide: Flytta från Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige
Det här är en guide till vad du behöver tänka på för en lyckad flytt när du flyttar från Sverige till ett annat land. Använd guiden som en checklista i dina förberedelser inför flytten från Sverige. Det är skillnad på om du flyttar från Sverige permanent eller tillfälligt när det gäller folkbokföring, socialförsäkring, beskattning och försäkringar.

Det krävs alltid en del planering innan man flyttar. Om du flyttar mellan två länder innebär det ännu mer förberedelser.Du kanske har fler än dig själv att tänka på när du flyttar från Sverige, såsom stora och små barn eller en hund och en katt. Du kanske flyttar från Sverige för att studera eller arbeta, eller så är du pensionär och vill njuta av livet närmare familjen i ett annat nordiskt land.

När du flyttar från Sverige till utlandet räcker det inte att bara informera sig om skolor, kollektivtrafik och matbutiker i det nya landet. Det finns många andra praktiska saker att tänka på när du flyttar utomlands. Därför har vi gjort en guide med information och tips som kan göra själva flytten lite enklare för dig.

Kontrollera alltid vilka regler som gäller i det land du flyttar till. Och kom ihåg att du alltid ska anmäla din flytt utomlands till den svenska skattemyndigheten och socialförsäkringen samt till pensionsmyndigheten om du är pensionär.

Uppehållstillstånd

Nordiska medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd i ett annat nordiskt land.

EU-medborgare har också rätt att studera, arbeta eller bo i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Men om du inte kan försörja dig själv måste du ansöka om uppehållstillstånd för att få rätt att vistas i det land du flyttar till.

Om du är medborgare i ett tredjeland måste du ansöka om uppehållstillstånd i det land du vill flytta till. Om du har uppehållstillstånd i ett nordiskt land gäller det inte i de andra nordiska länderna. Du ska därför kontakta migrationsmyndigheten i det aktuella landet och ta reda på reglerna för att ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd i det landet. Du ska också kontakta Migrationsverket i Sverige för information om huruvida du kan riskera att förlora ditt arbets- eller uppehållstillstånd i Sverige om du flyttar från Sverige eller börjar arbeta i ett annat land.

Folkbokföring

Om du flyttar från Sverige för mer än ett år ska du anmäla din flytt till både Skatteverket och Försäkringskassan.

Om du flyttar till Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland eller Åland är det reglerna i det land du flyttar till som avgör om du registreras som inflyttare i landets folkbokföring. I de flesta länder måste du vara folkbokförd om du ska vistas där i mer än sex månader.

Ta med legitimation och handlingar som styrker ditt medborgarskap (pass eller id-kort) samt meddela ditt personnummer och din tidigare adress i Sverige till folkbokföringsmyndigheten i ditt nya hemland.

Du ska också anmäla din flytt till ditt skattekontor i Sverige senast en vecka före avresan till utlandet. Du blir inte avförd från folkbokföringsregistret i Sverige innan folkbokföringsmyndigheten i det andra nordiska landet har beslutat att du ska vara folkbokförd där.

Om du ska vistas utomlands i mindre än ett år kan du fortfarande vara folkbokförd i Sverige. Kontakta Skatteverket för information om detta.

När du flyttar mellan de nordiska länderna omfattas du av ett folkbokföringsavtal som ingåtts mellan de nordiska länderna. Avtalet innebär att du ska vara folkbokförd endast i ett land i Norden.

Flytta med barn

Det är viktigt att en flyttanmälan görs även för barn som flyttar utomlands. Om ni är en familj som flyttar utomlands tillsammans ska en av barnets vårdnadshavare göra en flyttanmälan för hela familjen till Skatteverket. Om barnet flyttar utomlands med bara den ena vårdnadshavaren måste båda föräldrarna skriva under flyttanmälan för barnet.

Registrering av adress

Skatteverket i Sverige registrerar adressen du uppger att du ska flytta till i utlandet och vidarebefordrar den till svenska myndigheter, kommuner och regioner samt Statens personregister, SPAR. SPAR förmedlar uppgifterna till sina kunder såsom banker, försäkringsbolag och föreningar.

Tre år efter att du har flyttat från Sverige raderar SPAR uppgifterna om dig. Din adress kommer dock att vara tillgänglig för myndigheter, kommuner och regioner. Kom ihåg att meddela Skatteverket om du byter adress utomlands. Du måste själv informera de företag och organisationer som du anser bör veta vilken adress du kan nås på om du flyttar igen i ditt nya hemland.

Post

Kom ihåg att få din post eftersänd till utlandet eller till någon i din familj och att ändra adress hos banker och andra institutioner.

Beskattning

Om du ska betala skatt i Sverige eller inte påverkas av var Skatteverket anser att du har din skatterättsliga hemvist. Din skatterättsliga hemvist är det land där du bor, betalar skatt och deklarerar din inkomst.

Skatteverket gör en bedömning av om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige när du flyttar.

Om du flyttar utomlands men fortsätter att arbeta för en svensk arbetsgivare eller får din pension från Sverige ska du betala svensk skatt på dessa inkomster.

Socialförsäkring

När du ska flytta från Sverige tillfälligt eller permanent ska du anmäla det till Försäkringskassan så att de kan undersöka om du fortfarande ska vara socialförsäkrad i Sverige.

Om du flyttar utomlands permanent ska du troligen inte längre vara socialförsäkrad i Sverige, men det beror på vilket land du flyttar till och hur länge du ska vara borta.

Försäkringskassan har olika formulär du ska fylla i beroende på om du ska arbeta utomlands, studera utomlands eller flytta utomlands som barn, pensionär eller medföljande.

Utifrån de uppgifter du lämnar beslutar Försäkringskassan om du ska fortsätta vara socialförsäkrad i Sverige eller ska vara socialförsäkrad i det nya landet.

Om din socialförsäkring i Sverige upphör är du inte heller socialförsäkrad i Sverige när du semestrar i landet.

Graviditet

Om du är gravid bör du noggrant sätta dig in i reglerna om föräldraledighet innan du flyttar. Kontakta Försäkringskassan för information om vad som gäller för dig i din situation och om det är möjligt att ta med dig föräldraledigheten utomlands.

Kronisk sjukdom

Om du lider av kroniska sjukdomar bör du bör kontakta din läkare för att få ett recept på nödvändiga läkemedel till de första veckorna i det nya landet.

Pension

Om du flyttar utomlands som pensionär ska du, förutom att anmäla din flytt till Skatteverket och Försäkringskassan, även anmäla din flytt till Pensionsmyndigheten. De kan ge dig information om vad du bör tänka på när du flyttar från Sverige som pensionär.

Om du har arbetat och betalat skatt i Sverige har du fortfarande rätt till din inkomstgrundade pension även om du flyttar utomlands.

Tull

Du bör ta reda på tullbestämmelserna för Island och Norge om du ska flytta till något av dessa länder och ska ha med dig möbler och annat flyttgods, eftersom dessa två länder inte är medlemmar i EU.

Husdjur

De flesta tar med sig sin hund eller katt när de flyttar utomlands. Men det finns saker att ta hänsyn till när man flyttar med husdjur från ett nordiskt land till ett annat. Kontrollera därför alltid inresereglerna för det land du flyttar till.

Ditt husdjur måste alltid ha ett djurpass som du kan köpa hos veterinären. Din hund eller katt måste också alltid ha en rabiesvaccination som är registrerad i djurpasset. Dessutom måste din hund eller katt vara chipmärkt.

Flyttfirmor

Många flyttfirmor kan hjälpa dig med administrationen vid en flytt utomlands och även hjälpa till med allt som rör export, import och tullbestämmelser om du ska flytta till ett land som inte är medlem i EU.

Om du flyttar till ett EU-land kan flyttkostnaderna minskas med hjälp av det så kallade rutavdraget, som inkluderar flyttjänster. När du anlitar ett företag för arbete som berättigar till rutavdrag kan du få skattereduktion för delar av arbetskostnaderna. Endast arbetskostnaderna ger rätt till rutavdrag och företaget får dra av högst 50 procent av arbetskostnaderna från fakturan.

Uppsägning av hyreskontrakt

Om du har en hyreslägenhet ska du säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Du hittar information om uppsägningstid i ditt hyreskontrakt.

Kom ihåg att du har ansvar för lägenheten under hyresperioden. Om du flyttar innan hyresperioden har gått ut ska du se till att ditt hyreskontrakt bryts.

Överlåtelse av lägenhet

Oavsett om du överlåter en hyreslägenhet eller en bostadsrätt bör du och hyresvärden/ägaren komma överens om överlämning av nycklar, extrautrustning och eventuella bruksanvisningar.

Skola och förskola

Om du ska flytta utomlands med barn behöver du hitta en skola eller förskola i ditt nya närområde och anmäla ditt barn.

Auktorisation

Du bör undersöka om du måste ansöka om auktorisation eller annan typ av tillstånd i den bransch du vill arbeta inom i det nya landet. Ansökningsprocessen kan ta lång tid, så du bör vara ute i god tid.

Fackförbund

Om du är medlem i ett fackförbund i Sverige bör du kontakta huvudkontoret innan du flyttar till ett annat nordiskt land. De kan ge dig relevant information och informera dig om vilket fackförbund du ska vara medlem i i det land du flyttar till.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Om du ska flytta från Sverige till ett annat land i Norden kan du ta din intjänade rätt till arbetslöshetsersättning med dig.

Om du har varit medlem i en svensk a-kassa, kan du överföra de svenska försäkrings- och arbetsperioderna till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat nordiskt land.

Den period som du har varit försäkrad i en svensk a-kassa tas med i beräkningen av när du har rätt till ersättning i det andra nordiska landet. Om du vill att dina försäkrings- och arbetsperioder ska medräknas i en arbetslöshetsförsäkring i Norge eller på Island måste du ha ett intyg över dem. A-kassan utfärdar intyget som heter PD U1. Kontakta din a-kassa för närmare information.

Bil

Om du tar med dig din bil när du flyttar från Sverige måste du registrera den i ditt nya hemland. Kontakta transportmyndigheten och tullmyndigheten i det land du flyttar till för information om införsel av bil.

Bank

När du ska flytta från Sverige bör du kontakta din bank för att stänga konton, ändra adress på kontot eller få lån lösta.

Det kan också vara en fördel att ha ett brev eller en sorts rekommendation med sig från banken som du kan visa upp för banken i ditt nya hemland.

Ekonomi

När du flyttar från ett land till ett annat bör du försäkra dig om att du kan försörja dig själv de första veckorna eller månaderna. Observera att man ofta måste betala en deposition för en hyresbostad i de andra nordiska länderna och att det i vissa fall kan ta tid att behandla ansökningar om exempelvis hyresbidrag eller barnbidrag.

Om du får bidrag från det allmänna försäkringssystemet ska du kontakta Försäkringskassan före flytten.

Privata försäkringar

I samband med flytten kan det vara en bra idé att se över dina privata försäkringar. Om du har sålt en bostad ska du ha den försäkrad ända fram till tillträdesdagen. Mer information om detta får du från ditt försäkringsbolag.

Du ska dessutom kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller vid flytt till utlandet och få information om uppsägningstid.

Medborgarskap

Du mister inte ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd i Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Rösträtt

Du behåller din rösträtt i riksdags- och EU-valet i Sverige när du flyttar till ett annat nordiskt land.

Om du är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Du förblir upptagen i röstlängden i tio år från utflyttningsdagen.

En ny tioårsperiod påbörjas om du meddelar att du fortfarande vill vara upptagen i röstlängden eller anmäler en ny adress utomlands.

Om du flyttar till en ny adress utomlands under din utlandsvistelse ska du anmäla det till Skatteverket.

Abonnemang

Gå igenom dina abonnemang och säg upp dem eller flytta dem till din nya adress. Kom ihåg att säga upp ditt abonnemang hos din elleverantör så att du inte blir tvungen att betala för andras elförbrukning. Glöm inte heller att säga upp eventuella andra abonnemang, såsom telefon, bredband, gym och tidningar.

Viktiga dokument

Du bör ta med dig intyg och dokument från dina barns skola eller andra läroanstalter, födelseattest, vaccinationskort, rekommendationer, examensbevis och vigselbevis till ditt nya hemland.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.