Guide: flytte fra Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige
Her er en oversikt over det du må tenke på for å få en vellykket flytting når du flytter fra Sverige til utlandet. Bruk guiden som en sjekkliste når du forbereder deg på å flytte fra Sverige. Det er forskjell på om du flytter fra Sverige permanent eller midlertidig, når det gjelder folkeregistrering, trygd, skatt og forsikringer.

Det er alltid en del å planlegge før en flytting. Hvis du flytter mellom to land, er det enda mer å forberede. Det kan hende du har flere enn deg selv å tenke på når du flytter fra Sverige – som store og små barn eller en hund eller katt. Kanskje flytter du fra Sverige for å studere eller jobbe, eller også er du pensjonist og vil nyte livet tettere på familien i et annet nordisk land.

Når du flytter fra Sverige til utlandet, skal du ikke bare forholde deg til institusjonsplasser, offentlige transportmuligheter og innkjøpssteder i det nye landet. Det er mange andre praktiske ting du må huske på når du flytter til utlandet. Derfor har vi laget en guide med informasjon og tips som kan gjøre selve flyttingen litt lettere for deg.

Husk alltid å sjekke hvilke regler som gjelder i landet du flytter til. Og husk at du alltid må melde flytting til utlandet til den svenske skattemyndigheten og den svenske trygdemyndigheten – samt pensjonsmyndigheten hvis du er pensjonist.

Oppholdstillatelse

Nordiske statsborger skal ikke søke om oppholdstillatelse i et annet nordisk land.

EU-statsborgere har også rett til å studere, jobbe eller bo i Sverige uten å søke om oppholdstillatelse. Hvis du ikke kan forsørge deg selv, må du imidlertid søke om oppholdstillatelse for å få rett til å oppholde deg i landet du flytter til.

Hvis du er statsborger i et tredjeland, må du søke om oppholdstillatelse i landet du vil flytte til. Hvis du har oppholdstillatelse i et nordisk land, gjelder den ikke i de andre nordiske landene. Du må derfor kontakte migrasjonsmyndigheten i det aktuelle landet og undersøke reglene for å søke arbeids- eller oppholdstillatelse i landet. Du må dessuten kontakte Migrationsverket i Sverige for å få informasjon om hvorvidt du kan risikere å miste arbeids- eller oppholdstillatelsen i Sverige hvis du flytter fra Sverige eller begynner å jobbe i et annet land.

Folkeregistrering

Hvis du flytter fra Sverige for mer enn et år, må du kontakte både Skatteverket og Försäkringskassan for å registrere flytting til utlandet.

Hvis du flytter til Danmark, Finland, Island, Norge, Færøyene, Grønland eller Åland, er det reglene i landet du flytter til, som avgjør om du blir registrert som innflytter i landet. I de fleste land må du registreres hvis du vil være der i mer enn seks måneder.

Du må ta med legitimasjon, inklusive bevis på statsborgerskap (pass eller ID-kort) og oppgi personnummer og tidligere adresse i Sverige til folkeregistreringsmyndigheten i det nye hjemlandet.

Du må også melde flytting til skattekontoret ditt i Sverige senest en uke innen avreise til utlandet. Du blir ikke utmeldt av folkeregisteret i Sverige før registreringsmyndigheten i det andre nordiske landet har besluttet at du skal være folkeregistrert der.

Hvis du skal oppholde deg i utlandet i mindre enn ett år, kan du fortsatt være registrert med bolig i Sverige.
Du må kontakte Skatteverket for å informasjon om dette.

Når du flytter mellom de nordiske landene, er du omfattet av en internordisk folkeregistreringsavtale som er inngått mellom landene. Denne avtalen betyr at du bare skal være registrert ett sted i Norden.

Flytte med barn

Det er viktig at det også leveres flyttemelding for et barn som flytter til utlandet. Hvis dere er en familie som flytter til utlandet sammen, må en av barnets foresatte melde flytting for hele familien hos Skatteverket. Hvis barnet flytter til utlandet med bare den ene foresatte, må begge foreldre underskrive flyttemeldingen for barnet.

Registrering av adresse

Skatteverket i Sverige registrerer adressen du opplyser at du flytter til i utlandet, og videresender den til svenske myndigheter, kommuner og regioner samt SPAR (Statens personregister). SPAR videreformidler opplysningene til kundene sine, for eksempel banker, forsikringsselskaper og foreninger.

Tre år etter at du har flyttet fra Sverige, sletter SPAR opplysningene om deg. Adressen din vil imidlertid være tilgjengelig for myndigheter, kommuner og regioner. Du må huske å opplyse Skatteverket hvis du bytter adresse i utlandet. Du må selv orientere de virksomhetene og organisasjonene du mener skal vite hvilken adresse du kan nås på, hvis du flytter igjen i det nye hjemlandet ditt.

Post

Du bør huske på å få ettersendt posten din til utlandet eller omadressere til familie samt huske å endre adresse hos banker og andre institusjoner.

Beskatning

Om du skal betale skatt i Sverige eller ikke, påvirkes av hvor Skatteverket mener at du har skattemessig bopel. Det skattemessige bopelet er landet der du bor, betaler skatt og melder inntekt.

Skatteverket foretar en vurdering av om du har ubegrenset eller begrenset skatteplikt i Sverige når du flytter.

Hvis du flytter til utlandet, men fortsetter å jobbe for en svensk arbeidsgiver eller mottar pensjonen din fra Sverige, skal du betale svensk skatt av disse inntektene.

Trygd

Når du skal flytte fra Sverige midlertidig eller permanent, må du melde det til Försäkringskassan så de kan undersøke om du fortsatt skal være sosialforsikret i Sverige.

Hvis du flytter permanent til utlandet, skal du sannsynligvis ikke lenger være sosialforsikret i Sverige, men det avhenger av hvilket land du flytter til, og hvor lenge du skal være borte.

Försäkringskassan har forskjellige skjemaer du må fylle ut avhengig av om du skal jobbe i utlandet, studere i utlandet eller flytte til utlandet som barn, pensjonist eller ledsager.

På bakgrunn av opplysningene du oppgir, vedtar Försäkringskassan om du fortsatt skal være sosialforsikret i Sverige, eller om du skal være det i det nye landet.

Hvis din sosialforsikring i Sverige opphører, er du heller ikke sosialforsikret i Sverige når du er på ferie i landet.

Graviditet

Hvis du er gravid, bør du sette deg grundig inn i reglene for foreldrepermisjon før du flytter. Du må kontakte Försäkringskassan for å få informasjon om hva som gjelder for deg i din situasjon, og om det er mulig å ta med foreldrepermisjonen til utlandet.

Kronisk sykdom

Du bør kontakte legen din hvis du lider av kroniske sykdommer, og få resept på nødvendig medisin til de første ukene i det nye landet.

Pensjon

Hvis du flytter til utlandet som pensjonist, må du i tillegg til å melde flytting til Skatteverket og Försäkringskassan også melde flytting til Pensionsmyndigheten. De kan gi deg informasjon om hva du bør tenke på når du flytter fra Sverige som pensjonist.

Hvis du har jobbet og betalt skatt i Sverige, har du fortsatt rett til din inntektsbaserte pensjon selv om du flytter til utlandet.

Toll

Du bør undersøke tollbestemmelsene for Island og Norge hvis du flytter til et av disse landene og skal ha med deg møbler og annet flyttegods, ettersom disse to landene ikke er medlem av EU.

Kjæledyr

De fleste tar med seg hunden eller katten sin når de flytter til utlandet. Det er imidlertid forhold å ta hensyn til når du flytter et kjæledyr fra ett nordisk land til et annet. Du må derfor alltid sjekke innreisereglene for landet du flytter til.

Kjæledyret ditt må alltid ha et dyrepass, som du kan kjøpe hos dyrlegen din. Hunden eller katten skal også alltid ha fått rabiesvaksine og ha det registrert i dyrepasset. Dessuten må hunden eller katten din være chipmerket.

Flyttebyråer

Mange flyttebyråer kan hjelpe deg med administrasjonen når du flytter til utlandet, og også hjelpe med alt som gjelder eksport, import og tollregler hvis du flytter til et land som ikke er medlem i EU.

Hvis du flytter til et EU-land, kan flytteutgiftene reduseres ved hjelp av RUT-fradraget (Rotarbete och rutarbete). Når du hyrer en bedrift til ”rut-arbeid”, kan du få skattefradrag for deler av arbeidsutgiftene. Det er bare arbeidsomkostningene som gir rett til dette fradraget, og bedriften kan maksimalt trekke 50 prosent av arbeidsomkostningene fra fakturaen.

Si opp leiekontrakt

Har du en leieleilighet, må du si opp leiekontrakten skriftlig. Du finner informasjon om oppsigelsestid i leiekontrakten.

Husk at du har ansvaret for leiligheten i leieperioden. Hvis du flytter før leietiden er utløpt, må du sørge for at leiekontrakten avsluttes.

Overlevering av leilighet

Uansett om du forlater en leieleilighet eller en eierleilighet (bostadsrätt), bør du og utleieren/eieren bli enige om overlevering av nøkler, ekstra utstyr og eventuelle bruksanvisninger.

Skole og daginstitusjoner

Hvis du flytter til utlandet med barn, vil du måtte finne en skole eller en barnehage i det nye lokalområdet og registrere barnet ditt.

Autorisasjon

Du bør undersøke om det er nødvendig å søke om godkjenning eller annen form for tillatelse i bransjen du vil arbeide innenfor i det nye landet. Søkeprosessen kan ta lang tid, så du bør være ute i god tid.

Fagforening

Hvis du er medlem i en fagforening i Sverige, er det en god idé å kontakte hovedkontoret før du flytter til et annet nordisk land. De kan gi deg relevant informasjon og informere deg om hvilken fagforening i tilflytningslandet du skal være medlem av.

A-kasse og dagpenger

Hvis du skal flytte fra Sverige til et annet land i Norden, kan du ta med deg dine oppsparte dagpengerettigheter.

Hvis du har vært medlem av en svensk a-kasse, kan du overføre de svenske forsikrings- og arbeidsperiodene til arbeidsløshetsforsikringen i et annet nordisk land.

Den perioden du vært forsikret i en svensk a-kasse, telles med i beregningen av når du har rett til dagpenger i det andre nordiske landet. Hvis du ønsker å få medregnet dine forsikrings- og arbeidsperioder til en arbeidsløshetsforsikring i Norge eller Island, må du ha attestasjon på dette. A-kassen utsteder attesten, som heter dokument PD U1. Kontakt a-kassen din for mer informasjon.

Bil

Hvis du velger å ta med bilen når du flytter fra Sverige, må du registrere den i det nye hjemlandet ditt. Du må kontakte transportmyndigheten og tollmyndigheten i landet du skal flytte til, for å få informasjon om innførsel av bil.

Bank

Når du skal flytte fra Sverige, er det en god idé å kontakte banken din for å lukke konti, endre adresse på konti eller få avviklet lån.

Det kan også være en fordel å ha med et brev eller en form for anbefaling fra banken som kan vises fram når du begynner å gjøre transaksjoner i en bank i det nye hjemlandet ditt.

 

Økonomi

Når du flytter fra et land til et annet, bør du sikre deg at du kan forsørge deg selv de første ukene eller månedene. Du bør være oppmerksom på at en ofte må betale innskudd for en leiebolig i de andre nordiske landene, og at det noen ganger kan ta tid å ekspedere søknader om husleietilskudd eller barnetilskudd.

Hvis du mottar utbetalinger fra det offentlige forsikringssystemet, må du kontakte Försäkringskassan før du flytter.

Privatforsikring

I forbindelse med flytting kan det være en god idé å gå over dine private forsikringer. Hvis du har solgt en bolig, må du ha den forsikret helt fram til den dagen den blir overtatt av ny eier. Mer informasjon om dette får du fra forsikringsselskapet ditt.


Du må dessuten kontakte forsikringsselskapet for å få vite hva som gjelder ved flytting til utlandet, og informasjon om oppsigelsestid.

Statsborgerskap

Du mister ikke ditt svenske statsborgerskap hvis du flytter til utlandet og ikke lenger er folkeregistrert i Sverige. Du beholder også det svenske personnummeret ditt.

Stemmerett

Du beholder stemmeretten til riksdags- og EU-valget i Sverige når du flytter til et annet nordisk land.

Hvis du er svensk statsborger og har fylt 18 år senest på valgdagen, blir du automatisk lagt til i valgmanntallet.
Du forblir i valgmanntallet i ti år fra utflyttingsdagen.

En ny tiårsperiode begynner hvis du gir beskjed om at du fortsatt vil være notert i valgmanntallet eller melder om ny adresse i utlandet.

Hvis du flytter til en ny adresse i utlandet under utenlandsoppholdet ditt, skal du informere Skatteverket om det.

Abonnementer

Gå gjennom abonnementene dine og si dem opp eller få dem flyttet til den nye adressen. Husk å si opp abonnementet hos strømleverandøren din, slik at du ikke må betale for andres strømforbruk. Ikke glem å si opp eventuelle andre abonnementer, som f.eks. telefon, bredbånd, trening og avis.

Viktige dokumenter

Du bør ta med attester og dokumenter fra barnas skole eller andre utdanningsinstitusjoner, fødselsattest, vaksinasjonskort, anbefalinger, eksamensbevis og vigselsattest til ditt nye hjemland.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.