Islandske ydelser til efterlevende pårørende ved dødsfald

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi
Her kan du få oplysninger om efterladte slægtninges rettigheder ved dødsfald.

Ydelser ved dødsfald

Der udbetales ydelse i 6 måneder til dem, der bliver enker/enkemænd, inden de er fyldt 67 år. Betingelsen er, at vedkommende skal have været gift med den afdøde eller ved dødsfaldet i et år eller længere have været i registreret partnerskab med den afdøde. Ydelser ved dødsfald er uafhængige af indkomst.

 

 • Ydelse udbetales fortsat, efter at modtageren er fyldt 67 år, hvis ret til disse ydelser er opnået inden man fyldte 67 år.
 • Personer i et registreret partnerskab, der ikke har varet i et år, kan have ret til ydelser ved dødsfald, hvis de har fået børn sammen.
 • Samme ret opstår, hvis en kvinde er gravid, når hendes samlever dør.
 • Sømænd, som begynder at modtage pension i alderen 60-70 år, har ikke ret til ydelser ved dødsfald.

 

Forlængelse af ydelser ved dødsfald

Hvis den, der modtager ydelsen, har børn at forsørge, som er yngre end 18 år, får vedkommende uden særlig ansøgning herom ydelsen ved dødsfald forlænget med 12 måneder oven i ydelsen for de 6 måneder.

Hvis en efterlevende ægtefælles økonomiske og sociale situation er meget dårlig, kan vedkommende ansøge om forlængelse af ydelser ved dødsfald. Forlængelse af ydelser ved dødsfald sker for 12 måneder ad gangen.

Det er tilladt at forlænge udbetaling af ydelse ved dødsfald til maksimalt i alt 48 måneder efter afslutningen på udbetaling af de 6 måneders ydelse.

 

Ydelse i 6 måneder ved dødsfald bortfalder:

 • Ved flytning ud af landet
 • Ved indgåelse af ægteskab
 • Hvis en enke/enkemand får udbetalt sømandspension (60-67 år) eller 8 års ulykkeserstatning

Forlængelse af ydelser ved dødsfald bortfalder:

 • Ved flytning ud af landet
 • Når en enke/enkemand fylder 67 år; da kan man ansøge om folkepension
 • Hvis en enke/enkemand får udbetalt sømandspension (60-67 år) eller 8 års ulykkeserstatning
 • Hvis en enke/enkemand ikke længere har et barn under 18 år at forsørge
 • Hvis en enke/enkemand indgår ægteskab eller registreret partnerskab. Ved partnerskab bortfalder ydelsen et år efter.

Andre rettigheder

 • En enke/enkemand kan benytte sin ægtefælles skattekort i 8 måneder efter dennes død
 • Der kan ansøges om nedsættelse af indkomst- og formueskat
 • En efterlevende ægtefælle kan ansøge om nedsættelse af indkomstskattebeløbet hos Statsskattedirektoratet
 • En efterlevende ægtefælle kan også have ret til service hos kommuner og støtte fra kommuners socialkontor eller forsikringsselskaber

 

  Børnepension

  Børnepension udbetales for børn yngre end 18 år, hvis en af deres forældre er død eller er folkepensions-, invalidepensions- eller revalideringspensionsmodtager.

  Desuden kan enlige forældre søge om børnetilskud i stedet for underholdsbidrag, hvis det ikke er muligt at fastslå faderskabet til et barn.

  Yderligere betingelser for udbetaling af børnetilskud er, at en af barnets forældre eller det selv skal have haft bopæl i Island i det mindste i de tre år, der er gået forud for indgivelse af ansøgning.

  Ansøgning om børnetilskud indgives til Statens Forsikringsinstitut.

  Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

  Nærmere oplysninger kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 560 4400. 

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.