Efterlevandepension på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi
Här kan du läsa om din rätt till efterlevandepension när en anhörig avlider.

Har du rätt till efterlevandepension om din make eller maka dör?

Efterlevandepension är en förmån som betalas ut till varje person som blir änkling/änka före 67 års ålder. 

Pensionen betalas ut under en period av sex månader efter makens/makans död. 

Om den som får efterlevandepension svarar för försörjningen av ett barn under 18 år kan förmånen beviljas under en ytterligare period på minst 12 månader, dock högst fyra år. 

Om en person dör i en olycka har en änkling/änka som bodde tillsammans med den som gick bort rätt till månatlig efterlevandepension under en period av åtta år från den avlidnes död. 

Efterlevandepension betalas ut på grundval av lagen om socialt bistånd och kan därför inte betalas till den som är bosatt utanför Island.

Ansökan om efterlevandepension ska skickas till Tryggingastofnun (Socialförsäkringsverket).

 

Barnpension 

Barnpension betalas till förmån för barn yngre än 18 år om en förälder antingen har avlidit eller mottar ålderspension eller sjukersättning. 

Ensamstående föräldrar kan också ansöka om barnpension som ersättning för uteblivet underhållsbidrag där faderskap inte kan fastställas. 

Ett ytterligare förutsättning för utbetalning av barnpension är att det ena av barnets föräldrar, eller barnet självt, har varit bosatt på Island under åtminstone de tre år som föregår ansökan. 

Ansökan om barnpension ska skickas till Tryggingastofnun.

 

  Information om utbetalning av pension om en pensionär går bort 

  Vem ska kontaktas om frågor uppstår?  

   

  Utförligare information finns på Tryggingastofnuns hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 560 4400.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.