Kørekort i Sverige

Kørekort i Sverige
Her kan du læse om hvilke kørekort der er gyldige i Sverige, hvordan du kan tage og forny kørekort i Sverige, og hvordan du kan bytte et udenlandsk kørekort til et svensk.

Du skal være fyldt 18 år og have et gyldigt kørekort for at køre bil Sverige.

Hvilke kørekortstyper er der i Sverige?

Det er Transportstyrelsen som udfærdiger kørekort i Sverige. I Sverige gælder de internationale standarder for kørekortkategorier. Der er forskellige alderskrav til de forskellige kategorier.

På Transportstyrelsens webside finder du information om kørekort og formelle krav for at køre bil i Sverige.

Kan du tage kørekort i Sverige?

Du kan kun tage kørekort i det land, hvor du er folkeregistreret. Så vil du tage et kørekort i Sverige, skal du være folkeregistreret i Sverige.

Du skal undersøge hvilke krav der gælder for den førerret du er interesseret i og ansøge om kørekortstilladelse. Du har brug for en gyldig kørekortstilladelse for at øvelseskøre og tage køreprøve i Sverige. Dette gælder både første gang du skal tage et kørekort, og hvis du allerede har et kørekort og skal forny eller generhverve din førerret.

Hvilke kørekort er gyldige i Sverige?

Hvis du har et udenlandsk kørekort, kan du køre bil med det i Sverige. Du skal altid have kørekortet med dig når du kører bil.

Kørekort fra EU/EØS-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i et EU-land, kan du bruge det hvor som helst i EU. Inden du rejser, skal du sikre dig at dit kørekort stadig er gyldigt. Hvis dit kørekort udløber under en tur til udlandet, bliver det automatisk ugyldigt og anerkendes ikke i andre lande.

Har du et kørekort fra et EU/EØS-land, gælder kørekortet altså så længe det er gyldigt i det land hvor det er udfærdiget og du ikke har byttet det til et svensk kørekort. Dit kørekort gælder også selv om du er folkeregistreret i Sverige.

Kørekort der er udfærdigede i Danmark, Finland, Island eller Norge gælder i Sverige hvis:

  • kørekortet er gyldigt i det land, hvor det er udfærdiget
  • kørekortet ikke er udbyttet mod et svensk kørekort
  • indehaveren ikke også har et svensk kørekort, der er konfiskeret eller tilbagekaldt.

Kørekort fra lande udenfor EU/EØS

Hvis dit kørekort er udfærdiget i et land udenfor EU/EØS, er det gyldigt i Sverige hvis det er gyldigt i det land hvor det er udfærdiget og du ikke har byttet det til et svensk kørekort.

Kørekortet gælder ikke i Sverige hvis du har været folkeregistreret i Sverige i længere end et år.

Hvornår skal du forny dit kørekort i Sverige?

Et kørekort gælder under en begrænset periode og skal fornys inden gyldighedstiden udløber. Svenske kørekort til personbil er gyldige i ti år ad gangen. Du kan læse mere om at forny kørekort i Sverige på Transportstyrelsens webside.

Hvis du mister dit kørekort eller skal have det fornyet, kan du ikke få udstedt et nyt i Sverige hvis du er flyttet til udlandet. Forsøger du at forny dit svenske kørekort i et andet nordisk land efter gyldighedstiden er udløbet, skal du generhverve førerretten i dit nye hjemland.

Du finder information om fornyelse af kørekort i de nordiske lande hos nedenstående myndigheder.

Hvornår skal du bytte et udenlandsk kørekort til svensk kørekort?

Du kan bytte dit kørekort fra et andet nordisk land til et svensk kørekort, hvis dit kørekort er gyldigt i det land hvor det er udfærdiget og du er permanent bosat i Sverige. Det er nødvendigt at bytte dit udenlandske kørekort til et svensk kørekort før det udenlandske kørekort udløber.

Kørekort der er udstedt i Grønland kan ikke byttes til et svensk kørekort.

Hvis du opholder dig midlertidigt i Sverige, skal du ikke bytte til et svensk kørekort, men beholde dit kørekort fra dit hjemland.

Er dit kørekort gyldigt i Sverige hvis det er inddraget i et andet EU-land?

Hvis du har køreforbud i et EU/EØS-land, kan du ikke ansøge om et nyt kørekort fra et andet EU/EØS-land. Men du kan ansøge om et kørekort efter køreforbudstiden er slut.

Et EU/EØS-land skal nægte at anerkende gyldigheden af ethvert kørekort, der er udstedt af en anden medlemsstat til en person, hvis kørekort er begrænset, suspenderet eller inddraget på førstnævnte stats område. Og også nægte at udstede et kørekort til en ansøger, hvis kørekort er begrænset, suspenderet eller inddraget i et andet EU/EØS-land.

Et EU/EØS-land kan også nægte at udstede et kørekort til en ansøger, hvis kørekort er annulleret i en anden medlemsstat.

Kan du bruge dit svenske kørekort i udlandet?

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i hele Norden, i EU samt Schweiz og Liechtenstein.

Hvis du flytter til et andet nordisk land og har et svensk kørekort, er det nødvendigt at bytte dit svenske kørekort til et kørekort udstedt i det land du bor i, før det svenske kørekort udløber.  

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS over længere tid og skal køre bil, bør du undersøge om du skal have et internationalt kørekort. Du kan kontakte ambassaden for det land du rejser til for nærmere oplysninger.

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men er et bevis på at du har ret til at køre bil. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Vær opmærksom på at du muligvis skal have flere internationale kørekort hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.