Kørekort i Sverige

Kørekort i Sverige
Her kan du læse om hvilke kørekort der er gyldige i Sverige, hvordan du kan tage og forny kørekort i Sverige, og hvordan du kan bytte et udenlandsk kørekort til et svensk.

Du skal være fyldt 18 år og have et gyldigt kørekort for at køre bil Sverige.

Kørekortstyper i Sverige

Det er Transportstyrelsen som udfærdiger kørekort i Sverige. I Sverige gælder de internationale standarder for kørekortkategorier. Der er forskellige alderskrav til de forskellige kategorier. På Transportstyrelsens webside finder du information om kørekort og formelle krav for at køre bil i Sverige.

Tage kørekort i Sverige

Du kan kun tage kørekort i det land, hvor du er folkeregistreret. Så vil du tage et kørekort i Sverige, skal du være folkeregistreret i Sverige.

Du skal undersøge hvilke krav der gælder for den førerret du er interesseret i og ansøge om kørekortstilladelse. Du har brug for en gyldig kørekortstilladelse for at øvelseskøre og tage køreprøve i Sverige. Dette gælder både første gang du skal tage et kørekort, eller hvis du allerede har et kørekort, men skal have fornyet eller generhvervet din førerret.

Gyldige kørekort i Sverige

Hvis du har et udenlandsk kørekort, kan du køre bil med det i Sverige. Du skal altid have kørekortet med dig når du kører bil.

Kørekort fra EU/EØS-lande

Har du et kørekort fra et EU/EØS-land, gælder kørekortet så længe det er gyldigt i det land hvor det er udfærdiget og du ikke har byttet det til et svensk kørekort. Dit kørekort gælder også selv om du er folkeregistreret i Sverige.

Kørekort der er udfærdigede i Danmark, Finland, Island eller Norge gælder i Sverige hvis:

  • kørekortet er gyldigt i det land, hvor det er udfærdiget
  • kørekortet ikke er udbyttet mod et svensk kørekort
  • indehaveren ikke også har et svensk kørekort, der er konfiskeret eller tilbagekaldt.

Kørekort fra lande udenfor EU/EØS

Hvis dit kørekort er udfærdiget i et land udenfor EU/EØS, er det gyldigt i Sverige hvis det er gyldigt i det land hvor det er udfærdiget og du ikke har byttet det til et svensk kørekort. Kørekortet gælder ikke i Sverige hvis du har været folkeregistreret i Sverige i længere end et år.

Fornyelse af kørekort i Sverige

Et kørekort gælder under en begrænset periode og skal fornys inden gyldighedstiden udløber. Svenske kørekort til personbil er gyldige i ti år ad gangen. Du kan læse mere om at forny kørekort i Sverige på Transportstyrelsens webside.

Hvis du mister dit kørekort eller skal have det fornyet, kan du ikke få udstedt et nyt i Sverige hvis du er flyttet til udlandet. Forsøger du at forny dit svenske kørekort i et andet nordisk land efter gyldighedstiden er udløbet, skal du generhverve førerretten i dit nye hjemland.

Du finder information om fornyelse af kørekort i de nordiske lande hos nedenstående myndigheder.

Bytte udenlandsk kørekort til svensk kørekort

Du kan bytte dit kørekort fra et andet nordisk land til et svensk kørekort, hvis dit kørekort er gyldigt i det land hvor det er udfærdiget og du er permanent bosat i Sverige. Det er nødvendigt at bytte dit udenlandske kørekort til et svensk kørekort før det udenlandske kørekort udløber.

Kørekort der er udstedt på Færøerne eller Grønland kan ikke byttes til et svensk kørekort.

Hvis du opholder dig midlertidigt i Sverige, skal du ikke bytte til et svensk kørekort, men beholde dit kørekort fra dit hjemland.

Svensk kørekort i udlandet

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i hele Norden, i EU samt Schweiz og Liechtenstein.

Hvis du flytter til et andet nordisk land og har et svensk kørekort, er det nødvendigt at bytte dit svenske kørekort til et kørekort udstedt i det land du bor i, før det svenske kørekort udløber.  

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS over længere tid og skal køre bil, bør du undersøge om du skal have et internationalt kørekort. Du kan kontakte ambassaden for det land du rejser til for nærmere oplysninger.

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men er et bevis på at du har ret til at køre bil. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Vær opmærksom på at du muligvis skal have flere internationale kørekort hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.