Körkort i Sverige

Kørekort i Sverige
Här kan du läsa om vilka körkort som är giltiga i Sverige, hur du kan ta eller förnya körkort i Sverige och hur du kan byta ut ett utländskt körkort mot ett svenskt.

Du måste ha fyllt 18 år och ha ett giltigt körkort för att köra bil i Sverige.

Vilka körkortstyper finns det i Sverige?

Det är Transportstyrelsen som utfärdar körkort i Sverige. I Sverige gäller de internationella standarderna för körkortskategorier. De olika kategorierna har olika ålderskrav.

På Transportstyrelsens webbplats hittar du information om körkort och formella krav för att köra i Sverige.

Kan du ta körkort i Sverige?

Du kan endast ta körkort i det land du är folkbokförd i. Så om du vill ta körkort i Sverige måste du vara folkbokförd i Sverige.

Ta reda på vilka krav som gäller för den körkortsbehörighet du är intresserad av och ansök om körkortstillstånd. Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Det gäller både första gången du tar körkort och om du redan har körkort och ska förnya det eller ta en ny körkortsbehörighet.

Vilka körkort är giltiga i Sverige?

Om du har ett utländskt körkort kan du köra med det i Sverige. Du måste alltid ha körkortet med dig när du kör.

Körkort från EU-/EES-länder

Om ditt körkort är utfärdat i ett EU-land kan du använda det var som helst i EU. Innan du reser bör du kolla att ditt körkort fortfarande är giltigt. Om ditt körkort löper ut under en utlandsresa blir det automatiskt ogiltigt och erkänns inte i andra länder.

Har du körkort från ett EU-/EES-land är körkortet alltså giltigt så länge det är giltigt i landet där det har utfärdats och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. Ditt körkort gäller även om du är folkbokförd i Sverige.

Körkort som är utfärdade i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller i Sverige förutsatt att

  • körkortet är giltigt i det land det är utfärdat i
  • körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort
  • körkortsinnehavaren inte också har ett svenskt körkort som har omhändertagits eller återkallats.

Körkort från länder utanför EU/EES

Om ditt körkort är utfärdat i ett land utanför EU/EES är det giltigt i Sverige om det är giltigt i landet där det har utfärdats och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort.

Körkortet gäller inte i Sverige om du har varit folkbokförd i Sverige längre än ett år.

När måste du förnya ditt körkort i Sverige?

Ett körkort gäller under en begränsad period och måste förnyas innan giltighetstiden går ut. Svenska körkort för personbil är giltiga i tio år. Du kan läsa mer om att förnya körkort i Sverige på Transportstyrelsens webbplats.

Om du förlorar ditt körkort eller ska förnya det kan du inte få utfärdat ett nytt Sverige om du har flyttat utomlands. Om du försöker förnya ditt svenska körkort i ett annat nordiskt land efter att giltighetstiden gått ut måste du skaffa körkortsbehörighet i ditt nya hemland.

Nedanför hittar du information om förnyelse av körkort i de nordiska länderna.

När måste du byta ut ditt utländska körkort mot ett svenskt?

Du kan byta ut ditt körkort från ett annat nordiskt land mot ett svenskt körkort om ditt körkort är giltigt i landet det är utfärdat i och du är permanent bosatt i Sverige. Du måste byta ut ditt utländska körkort mot ett svenskt innan det utländska körkortets giltighetstid går ut.

Körkort som utfärdats på Grönland kan inte bytas ut mot ett svenskt körkort.

Om du bor tillfälligt i Sverige ska du inte byta till ett svenskt körkort, utan behålla ditt körkort från ditt hemland.

Är ditt körkort giltigt i Sverige om det har återkallats i ett annat EU-land?

Om du har körförbud i ett EU-/EES-land kan du inte ansöka om nytt körkort från ett annat EU-/EES-land. Men du kan ansöka om körkort efter att körförbudet upphört.

Ett EU-/EES-land ska vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat till en person vars körkort har begränsats, omhändertagits eller återkallats på den förstnämnda statens territorium. Likaså ska det vägra att utfärda ett körkort till en sökande vars körkort har begränsats, omhändertagits eller återkallats i ett annat EU-/EES-land.

Ett EU-/EES-land kan också vägra att utfärda körkort till en sökande som har fått sitt körkort återkallat i en annan medlemsstat.

Kan du använda ditt svenska körkort utomlands?

Ditt vanliga körkort gäller i hela Norden, EU, Schweiz och Liechtenstein.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land och har ett svenskt körkort måste du byta ut ditt svenska körkort mot ett körkort utfärdat i det land du bor i innan det svenska körkortets giltighetstid går ut.

Om du vistas i ett land utanför EU eller EES under en längre tid och ska köra bil bör du ta reda på om du behöver ett internationellt körkort. Du kan kontakta ambassaden för det land du ska resa till för mer information.

Ett internationellt körkort ersätter inte ditt vanliga körkort, men är ett bevis på att du har rätt att köra bil. Därför ska du också ta med ditt vanliga körkort. Tänk på att du kan behöva flera internationella körkort om du ska köra i flera länder på samma resa.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.