Körkort i Sverige

Kørekort i Sverige
Här kan du läsa om vilka körkort som är giltiga i Sverige.

När du flyttar permanent till Sverige

Giltiga körkort i Sverige

Körkort som är utfärdade i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller i Sverige förutsatt att

  • körkortet är giltigt i det land det är utfärdat i
  • körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort
  • körkortsinnehavaren inte också har ett svenskt körkort som har tagits omhand eller dragits in.

Om du har ett körkort som uppfyller ovanstående krav är körkortet giltigt i Sverige även om du är folkbokförd i Sverige och oberoende av hur länge du har varit det.

Du kan byta ut ditt körkort från ett annat nordiskt land till ett svenskt körkort om ditt körkort är giltigt i det land det är utfärdat i och du är permanent bosatt i Sverige.

Körkort som utfärdats på Färöarna eller Grönland kan inte bytas ut mot ett svenskt körkort.

Ta körkort

Du kan endast ta körkort i det land du är folkbokförd i.

Internationellt körkort

Ditt vanliga körkort är giltigt i alla EU-/EES-länder. Om du vistas i ett land utanför EU/EES under en längre tid bör du ha ett internationellt körkort. Ett internationellt körkort ersätter inte ditt vanliga körkort, men är ett bevis på att du har rätt att köra bil. Därför ska du också ta med ditt vanliga körkort.

När du flyttar tillfälligt till Sverige

Om du flyttar tillfälligt till Sverige ska du behålla ditt körkort från hemlandet.

När du flyttar från Sverige

Om du flyttar från Sverige till ett annat nordiskt land kan du inte längre få ett nytt körkort utfärdat i Sverige ifall du skulle förlora körkortet eller måste få det förnyat. Du bör därför byta ut ditt svenska körkort i det nya hemlandet när du flyttar dit.

Om du försöker förnya ditt svenska körkort i ett annat nordiskt land efter att giltighetstiden gått ut måste du ta körkort på nytt i ditt nya hemland.

De nordiska länderna har olika regler för hur länge ett körkort är giltigt. Om du ska ha ett körkort utfärdat i ett nordiskt land gäller följande regler:

Danmark

Danska körkort är giltiga tills du fyller 70 år. Därefter kan du förlänga det med läkarintyg.

Island

Isländska körkort är giltiga i 2–15 år beroende på ålder.

Norge

Norska körkort är giltiga tills du fyller 75 år. Därefter måste du ha läkarintyg för att få det förnyat.

Sverige

Vanliga svenska körkort för personbil är giltiga i tio år.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.