Førerkort i Sverige

Kørekort i Sverige
Les om godkjenning av og gyldighet for førerkort i Sverige.

Når du flytter permanent til Sverige

Gyldige førerkort i Sverige

Førerkort som er utstedt i Danmark, Finland, Island eller Norge, gjelder i Sverige hvis:

  • førerkortet er gyldig i landet det er utstedt i
  • førerkortet ikke er byttet inn mot et svensk førerkort
  • innehaveren ikke også har et svensk førerkort som er inndratt eller tilbakekalt

Hvis du har et førerkort som oppfyller de nevnte kravene, er det gyldig i Sverige selv om du er folkeregistrert i Sverige, og uansett hvor lenge du har vært det.

Du kan bytte førerkort fra et annet nordisk land til et svensk førerkort hvis førerkortet ditt er gyldig i landet der det er utstedt, og du er fast bosatt i Sverige.

Førerkort som er utstedt på Færøyene eller Grønland, kan ikke byttes inn i svensk førerkort.

Ta førerkort

Du kan bare ta førerkort i landet der du er folkeregistrert.

Internasjonalt førerkort

Ditt vanlige førerkort er tilstrekkelig i alle EU/EØS-land. Hvis du oppholder deg i et land utenfor EU/EØS over en lengre periode, bør du ha et internasjonalt førerkort. Et internasjonalt førerkort er et bevis på at du har rett til å kjøre bil, men erstatter ikke et vanlig førerkort. Derfor må du også ta med ditt vanlige førerkort.

Når du flytter midlertidig til Sverige

Hvis du flytter midlertidig til Sverige, skal du beholde førerkortet ditt fra hjemlandet.

Når du flytter fra Sverige

Hvis du flytter fra Sverige til et annet nordisk land, kan du ikke lenger få utstedt nytt førerkort i Sverige hvis du mister førerkortet eller skal fornye det. Det er derfor en god idé å bytte ut ditt svenske førerkort i det nye hjemlandet når du flytter dit.

Hvis du prøver å fornye ditt svenske førerkort i et annet nordisk land etter at gyldighetsdatoen har utløpt, blir du nødt til å ta førerkortet på nytt i det nye hjemlandet.

De nordiske landene har ulike regler for hvor lenge et førerkort er gyldig. Hvis du ønsker å få utstedt førerkort i et nordisk land, gjelder følgende regler:

Danmark

Dansk førerkort er gyldig til du fyller 70 år. Deretter kan du forlenge det ved hjelp av legeerklæringer.

Island

Islandske førerkorts gyldighetstid er 2–15 år, avhengig av alder.

Norge

Norsk førerkort er gyldig til du fyller 75 år. Deretter må du ha en legeattest for å få det fornyet.

Sverige

Vanlige svenske førerkort for personbil er gyldige i ti år om gangen.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.