Førerkort i Sverige

Kørekort i Sverige
Her kan du lese om hvilke førerkort som er gyldige i Sverige, hvordan du kan ta og fornye førerkort i Sverige, og hvordan du kan bytte et utenlandsk førerkort i et svensk.

Når du flytter permanent til Sverige

Du må ha fylt 18 år og ha et gyldig førerkort for å kjøre bil i Sverige.

Førerkorttyper i Sverige

Det er Transportstyrelsen som utsteder førerkort i Sverige. I Sverige gjelder de internasjonale standardene for førerkortkategorier. Der er ulike alderskrav til de enkelte kategoriene. På Transportstyrelsens nettside finner du informasjon om førerkort og formelle krav for å kjøre bil i Sverige.

Ta førerkort i Sverige

Du kan bare ta førerkort i landet der du er folkeregistrert. Så hvis du vil ta førerkort i Sverige, må du være folkeregistrert i landet.

Du må undersøke hvilke krav som gjelder for den førerretten du er interessert i, og søke om førerkorttillatelse. Du må ha en gyldig førerkorttillatelse for å øvelseskjøre og ta førerprøve i Sverige. Dette gjelder både første gang du skal ta førerkort, og hvis du allerede har førerkort, men skal ha fornyet eller fått igjen førerretten.

Gyldige førerkort i Sverige

Hvis du har et utenlandsk førerkort, kan du kjøre bil med det i Sverige. Du må alltid ha med deg førerkortet når du kjører bil.

Førerkort fra EU- /EØS-land

Har du et førerkort fra et EU-/EØS-land, gjelder førerkortet så lenge det er gyldig i landet der det er utstedt, og du ikke har byttet det i et svensk førerkort. Førerkortet ditt gjelder også selv om du er folkeregistrert i Sverige.

Førerkort som er utstedt i Danmark, Finland, Island eller Norge, gjelder i Sverige hvis:

  • førerkortet er gyldig i landet det er utstedt i
  • førerkortet ikke er byttet i et svensk førerkort
  • innehaveren ikke også har et svensk førerkort som er konfiskert eller tilbakekalt

Førerkort fra land utenfor EU-/EØS

Hvis førerkortet ditt er utstedt i et land utenfor EU/EØS, er det gyldig i Sverige hvis det er gyldig i landet der det er utstedt, og du ikke har byttet det i et svensk førerkort. Førerkortet gjelder ikke i Sverige hvis du har vært folkeregistrert i Sverige i mer enn et år.

Fornyelse av førerkort i Sverige

Et førerkort gjelder i en begrenset periode og må fornyes før gyldighetstiden utløper. Svenske førerkort for personbil er gyldige i ti år om gangen. Du kan lese mer om å fornye førerkort i Sverige på Transportstyrelsens nettside.

Hvis du mister førerkortet ditt eller må få fornyet det, kan du ikke få utstedt et nytt i Sverige hvis du har flyttet til utlandet. Hvis du prøver å fornye ditt svenske førerkort i et annet nordisk land etter at gyldighetsdatoen har utløpt, må du få igjen førerretten i det nye hjemlandet.

Du finner informasjon om fornyelse av førerkort i de nordiske landene hos myndighetene under.

Bytte utenlandsk førerkort i svensk førerkort

Du kan bytte førerkort fra et annet nordisk land til et svensk førerkort hvis førerkortet ditt er gyldig i landet der det er utstedt, og du er fast bosatt i Sverige. Du må bytte det utenlandske førerkortet ditt i et svensk førerkort før det utenlandske førerkortet utløper.

Førerkort som er utstedt på Færøyene eller Grønland, kan ikke byttes inn i svensk førerkort.

Hvis du oppholder deg midlertidig i Sverige, skal du ikke bytte til svensk førerkort, men beholde førerkortet fra hjemlandet.

Svensk førerkort i utlandet

Det alminnelige førerkortet ditt er tilstrekkelig i hele Norden, EU, Sveits og Liechtenstein.

Hvis du flytter til et annet nordisk land og har svensk førerkort, er det nødvendig å bytte det svenske førerkortet i et førerkort utstedt i landet du bor i, før det svenske førerkortet utløper.  

Hvis du oppholder deg i et land utenfor EU/EØS over en lengre periode og skal kjøre bil, bør du undersøke om du må ha et internasjonalt førerkort. Du kan kontakte ambassaden for landet du reiser til, for nærmere opplysninger.

Et internasjonalt førerkort er et bevis på at du har rett til å kjøre bil, men erstatter ikke et vanlig førerkort. Derfor må du også ta med ditt vanlige førerkort. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha flere internasjonale førerkort hvis du skal kjøre i flere land på samme reise.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.