Norsk statsborgerskab

Statsborgerskap i Norge
Her kan du læse om reglerne, for at du, og eventuelt dit barn, kan få norsk statsborgerskab eller få dobbelt statsborgerskab.

Hvem får norsk statsborgerskab ved fødslen?

Alle børn, som er født og fødes efter den 1. september 2006, er blevet og bliver norske statsborgere ved fødslen, hvis faren eller moren er norsk statsborger. Hvis du er født før den 1. september 2006, kan du tjekke, om du er norsk statsborger hos Utlendingsdirektoratet (UDI), som er den ansvarlige myndighed, når det gælder statsborgerskab i Norge.

Hvis du er norsk statsborger, men bor i udlandet og får børn, kan du søge om norsk pas via ambassaden i det land, hvor du bor.

Hvis du er nordisk statsborger og ønsker norsk statsborgerskab

Nordiske borgere kan enten få norsk statsborgerskab via ansøgning eller erklæring. Fra 1.1.2020 tillader Norge også dobbelt statsborgerskab ligesom de øvrige nordiske lande. Det betyder, at du som nordisk borger ikke længere skal afgive dit andet statsborgerskab, når du søger om eller erklærer norsk statsborgerskab.

Hvis du søger om statsborgerskab, skal du vedlægge en straffeattest. Du søger om denne hos politiet. Du skal angive et formål, når du søger om straffeattesten. Formålet kan være "ansøgning om statsborgerskab", "erklæring om statsborgerskab" eller "erklæring om genoptagelse af norsk statsborgerskab". Ansøgeren skal vælge det formål, som er relevant i situationen. 

Statsborgerskab ved erklæring

Hvis du er nordisk borger, og du er over 18 år og har boet i Norge i minimum syv år, kan du opnå statsborgerskab ved erklæring. Du skal betale et gebyr og fremvise en straffeattest. 

Børn under 18 år får automatisk norsk statsborgerskab, hvis en af forældrene opnår norsk statsborgerskab ved erklæring, og hvis barnet er bosat i Norge.

Hvis du har en norsk far eller blev adopteret af norske adoptivforældre før den 1. september 2006, kan du opnå norsk statsborgerskab via erklæring på grund af din fars eller dine adoptivforældres tilhørsforhold. Du skal indlevere en erklæring om dette, før du fylder 18 år.

Ansøgning om statsborgerskab

Nordiske statsborgere, der er fyldt 12 år, og som har boet i Norge de seneste 2 år, kan søge om norsk statsborgerskab. Hvis du skal søge om norsk statsborgerskab, skal du kunne dokumentere, at du forstår norsk. For at kunne søge skal du også kunne bevise, at du ikke har været straffet. Du skal derfor indhente en straffeattest hos politiet.

 

Rettigheder og pligter ved norsk statsborgerskab

Det medfører visse rettigheder og pligter at have et norsk statsborgerskab. Blandt andet er det kun personer med norsk statsborgerskab, der har ret til at stemme ved og stille op til Stortingsvalg. Norske statsborgere kan blive indkaldt til værnepligt, få norsk pas og have ret til konsulær bistand i udlandet. Du skal som udgangspunkt være norsk statsborger for at kunne repræsentere Norge inden for idræt eller for at kunne modtage uddannelsesstøtte fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Desuden findes der enkelte stillinger i den offentlige sektor og inden for Politiet og Forsvaret, som kræver, at du er norsk statsborger.

Når det gælder de fleste andre rettigheder og pligter som for eksempel social sikring, ret til grundskole og skat, har statsborgerskab dog ingen eller meget begrænset betydning. Dette afhænger som regel af, hvor du bor og/eller arbejder.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.