Norsk statsborgerskap

Statsborgerskap i Norge
Her kan du lese om reglene for at du, og eventuelt ditt barn, blir norsk statsborger eller får dobbelt statsborgerskap.

Hvem får norsk statsborgerskap ved fødsel

Alle barn som er født og fødes etter 1.september 2006 har blitt og blir norske ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Er du født før 1. september 2006, kan du sjekke om du er norsk statsborger hos Utlendingsdirektoratet (UDI), som er den myndigheten som behandler spørsmål om statsborgerskap i Norge.

Dersom du er norsk, men bor i utlandet og får barn, kan du søke om norsk pass til barnet via utenriksstasjoner i landet der du bor.

Er du nordisk statsborger og ønsker norsk statsborgerskap

Det finnes to måter nordiske borgere kan tilegne seg norsk statsborgerskap på, nemlig ved melding eller søknad. Fra 1.1.2020 tillater Norge også doble statsborgerskap, slik de andre nordiske landene allerede gjør. Det betyr at du som nordisk borger ikke lenger må løse deg fra ditt andre statsborgerskap når du søker om eller melder norsk statsborgerskap.

Når man skal søke om statsboergeskap må man legge ved politiattest. Denne søker man hos politiet. Man må si noe om formål når man søker politiattesten. Formålet i disse sakene kan være « søknad om statsborgerskap», «melding om statsborgerskap» eller «melding om å få tilbake norsk statsborgerskap». Søkeren må velge det som er relevant for dem. 

Melde statsborgerskap

Hvis du er nordisk borger, over 18 år og har bodd i Norge i minimum sju år, kan du melde statsborgerskap. Du må betale et gebyr og fremvise politiattest. 

Barn under 18 år får automatisk norsk statsborgerskap dersom en forelder blir norsk ved melding, såfremt barnet er bosatt i Norge.

Hvis du ble født av norsk far eller adoptert av norske adoptivforeldre før 1. september 2006, kan du meldes norsk etter far/adoptivforeldre. Melding om dette må leveres før du fyller 18 år.

Søke statsborgerskap

Nordiske borgere som er over 12 år og har bodd i Norge de siste to årene, kan søke om norsk statsborgerskap. Skal du søke om norsk statsborgerskap, må du kunne dokumentere at du forstår norsk. Før du kan søke, må du også kunne bevise at du ikke har vært straffedømt. Du må derfor medberegne tid for å søke om politiattest hos politiet.

 

Hvilke rettigheter og plikter gir norsk statsborgerskap

Å ha norsk statsborgerskap medfører noen rettigheter og plikter. Blant annet kan bare personer med norsk statsborgerskap stemme ved og stille til, Stortingsvalg. Norske statsborgere kan bli kalt inn til verneplikt, få norsk pass, og ha rett til konsulær bistand i utlandet. Du må som hovedregel være norsk statsborger for å kunne representere Norge i idrett, eller for å kunne motta utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning. I tillegg finnes det enkelte stillinger i offentlig sektor, og i Politiet og innenfor Forsvaret, som krever at du er norsk statsborger.

Når det gjelder de fleste andre rettigheter og plikter, som trygdemedlemskap, rett til grunnskoleopplæring og skatt, har statsborgerskap imidlertid ingen eller svært begrenset betydning. Disse tingene avhenger som regel av hvor du bor og/eller jobber.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.