Norskt medborgarskap

Statsborgerskap i Norge
Här kan du läsa om reglerna för hur du, och eventuellt ditt barn, blir norsk medborgare eller får dubbelt medborgarskap.

Vem får norskt medborgarskap vid födseln?

Alla barn som är födda eller föds efter 1 september 2006 har blivit eller blir norska medborgare vid födseln om pappan eller mamman är norsk medborgare. Om du är född före 1 september 2006 kan du kontrollera om du är norsk medborgare hos Utlendingsdirektoratet (UDI), som är den myndighet som handlägger frågor om medborgarskap i Norge.

Om du är norsk men bor utomlands och får barn kan du ansöka om norskt pass genom utlandsmyndigheter i landet du bor i.

Är du nordisk medborgare och vill ha norskt medborgarskap?

Det finns två sätt för nordiska medborgare att få norskt medborgarskap, genom anmälan eller ansökan. Från 1 januari 2020 tillåter Norge även dubbelt medborgarskap, så som de andra nordiska länderna redan gör. Det innebär att du som nordisk medborgare inte längre behöver avsäga dig ditt andra medborgarskap när du ansöker om eller anmäler norskt medborgarskap.

När du ska ansöka om medborgarskap måste du bifoga ett intyg från polisen (politiattest). Det ansöker du om hos polisen. Du måste ange syfte när du ansöker om intyget. Syftet kan vara ”ansökan om medborgarskap”, ”anmälan om medborgarskap” eller ”anmälan om att få tillbaka norskt medborgarskap”. Du väljer det som är relevant för dig. 

Att anmäla medborgarskap

Om du är nordisk medborgare, över 18 år och har bott i Norge i minst sju år kan du anmäla medborgarskap. Du måste betala en avgift och visa upp ett polisintyg. 

Barn under 18 år får automatiskt norskt medborgarskap om en förälder blir norsk genom anmälan, förutsatt att barnet bor i Norge.

Om du är född före 1 september 2006 och har en norsk pappa eller norska adoptivföräldrar kan du anmälas norsk efter pappan/adoptivföräldrarna. Denna anmälan måste göras innan du fyller 18 år.

Att ansöka om medborgarskap

Nordiska medborgare över 12 år som har bott i Norge de senaste två åren kan ansöka om norskt medborgarskap. Om du ska ansöka om norskt medborgarskap måste du kunna bevisa att du förstår norska. Innan du kan ansöka måste du också kunna bevisa att du inte har dömts till straff. Därför måste du ansöka om ett intyg (politiattest) hos polisen.

 

Vilka rättigheter och skyldigheter medför norskt medborgarskap?

Att ha norskt medborgarskap medför vissa rättigheter och skyldigheter. Bland annat är det endast personer som har norskt medborgarskap som har rätt att rösta i och ställa upp i val till stortinget. Vidare kan norska medborgare kallas in för värnplikt, få norskt pass och ha rätt till konsulärt bistånd utomlands. Du måste i regel vara norsk medborgare för att representera Norge i idrott och för att få studiebidrag från Statens lånekasse. Därutöver finns det enskilda befattningar inom den offentliga sektorn, Polisen och Försvaret som kräver att man är norsk medborgare.

Men när det gäller de flesta andra rättigheter och skyldigheter, som social trygghet (trygdemedlemskap), rätt till grundskoleundervisning och skyldighet att betala skatt, har medborgarskap ingen eller mycket begränsad betydelse. Dessa saker beror i regel på var du bor och/eller jobbar.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.