Støtte til hjælpemidler på Færøerne

Handicapskilt
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Her kan du læse om mulighederne for få støtte til hjælpemidler hvis du har et langvarigt behov. For eksempel hvis du har en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom.

Hvis du bor eller opholder dig på Færøerne og har et langvarigt behov for hjælpemidler, har du samme ret til at søge om støtte fra det offentlige som færøske (danske) borgere.

Hjælpemidler

Hvis du eller dit barn har et varigt fysisk eller psykisk handicap der kan aflastes med hjælpemidler i hverdagen, kan du søge din Almannaverkið om at låne et hjælpemiddel eller om et tilskud til, at du selv kan købe det.

 

Almannaverkið kan give støtte til hjælpemidler og ændringer eller skift af din bolig hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er at du skal kunne leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt selv om du har et handicap.

 

Det har ingen betydning hvorfor din funktionsevne er nedsat. Det kan være medfødt eller opstået senere efter sygdom eller ulykke. Det er ikke din diagnose der er afgørende, men de følger du har på grund af din lidelse.

 

Almannaverkið skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv.

 

Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler som for eksempel:

 

 • ganghjælpemidler
 • kørestole
 • særlige senge
 • mindre hjælpemidler til dit køkken eller bad

 

Hjælpemidler kan være kropsbårne som for eksempel:

 

 • støttekorset
 • arm- eller benproteser
 • brystprotese
 • paryk (ved varigt hårtab)
 • ortopædisk fodtøj eller fodindlæg
 • høreapparater (administreres af sundhedsvæsenet på Færøerne)
 • synshjælpemidler

 

Ved bevilling af nogle hjælpemidler, som for eksempel ortopædisk fodtøj, er der en egenbetaling.

 

Du skal søge Almannaverkið inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

 

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af Almannaverkið, og din egen økonomi har ikke indflydelse på om du kan få tilskud, eller hvor meget du kan få. Tilskuddet er skattefrit.

 

Du kan få nærmere oplysninger hos Almannaverkið. Se link nederst i teksten.

 

Du kan derudover have ret til hjælpemidler i forbindelse med dit arbejde eller uddannelse efter nærmere betingelser. Støtten kan bevilges som udlån eller tilskud.

 

Hjælpemidler kan være:

 

 • undervisningsmateriale
 • arbejdsredskaber
 • mindre arbejdspladsindretninger

 

Det er en betingelse at:

 • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution
 • udgiften ligger ud over hvad din arbejdsgiver forudsættes at afholde
 • hjælpemidlet er af afgørende betydning for at du kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
 • hjælpemidlet kompenserer for din begrænsning i arbejdsevnen.

 

Du skal kontakte Almannaverkið for at få nærmere oplysninger.

Flytte til Færøerne med hjælpemidler fra et andet nordisk land?

Hvis du flytter til Færøerne og har et hjælpemiddel fra et andet nordisk land, skal du kontakte instansen i hjemlandet hvor du har modtaget hjælpemidlet fra og finde ud af om du kan beholde det.

Flytte til udlandet med hjælpemidler fra Færøerne?

Hvis du skal opholde dig i et andet nordisk land i en længere periode og har hjælpemiddel fra Færøerne, skal du informere Almannaverkið om det. Det gælder også hvis du flytter dertil eller skal arbejde der.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.