Støtte til hjelpemidler på Færøyene

Handicapskilt
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Her kan du lese om mulighetene for å få støtte til hjelpemidler hvis du har et langvarig behov,
for eksempel hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom.

Hvis du bor eller oppholder deg på Færøyene og har et langvarig behov for hjelpemidler, har du samme rett til å søke om støtte fra det offentlige som færøyske (danske) borgere.

Hjelpemidler

Hvis du eller barnet ditt har et varig fysisk eller psykisk handikap som kan avlastes med hjelpemidler i hverdagen, kan du søke Almannaverkið om å låne et hjelpemiddel eller om tilskudd til å kjøpe det selv.

 

Almannaverkið kan gi støtte til hjelpemidler og endringer eller bytte av bolig hvis du har varig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Formålet er at du skal kunne føre en så normal og selvstendig tilværelse som mulig også om du har et handikap.

 

Det har ingen betydning hvorfor funksjonsevnen er nedsatt. Det kan være medfødt eller ha oppstått senere etter sykdom eller ulykke. Det er ikke diagnosen som er avgjørende, men følgene av lidelsen.

 

Almannaverkið skal yte støtte til et hjelpemiddel hvis hjelpemiddelet i vesentlig grad:

 

 • kan avhjelpe de varige følgene av din nedsatte funksjonsevne
 • kan lette dagliglivet i hjemmet ditt
 • er nødvendig for deg i arbeidslivet

 

Hjelpemidler kan være tekniske hjelpemidler som for eksempel:

 

 • ganghjelpemidler
 • rullestoler
 • spesielle senger
 • mindre hjelpemidler til kjøkken eller bad

 

Hjelpemidler kan være kroppsbårne som for eksempel:

 

 • støttekorsett
 • arm- eller beinproteser
 • brystprotese
 • parykk (ved varig hårtap)
 • ortopedisk fottøy eller fotinnlegg
 • høreapparater (administreres av helsevesenet på Færøyene)
 • synshjelpemidler

 

Ved bevilgning av noen hjelpemidler, som for eksempel ortopedisk fottøy, er det egenandel.

 

Du må søke Almannaverkið før du kjøper, og du kan få støtte til det best egnede og billigste hjelpemiddelet.

 

Det er gratis for deg å låne hjelpemiddelet av Almannaverkið , og din egen økonomi har ikke innflytelse på om du kan få tilskudd, eller hvor mye du kan få. Tilskuddet er skattefritt.

 

Du kan få nærmere opplysninger hos Almannaverkið . Se lenke nederst i teksten.

 

Du kan dessuten ha rett til hjelpemidler i forbindelse med jobben eller utdanningen din etter nærmere betingelser.
Støtten kan bevilges som utlån eller tilskudd.

 

Hjelpemidler kan være:

 

 • undervisningsmateriale
 • arbeidsredskaper
 • mindre arbeidsplassinnretninger

 

Det er en betingelse at:

 • hjelpemiddelet ikke er vanlig forekommende på arbeidsplassen eller utdanningsinstitusjonen din
 • utgiften går ut over det din arbeidsgiver forutsettes å skaffe
 • hjelpemiddelet er av avgjørende betydning for at du kan delta i tilbudet, opprettholde sysselsetting eller selvstendig virksomhet
 • hjelpemiddelet kompenserer for begrensningen i arbeidsevnen din

 

Du må kontakte Almannaverkið for å få nærmere opplysninger.

Flytte til Færøyene med hjelpemidler fra et annet nordisk land

Hvis du flytter til Færøyene og har et hjelpemiddel fra et annet nordisk land, må du kontakte instansen du har mottatt hjelpemiddelet fra i hjemlandet, og finne ut om du kan beholde det.

Flytte til utlandet med hjelpemidler fra Færøyene?

Hvis du skal oppholde deg i et annet nordisk land i en lengre periode og har et hjelpemiddel fra Færøyene, må du informere Almannaverkið om det. Det gjelder også hvis du flytter dit eller skal jobbe der.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.