Sundhedsvæsen i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige
Her kan du læse om det svenske sundhedsvæsen og om din ret til behandling hos læge og speciallæger. Du finder også information om tilskud til medicin og tandlægehjælp i Sverige.

Alle borgere med bopæl i Sverige har ret til behandling hos egen læge og speciallæger samt tilskud til medicin og tandlægehjælp.

Det svenske sundhedsvæsen

Sverige har et regionalt sundhedssystem der for en stor del er adskilt fra den sociale sikring. Det er regionerne der har ansvaret for sundhedsplejen i Sverige. Hver region har pligt til at sørge for at alle der er bosat i regionen, kan få en tilfredsstillende sygehjælp.

De fleste sundhedsydelser forvaltes af regionerne, men der findes også privatpraktiserende læger der har indgået overenskomst med regionen.

Den svenske sundhedspleje er inddelt i to dele – öppenvård og slutenvård. Öppenvård indebærer at du kan tage hjem efter at have været i kontakt med sundhedsplejen, mens slutenvård indebærer at du er indlagt på et hospital.

Sundhedsguiden i Sverige

Sverige har en sundhedsguide (1177 Vårdguiden) der informerer om pleje, helse og omsorg i hele Sverige. På Vårdguiden får du sundhedsrådgivning og svar på lægelige spørgsmål af uddannede sygeplejersker, der bedømmer problemet, giver råd og ved behov oplysninger om hvor du skal søge hjælp. Desuden henviser de dig til nærmeste åbne modtagelse, når vårdcentralen er lukket.

Sundhedscenter i Sverige

Du skal i første omgang henvende dig til et sundshedscenter (en vårdcentral) med dine spørgsmål om sundheds- og sygepleje. Vårdcentralen har mange forskellige navne, for eksempel husläkarmottagning, familjeläkarmottagning eller hälsocentral.

Du kan selv vælge hvilken vårdcentral du vil tilhøre i din region. Bedømmer lægen på vårdcentralen at du har brug for mere specialiseret pleje eller rehabilitering, bliver du henvist (får remiss) til en speciallæge på et hospital eller en anden öppenvårdsmottagning.

Mödravårdscentral i Sverige

Ved sundhedscentrene er der ofte en fødeklinik (mödravårdscentral, MVC), hvor der arbejder jordmødre. Her kan du henvende dig med spørgsmål om prævention og seksuelt overførte sygdomme, eller hvis du er gravid. De fleste fødeklinikker organiserer forældregrupper og kurser og undervisning for gravide. Der er gratis at gå til mödravårdscentralen og du kan som regel selv vælge hvilken klinik du vil tilhøre.

Barnavårdscentral i Sverige

Barnavårdscentralen (BVC) er ofte tilknyttet vårdcentralen.  Barnavårdscentralen laver helbredsundersøgelser for raske børn op til 6 års alderen, derefter får børnene hjælp af skolhälsovården.

Desuden giver barnavårdscentralen vaccinationer og råd om amning, mad og søvn. Som forælder til syge børn, uanset alder, kan du henvende dig til sundhedscentret (vårdcentralen) eller børneskadestuen (barnakuten).

Skadestue ved akut sygdom i Sverige

Hvis du bliver akut syg eller skadet og behøver umiddelbar pleje, skal du kontakte en skadestue (akutmodtagning) på nærmeste hospital. Er der tale om en lettere akut tilstand, kan du blive behandlet på en vårdcentral (dagtid) eller en jourmottagning (aften og weekend).

Er din tilstand livstruende, bør du kontakte SOS Alarm på telefonnummer 112.

Speciallæge i Sverige

Du kan opsøge en speciallæge – foreksempel en gynækolog, urolog eller øre- næse og halslæge – såvel på som udenfor et hospital. Med en henvisning (remiss) fra din huslæge går det som regel hurtigere at få tid hos en speciallæge.

Behandlingsgaranti i Sverige

Behandlingsgarantien (vårdgarantin) regulerer ventetiderne i sundhedsvæsenet så du kan få tid til besøg og behandling inden for bestemte frister. Kontakt din region for konkret information om ventetider.

Tandpleje i Sverige

Tandpleje i Sverige foregår enten i regionernes regi via Folktandvården eller via private tandlæger. Du kan læse nærmere om hvordan tandplejen i Sverige fungerer på websiden 1177.se.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.