Helsevesenet i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige
Her kan du lese om det svenske helsevesenet og om din rett til behandling hos lege og spesialister.
Du finner også informasjon om tilskudd til medisin og tannlegehjelp i Sverige.

Alle som er bosatt i Sverige, har rett til behandling hos egen lege og spesialister, samt tilskudd til medisin og tannpleie.

Det svenske helsevesenet

Sverige har et regionalt helsevesen som for en stor del er atskilt fra sosialforsikringen. Det er regionene som har ansvaret for helsepleien i Sverige. Hver region har plikt til å sørge for at alle som er bosatt i regionen, kan få tilfredsstillende helsehjelp.

De fleste helstjenester forvaltes av regionene, men det finnes også privatpraktiserende leger som har inngått avtale med regionen.

Det svenske helsevesenet er delt inn i to deler – öppenvård og slutenvård. Öppenvård innebærer at du kan dra hjem etter å ha vært i kontakt med helsevesenet, mens slutenvård innebærer at du er innlagt på et sykehus.

Helseguiden i Sverige

Sverige har en helseguide (1177 Vårdguiden) som informerer om pleie, helse og omsorg i hele Sverige. På Vårdguiden får du helseråd og svar på medisinske spørsmål av utdannede sykepleiere som vurderer problemet, gir råd og ved behov gir informasjon om hvor du skal oppsøke hjelp. Videre henviser de deg til nærmeste åpne mottak når helsesenteret er stengt.

Helsesenter i Sverige

Du må først ta kontakt med et helsesenter (vårdcentral) med dine spørsmål om helse- og sykepleie. Helsesentre har mange forskjellige navn, for eksempel husläkarmottagning, familjeläkarmottagning eller hälsocentral.

Du kan selv velge hvilket helsesenter du vil tilhøre i din region. Hvis legen ved helsesenteret vurderer at du trenger mer spesialisert behandling eller rehabilitering, vil du bli henvist (få remiss) til en spesialist ved et sykehus eller et annet helsesenter.

Mödravårdscentral i Sverige

Ved helsesentrene er det ofte en fødeklinikk (mödravårdscentral, MVC), der det jobber jordmødre. Her kan du henvende deg med spørsmål om prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer, eller hvis du er gravid. De fleste fødeklinikker organiserer foreldregrupper og opplæring og undervisning for gravide kvinner. Det er gratis å gå til en mödravårdscentral, og du kan som regel selv velge hvilken klinikk du vil tilhøre.

Barnavårdscentral i Sverige

Barnavårdscentralen (BVC) er ofte tilknyttet helsesenteret. Barnavårdscentralen foretar helseundersøkelser for friske barn opp til seks år. Deretter får barna hjelp av skolehelsetjenesten.

I tillegg tilbyr barnavårdscentralen vaksiner og råd om amming, mat og søvn. Som forelder til et sykt barn, uansett alder, kan du gå til helsesenteret (vårdcentralen) eller barnelegevakten (barnakuten).

Legevakt ved akutt sykdom i Sverige

Hvis du blir akutt syk eller skadet og trenger umiddelbar behandling, ta kontakt med legevakt (akutmottagning) ved nærmeste sykehus. Hvis det er snakk om en enklere akutt tilstand, kan du bli behandlet ved et helsesenter (dagtid) eller legevakt (kvelder og helger).

Er tilstanden livstruende, bør du kontakte SOS Alarm på telefonnummer 112.

Spesialist i Sverige

Du kan oppsøke en spesialist – for eksempel en gynekolog, urolog eller øre-, nese- og halsspesialist – både innenfor og utenfor et sykehus. Med en henvisning fra fastlegen går det vanligvis raskere å få en avtale med en spesialist.

Behandlingsgaranti i Sverige

Behandlingsgarantien (vårdgarantin) regulerer ventetidene i helsevesenet, slik at du skal få time til legebesøk og behandling innen gitte frister. Kontakt din region for konkret informasjon om ventetider.

Tannpleie i Sverige

Tannpleie i Sverige foregår enten i regionenes regi via Folktandvården eller via private tannleger. Du kan lese mer om hvordan tannpleien i Sverige fungerer, på nettsiden 1177.se.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.