Helsevesenet i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige
Her kan du lese om det svenske helsevesenet og om din rett til behandling hos lege og spesialister. Du finner også informasjon om tilskudd til medisin og tannlegehjelp.

Alle som er bosatt i Sverige, har rett til behandling hos egen lege og spesialister, samt tilskudd til medisin og tannpleie.

Det svenske helsevesenet

Sverige har et regionalt helsevesen som for en stor del er atskilt fra sosialforsikringen. Det er regionene som har ansvaret for helsepleien i Sverige. Hver region har plikt til å sørge for at alle som er bosatt i regionen, kan få tilfredsstillende helsehjelp.

De fleste helseytelser forvaltes av regionene, men det finnes også privatpraktiserende leger som har inngått avtale med regionen.

Den svenske helsevesenet er delt inn i to deler – öppenvård (poliklinisk behandling) og slutenvård (døgnbehandling). Poliklinisk behandling betyr at du kan dra hjem etter å ha vært i kontakt med helsevesenet, mens døgnbehandling betyr at du er innlagt på et sykehus.

Helseguiden

Sverige har en helseguide (1177 Vårdguiden) som informerer om pleie, helse og omsorg i hele Sverige. På Vårdguiden får du helseråd og svar på medisinske spørsmål av utdannede sykepleiere som vurderer problemet, gir råd og ved behov informasjon om hvor du skal oppsøke hjelp. Videre henviser de deg til nærmeste åpne mottak når helsesenteret er stengt.

Helsesenter

Du må først ta kontakt med et helsesenter (vårdcentral) med dine spørsmål om helse- og sykepleie. Helsesenteret har mange forskjellige navn, for eksempel husläkarmottagning, familjeläkarmottagning eller hälsocentral.

Du kan selv velge hvilket helsesenter du vil tilhøre innenfor din region. Hvis legen ved helsesenteret vurderer at du trenger mer spesialisert behandling eller rehabilitering, vil du bli henvist (få remiss) til en spesialist ved et sykehus eller et annet helsesenter.

Mödravårdscentral

Ved helsesentrene er det ofte en fødeklinikk (MVC – mödravårdscentral), hvor det arbeider jordmødre. Her kan du ta kontakt med spørsmål om prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer, eller hvis du er gravid. De fleste fødeklinikker organiserer foreldregrupper og opplæring og undervisning for gravide kvinner. Det er gratis å gå til en mödravårdscentral, og du kan som regel selv velge hvilken klinikk du vil tilhøre.

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen, BVC, er ofte tilknyttet helsesenteret.  Barnavårdscentralen foretar helseundersøkelser for friske barn opp til seks år. Deretter får barna hjelp av skolehelsetjenesten.

I tillegg tilbyr barnavårdscentralen vaksiner og råd om amming, mat og søvn. Som forelder til et sykt barn, uansett alder, kan du gå til helsesenteret (vårdcentralen) eller barnelegevakten (barnakuten).

Legevakt ved akutt sykdom

Hvis du blir akutt syk eller skadet og trenger umiddelbar behandling, ta kontakt med legevakt (akutmottagning) ved nærmeste sykehus. Hvis det er snakk om en enklere akutt tilstand, kan du bli behandlet ved et helsesenter (dagtid) eller legevakt (kvelder og helger).

Er tilstanden livstruende, bør du ta kontakt med SOS Alarm på telefonnummer 112.

Spesialistlege

Du kan oppsøke en spesialist – for eksempel en gynekolog, urolog eller øre-, nese- og halsspesialist – både innenfor og utenfor et sykehus. Med en henvisning fra fastlegen går det vanligvis raskere å få en avtale med en spesialist.

Behandlingsgaranti

Behandlingsgarantien (vårdgarantin) regulerer ventetidene i helsevesenet, slik at du skal få time til legebesøk og behandling innen gitte frister. Kontakt din region for konkret informasjon om ventetider.

Tannpleie i Sverige

Tannpleie i Sverige foregår enten i regionenes regi via Folktandvården eller via private tannleger. Du kan lese mer om hvordan tannpleien i Sverige fungerer, på nettsiden 1177.se.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.