Vård i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige
Här kan du läsa om den svenska hälso- och sjukvården och om din rätt till behandling hos läkare och specialister. Du hittar också information om läkemedelssubventioner och tandvårdsstöd i Sverige.

Alla medborgare som är bosatta i Sverige har rätt till behandling hos läkare och specialister samt till läkemedelssubventioner och tandvårdsstöd.

Den svenska vården

Sverige har ett regionalt vårdsystem som till stora delar är åtskilt från socialförsäkringen. Det är regionerna som har ansvaret for vården i Sverige. Varje region har skyldighet att se till att alla som är bosatta i regionen kan få en tillfredsställande sjukvård.

De flesta vårdtjänsterna förvaltas av regionerna, men det finns även privatpraktiserande läkare som har avtal med regionen.

Den svenska vården är uppdelad i öppenvård och slutenvård. Öppenvård innebär att du kan åka hem efter att du har varit i kontakt med vården, medan slutenvård innebär att du är inlagd på sjukhus.

Vårdguiden i Sverige

Sverige har en vårdguide (1177 Vårdguiden) som informerar om vård, hälsa och omsorg i hela Sverige. På Vårdguiden får du hälso- och sjukvårdsrådgivning och svar på medicinska frågor av utbildade sjuksköterskor som gör en bedömning av problemet, ger råd och vid behov ger dig upplysningar om var du ska söka hjälp. Dessutom hänvisar de dig till närmaste öppenvårdsmottagning när vårdcentralen är stängd.

Vårdcentral i Sverige

Du ska i första hand vända dig till en vårdcentral med dina frågor om hälso- och sjukvård. Vårdcentralen har många olika namn, till exempel husläkarmottagning, familjeläkarmottagning eller hälsocentral.

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra i din region. Om läkaren på vårdcentralen gör bedömningen att du behöver mer specialiserad vård eller rehabilitering får du remiss till en specialist på ett sjukhus eller en annan öppenvårdsmottagning.

Mödravårdscentral i Sverige

I anslutning till vårdcentralerna finns det ofta en mödravårdscentral (MVC), där det arbetar barnmorskor. Hit kan du vända dig med frågor om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar, eller om du är gravid. De flesta förlossningskliniker håller föräldragrupper samt kurser och undervisning för gravida. Det är gratis att besöka mödravårdscentralen och du kan i regel själv välja vilken mödravårdscentral du vill tillhöra.

Barnavårdscentral i Sverige

Barnavårdscentralen (BVC) är ofta ansluten till vårdcentralen. Barnavårdscentralen gör hälsoundersökningar av friska barn upp till sex års ålder, därefter får barnen hjälp hos skolhälsovården.

Dessutom ger barnavårdscentralen vaccinationer och råd om amning, mat och sömn. Som förälder till sjuka barn, oavsett ålder, kan du vända dig till vårdcentralen eller barnakuten.

Akutmottagning vid akut sjukdom i Sverige

Om du blir akut sjuk eller skadad och behöver omedelbar vård ska du kontakta en akutmottagning på närmaste sjukhus. Om det är ett lättare akut tillstånd kan du få vård på en vårdcentral (dagtid) eller en jourmottagning (kvällar och helger).

Om ditt tillstånd är livshotande bör du kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Specialist i Sverige

Du kan uppsöka en specialist – till exempel en gynekolog, urolog eller öron-, näsa- och halsläkare – både på och utanför ett sjukhus. Med en remiss från din husläkare går det i regel snabbare att få tid hos en specialist.

Vårdgaranti i Sverige

Vårdgarantin reglerar väntetiderna inom vården så att du kan få tid för besök och behandling inom bestämda tidsramar. Kontakta din region för konkret information om väntetider.

Tandvård i Sverige

Tandvården i Sverige bedrivs antingen i regionernas regi genom Folktandvården eller i privat regi. Om hur tandvården fungerar kan du läsa på webbplatsen 1177.se.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.