Sundhedsvæsnet i Grønland

Sundhedsvæsnet i Grønland
Her får du overblik over, hvilke sundhedstilbud det grønlandske sundhedsvæsen tilbyder i de forskellige dele af Grønland.

Der er langt mellem byer og bygder i Grønland, og transport kan kun foregå med fly, helikopter eller båd. Skal du flytte til en yderregion, gør du klogt i at tjekke, om sundhedsvæsenets ydelsesniveau matcher din fysiske tilstand. Ud over dyr patienttransport og lange afstande er det grønlandske sundhedsvæsen udfordret af problemer med at rekruttere personale, særligt til de tyndest befolkede områder.

Sundhedsydelser i Grønland

Der er fastsat en række ydelser, som alle med fast bopæl i Grønland skal have adgang til uden egenbetaling. Findes ydelsen ikke i nærheden, har man ret til at få dækket transporten til det nærmeste hospital, hvis en læge har ordineret behandling.

De offentlige ydelser, der i så vid udstrækning som muligt skal kunne tilgås af alle uden egenbetaling, er:

 • Behandling hos læge og speciallæge
 • Indlæggelse og ophold på hospital og sygehus
 • Særlig omsorg for gravide og fødende samt sundhedspleje for nye forældre
 • Hjemme- og sygepleje
 • Forebyggende helbredsundersøgelser
 • Vaccinationer inden for vaccinationsprogrammet, samt i særlige tilfælde
 • Receptpligtig medicin
Adgang til sundhedsydelser

De geografiske forhold i Grønland besværliggør adgangen til sundhedsydelser for personer bosat i isolerede yderområder. Det er ikke blot besværligt, men også dyrt hvis man skal en tur fra bygden til nærmeste sundhedsstation, regionssygehus eller Landshospitalet i Nuuk. I visse tilfælde kan det også være nødvendigt at sende patienter videre til behandling i Island eller Danmark.

Alle, som har fast bopæl i Grønland, har derfor ret til transport i forbindelse med behandling, sygdom eller skader, hvis en læge har ordineret det.

Adgangen til sundhedsydelser forsøges så vidt muligt at gøres lige for alle med en række forskellige former for sundhedskonsultationer:

 • Bor du i en bygd med mindre end 50 indbyggere, har du adgang til en bygdekonsultation uden telemedicinsk udstyr. Konsultationen er bemandet af en sundhedsfaglig medarbejder mellem 12-30 timer om ugen. Derudover besøg af lægefagligt personale 2-4 gange årligt.
 • Bor du i en bygd med mellem 50-200 indbyggere, har du adgang til en bygdekonsultation med telemedicinsk udstyr, som er bemandet af en sundhedsmedarbejder 30-40 timer om ugen. Telemedicinsk udstyr muliggør konsultationer med lægefagligt personale på nærmeste regionssygehus. Derudover besøg af lægefagligt personale 3-4 gange årligt.
 • Bor du i en bygd med 200-500 indbyggere, har du adgang til en sundhedsstation, som er bemandet med sygeplejerske, sundhedsassistent og sundhedshjælpere. Derudover besøg af lægefagligt personale 4-8 gange årligt.
 • Bor du i en by med 500-1.200 indbyggere, har du adgang til et mindre sundhedscenter, som enten har fast lægebemanding eller lægevikarer.
 • Bor du i en by med mere end 1.200 indbyggere, har du adgang til et større sundhedscenter, som er bemandet med læger, speciallæger og sygeplejersker.

Bor du i den by i regionen med flest indbyggere, har du adgang til et regionssygehus, som er bemandet med læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, jordemødre, fysioterapeuter, bioanalytikere og andre. Derudover har Landshospitalet i Nuuk flere specialer og funktioner.
Der findes 4 regionssygehuse, samt ét landshospital i hhv. Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq og Nuuk.

Tandpleje

I byer med mere end 500 indbyggere, findes der offentlige tandklinikker. De kan varetage almindeligt tandeftersyn, rodbehandling, cariesbehandling, tandregulering og proteser – samt i nogen udstrækning specialiseret tandbehandling.

Tandlæger kommer jævnligt på besøg på skoler og institutioner og tilbyder børn, personale og forældre instruktion i tandbørstning og tandhygiejne.

Med undtagelse af de allermindste får alle bygder mindst et årligt besøg af tandlæge, hvilket slås op i bygden på forhånd, så der er mulighed for tidsbestilling.

I Nuuk findes der private tandklinikker.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.