Ret til sundhedsydelser i Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland
Herunder kan du læse om hvilke sundhedsydelser, du har ret til, og hvem du skal kontakte, hvis du bliver syg.

Som i alle nordiske lande har du som bosat i Grønland ret til gratis sundhedsydelser, herunder ordineret medicin. Der er dog egenbetaling for hjælpemidler, såsom proteser eller briller. Der er i et vist omfang gratis tandpleje.

Grundet Grønlands geografiske udfordringer anbefales det at tegne en forsikring, som dækker transport fra ulykkesstedet hen til nærmeste bygd eller andet sted med helårsbeboelse.

Hvad har du ret til, hvis du arbejder i Grønland og bliver syg?

Hvis du har bopæl i Grønland, har du ret til de sundhedsydelser, som tilbydes landets borgere.

Hvis du bor i Danmark eller Færøerne og arbejder i Grønland, har du ret til gratis sygehjælp i tilfælde af akut opstået sygdom.

Uden for Rigsfællesskabet, men inden for Norden er du dækket af Nordisk Konvention om Social Sikring.

Du har ret til behandling af akut opstået sygdom, og merudgifter i forbindelse med hjemrejse til bopælsland.

Du kan ikke få det europæiske sygesikringskort i Grønland.

Hvad har du ret til, hvis du bliver syg og opholder dig midlertidigt i Grønland?

Hvis du bor i Danmark og arbejder eller studerer i Grønland, har du ret til gratis sygehjælp i tilfælde af akut opstået sygdom. Husk at medbringe dit gule sygesikringskort ved midlertidige ophold i Grønland. Hvis du bor i Færøerne og arbejder eller studerer i Grønland, har du ligeledes ret til gratis sygehjælp. Du skal medbringe dokumentation for, at du har ret til sundhedsydelser gennem en færøsk sygesikringskasse.

Bor du uden for Rigsfællesskabet, men inden for Norden eller et EU/EØS-land er du dækket af Nordisk Konvention om Social Sikring som resten af Norden. Du skal huske at medbringe dokumentation for din ret til sygehjælp i dit bopælsland, det kan være EU-sygesikringsbevis, nationalt sygesikringsbevis eller lignende.

Det vil sige, du har ret til behandling af akut opstået sygdom og merudgifter i forbindelse med hjemrejse til bopælsland, men du skal kunne dokumentere, hvor du har bopæl for at have ret til ydelserne.

Har du ret til planlagt behandling i et andet nordisk land?

Som borger i Grønland har du kun ret til planlagt behandling i et andet nordisk land, hvis det er ordineret af en læge. I tilfælde af behandling, som ikke sædvanligt udbydes i Grønland, kan det prøves i sundhedsvæsenets visitationsnævn.

Hvilke grønlandske sundhedsydelser har du ret til, hvis du opholder dig midlertidigt uden for Grønland?

Opholder du dig midlertidigt uden for Grønland, har du ikke ret til planlagte sundhedsydelser i landet. Det grønlandske sundhedsvæsen kan kun yde sundhedsydelser i Grønland.

Hvad koster sundhedsydelser i Grønland?

Det meste af sundhedsvæsenet i Grønland er offentligt og gratis for borgeren. I den udstrækning de lokale og geografiske forhold tillader det, har du som bosat i Grønland derfor ret til følgende ydelser uden egenbetaling:   

  • Praktiserende læger og offentlige hospitaler
  • Bygdekonsultationer, sundhedsstationer og sundhedscentre
  • Den offentlige tandpleje
  • Speciallæger
  • Receptpligtig medicin
  • Hjemmepleje

Bor du i et område uden det sundhedstilbud, du har brug for, har du ret til transport til regionssygehus eller landssygehuset. Det kræver dog, at en læge har ordineret behandlingen.

Find sundhedspersoner og behandlingssteder i Grønland

Akutnummer

Er du kommet til skade eller har brug for akut lægehjælp, kan du finde akutnumre for alle byer/bygder på den grønlandske sundhedsportal Peqqik.gl.

Praktiserende læge

Har du brug for ikke-akut lægehjælp, skal du kontakte regionens sundhedscenter telefonisk og vil efter en kort samtale om problemet få en tid til undersøgelse. Du skal være opmærksom på, at der kun kan ringes på et særligt tidspunkt på dagen, og at der kan være ventetid. Vær tålmodig og vent. Du kommer igennem til sidst og får den behandling, du har brug for.

Speciallæge, fysioterapi og andre specialer

Du skal først undersøges af en praktiserende læge på sundhedscentret, før du kan blive henvist til behandling hos en speciallæge, fysioterapeut med mere.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.