Hälso- och sjukvård på Grönland

Sundhedsvæsnet i Grønland
Här får du en överblick över vad den grönländska hälso- och sjukvården erbjuder i olika delar av Grönland.

Det är långt mellan städer och bygder på Grönland och transporter kan ske bara med flyg, helikopter eller båt. Så om du ska flytta till en av de yttre regionerna gör du klokt i att ta reda på om hälso- och sjukvårdstjänsterna där matchar ditt fysiska tillstånd. Förutom dyra patienttransporter och långa avstånd har den grönländska hälso- och sjukvården problem med att rekrytera personal, i synnerhet till de mest glesbefolkade områdena.

Vårdtjänster på Grönland

Det har fastställts en mängd tjänster som alla fast bosatta på Grönland ska ha tillgång till utan egenbetalning. Om tjänsten inte finns tillgänglig i närheten, har du rätt att få transport till närmaste sjukhus om en läkare har ordinerat behandlingen.

De offentliga tjänster som i så stor utsträckning som möjligt ska vara tillgängliga för alla utan egenbetalning, är:

 • Vård hos läkare och specialistläkare
 • Inläggning och vistelse på sjukhus
 • Särskild vård för gravida och födande samt hälsovård för nyblivna föräldrar
 • Hem- och sjukvård
 • Förebyggande hälsoundersökningar
 • Vaccinationer inom vaccinationsprogrammet, samt i speciella fall
 • Receptbelagda läkemedel
Tillgång till vårdtjänster

De geografiska förhållandena på Grönland gör tillgången till vårdtjänster besvärlig för personer bosatta i isolerade ytterområden. Det är inte bara besvärligt, utan även dyrt om du ska åka från bygden till närmaste vårdstation, regionsjukhus eller Landshospitalet i Nuuk. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att sända patienter vidare för vård på Island eller i Danmark.

Alla som är fast bosatta på Grönland har därför rätt till transport i förbindelse med behandling, sjukdom eller skador, om en läkare har ordinerat vården.

Målet är att göra tillgången till vårdtjänster lika för alla så vitt det är möjligt med en rad olika former för vårdmottagningar:

 • Om du bor i en bygd med färre än 50 invånare, har du tillgång till en bygdemottagning utan telemedicinsk utrustning. Mottagningen är bemannad med en sjukvårdsmedarbetare 12-30 timmar i veckan. Därtill besök av medicinsk personal 2-4 gånger årligen.
 • Om du bor i en bygd med 50-200 invånare har du tillgång till en bygdemottagning med telemedicinsk utrustning, som är bemannad med en sjukvårdsmedarbetare 30-40 timmar i veckan. Den telemedicinska utrustningen möjliggör konsultationer med medicinsk personal på närmaste regionsjukhus. Därtill besök av medicinsk personal 3-4 gånger årligen.
 • Om du bor i en bygd med 200-500 invånare har du tillgång till en vårdstation som är bemannad med en sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde. Därtill besök av medicinsk personal 4-8 gånger årligen.
 • Om du bor i en stad med 500-1 200 invånare har du tillgång till en mindre vårdcentral, som har antingen fast läkarbemanning eller läkarvikarier.
 • Om du bor i en stad med fler än 1 200 invånare har du tillgång till en större vårdcentral som är bemannad med läkare, specialistläkare och sjuksköterskor.

Om du bor i den stad i regionen som har flest invånare har du tillgång till ett regionsjukhus, som är bemannat med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, barnmorskor, fysioterapeuter, bioanalytiker och annan personal. Därtill har Landshospitalet i Nuuk flera specialområden och funktioner. Det finns fyra regionsjukhus i Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut respektive Qaqortoq samt Landshospitalet i Nuuk.

Tandvård

I städer med över 500 invånare finns det offentliga tandkliniker. De kan genomföra allmän tandkontroll, rotbehandling, kariesbehandling, tandreglering och protesbehandling – samt i viss utsträckning specialiserad tandvård.

Tandläkare besöker regelbundet skolor och institutioner för att instruera barn, personal och föräldrar i tandborstning och tandhygien.

Med undantag av de allra minsta får alla bygder minst ett årligt besök av tandläkare, vilket meddelas i bygden på förhand, så att invånarna kan beställa tid.

I Nuuk finns privata tandkliniker.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.