Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland
Her kan du læse om, hvilke sundhedsydelser du har ret til under midlertidigt ophold i Grønland.

Er du i Grønland på midlertidigt ophold, har du ret til nødvendig sygehjælp, hvis du er bosat inden for Rigsfællesskabet eller er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring. Den dækker behandling og ophold på hospitalet, men ikke evt. hjemtransport fra Grønland, som kan blive meget dyr. Derfor anbefaler det grønlandske sundhedsvæsen, at du tegner en rejseforsikring.

En rejseforsikring vil dække alle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med akut sygdom eller skade under midlertidigt ophold i Grønland. Ud over at være dækket i forhold til hjemtransport fra Grønland, bør du sikre dig, at din rejseforsikring også dækker sygetransport fra steder uden for helårsbeboelse, hvis du planlægger at bevæge dig uden for byer og bygder.

Er du i Grønland midlertidigt for at arbejde, kan du have ret til sygehjælp gennem din arbejdsgiver. Nogle private virksomheder tilbyder sygeforsikring for de ansatte.  

Hvis du er bosat i Danmark eller Færøerne

Hvis du er bosat inden for Rigsfællesskabet, har du ret til sygehjælp under midlertidigt ophold i Grønland. Du skal dog medbringe dokumentation for, at du har ret til sygehjælp i Danmark eller Færøerne. Ellers skal du betale omkostningerne selv.

 • Kommer du fra Danmark, skal du medbringe dit gule sygesikringskort som dokumentation for bopæl og ret til sygehjælp i Danmark.
 • Kommer du fra Færøerne, skal du medbringe dokumentation for, at du har ret til sundhedsydelser gennem en færøsk sygekasse. Børn under 16 år skal være dækket af deres forældres sygekasse.

Sygehjælp gælder ved akut opstået sygdom, akut forværret kronisk sygdom samt ulykker og giver dig ret til gratis at modtage:

 • Lægehjælp
 • Sygehusbehandling
 • Receptpligtig medicin
 • Akut tandbehandling hos offentlige tandlæger og kun for akutte tilfælde som eksempelvis tandbylder, knækkede plomber, knækkede tænder og lignende.
 • Lægeordineret transport fra bygd eller anden helårsbeboelse til regionssygehus eller landshospital.

Sygehjælpen giver dig ikke ret til:

 • Gratis hjemtransport til Færøerne eller Danmark
 • Gratis transport fra områder uden helårsbeboelse til regionssygehus, landshospital eller sundhedsbehandling uden for Grønland

Hvis du er bosat i det øvrige Norden

Kommer du fra Sverige, Finland, Norge, Island eller Åland har du ifølge Nordisk Konvention om Social Sikring ret til nødvendig sygehjælp under midlertidigt ophold i Grønland. Det er den behandlende læge i Grønland, der vurderer, om sygehjælpen er nødvendig set i forhold til opholdets varighed og sygdommens art.

Du skal medbringe dokumentation for din ret til sygehjælp i dit hjemland. Det kan være et nationalt sygesikringsbevis, EU-sygesikringsbevis eller lignende. Uden dokumentation skal du betale alle omkostninger selv.

Som nordisk borger har du ret til gratis sygehjælp, hvilket indebærer:

 • Lægehjælp
 • Behandling på sygehus
 • Lægeordineret medicin
 • Tandbehandling hos offentlige tandlæger ved akutte tandproblemer, såsom tandbylder, knækkede tænder, knækkede plomber og lignende
 • Lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til regionssygehus eller landshospitalet i Nuuk
 • Merudgift til hjemtransport, hvis en læge skønner, at du grundet sygdom eller skade er nødt til at rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt. Du skal altså selv betale det, en almindelig enkeltbillet til dit hjemland koster, mens behandlende hospital eller myndighed betaler merudgiften.

Som nordisk borger har du ikke ret til:

Transport fra steder uden helårsbeboelse til nærmeste regionssygehus

Hvis du er bosat i et EU/EØS-land

Under midlertidigt ophold i Grønland har du som EU/EØS-borger ret til nødvendig sygehjælp. Om sygehjælpen er nødvendig, vurderes af den behandlende læge.

Kommer du fra et EU/EØS-land, skal du medbringe dokumentation for, at du har ret til sygehjælp i dit hjemland, fx EU-sygesikringsbevis, sikringskort eller lignende. Medbringer du ikke dokumentation, vil du blive afkrævet fuld betaling for behandling.

Den nødvendige sygehjælp, du som EU/EØS-borger har ret til, omfatter:

 • Lægehjælp
 • Behandling på sygehus eller hospital
 • Lægeordineret medicin
 • Akut tandbehandling gennem den offentlige tandpleje i forbindelse med akut opståede tandproblemer, eksempelvis tandbylder eller knækkede tænder og plomber.
 • Lægeordineret transport fra bygd eller steder med helårsbeboelse til nærmeste regionssygehus eller landshospitalet i Nuuk.

Som EU/EØS-borger har du ikke ret til:

 • Gratis hjemtransport til dit hjemland

Gratis transport uden for helårsbebyggede områder til nærmeste regionssygehus, landshospital eller behandlingsinstitutioner uden for Grønland

Den øvrige verden

Grønland har ikke indgået internationale aftaler om sygehjælp med den øvrige verden. Derfor skal rejsende fra et land uden for Norden eller EU på midlertidigt ophold i Grønland selv betale for al behandling og transport i forbindelse med sygehjælp. Derfor er rejseforsikring absolut nødvendigt.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.