Ungdomsuddannelser i Grønland

Unge i Norden - Grønland
Fotograf
Mats Bjerde
Her kan du få overblik over de ungdomsuddannelser, du kan læse i Grønland.

Ungdomsuddannelser dækker over de uddannelsesforløb, du kan tage efter en afsluttet grundskole. En ungdomsuddannelse kan være studieforberedende (GUX) eller en praktisk uddannelse, der sigter mod et bestemt erhverv (EUD).

De nordiske lande har aftalt at anerkende hinandens adgangsgivende eksaminer. En uddannelsessøgende, som er berettiget til at søge optagelse ved de videregående uddannelser i det nordiske land, hvor den pågældende har fast bopæl, er også berettiget til at søge optagelse ved videregående uddannelser i de andre nordiske lande. De nordiske lande har også aftalt at give hinandens uddannelsessøgende adgang til deres almene og erhvervskompetencegivende gymnasiale uddannelser på samme vilkår som deres egne statsborgere.

 

Gymnasieuddannelse - GUX

I Grønland kan man tage en studentereksamen på GUX over 2, 3 eller 4 år. GUX er en boglig, forberedende ungdomsuddannelse, som klargør dig til videre uddannelse. En grønlandsk GUX kan bruges til at søge om optagelse på videregående uddannelser i Grønland, Danmark, Norden og andet udland.

På GUX tager eleverne først et grundforløb på et halvt år, som er ens for alle gymnasielever i landet. Derefter følger et 2,5-årigt studieretningsforløb. Der findes ni forskellige studieretninger, som kan variere fra gymnasium til gymnasium.

Ud over at være studieforberedende er GUX alment dannende og sigter dermed mod at være identitetsdannende og skabe refleksion hos de unge over egne og andres kulturelle værdier.

Der findes fire gymnasier i Grønland, som tilsammen har omkring 1300 elever.

 • Aasiaat
 • Nuuk
 • Qaqortoq
 • Sisimiut

Gymnasiet i Aasiaat udbyder dertil en 2-årig GUX for voksne, som er fyldt 23 år. Derudover tilbyder gymnasiet i Sisimiut et 1-årigt gymnasialt suppleringskursus (GSK), hvor du kan forbedre karakterer fra en afsluttet gymnasial uddannelse eller supplere til et højere niveau, hvis du har brug for at opfylde særlige adgangskrav i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse.

Online gymnasieuddannelse - eGUX

Der udbydes en online gymnasial eksamen på 2 år via eGUX Sisimiut. Her kan den studerende tage en hel 2-årig studentereksamen. Der kan vælges mellem 2 studieretninger, og fagene kan også læses som enkeltfag (eGENK).

Dertil tilbyder gymnasiet i Sisimiut et 1-årigt online gymnasialt suppleringskursus (eGSK) der svarer til GSK.

Erhvervsuddannelse - EUD

En erhvervsuddannelse sigter mod et bestemt erhverv, som eleven efter endt uddannelse vil være i stand til at varetage uden yderligere uddannelse. En grønlandsk erhvervsuddannelse varierer i længden, men varer typisk fra et til fem år.

Undervejs i uddannelsen skal eleverne både igennem skoleforløb og praktikophold. Nogle af erhvervsuddannelserne kan tages udelukkende i Grønland, mens andre har indlagte skoleperioder i Danmark.

Der findes et væld af uddannelser under de overordnede otte studieretninger:

 • Ernæring og fødevarer
 • Fiskeri og søfart
 • Håndværk og mekanik
 • Kontor og handel
 • Kunst og kultur
 • Pædagogik og sundhed
 • Transport og teknologi
 • Turisme og landbrug

For at starte på en erhvervsuddannelse skal man være optaget på en brancheskole og have fundet en praktikplads. 

Der er adskillige uddannelsesinstitutioner i Grønland, der udbyder erhvervsuddannelser:

Kreative erhvervsuddannelser

Kunstskolen i Nuuk tilbyder 1-årige kunstkurser for unge, der ønsker at blive kunstnere. Uddannelsen er ikke i sig selv kompetencegivende, men skal ses som en forberedelse til at søge ind på danske eller udenlandske billedskoler eller kunstakademier.

Grønlands Nationalteater udbyder en 2-årig uddannelse som skuespiller for ansøgere over 18 år, der har bestået en optagelsesprøve. Skolen har optagelse hvert 2. år.

I Sisimiut ligger Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik, som tilbyder en 2-årig grunduddannelse i at sy grønlandske nationaldragter. Dette gøres med mulighed for efterfølgende at tage et specialeforløb på et halvt år. Der er optagelse hvert andet år.

Grønlandsk uddannelsesstøtte

For at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte, skal du være:

 • Dansk statsborger
 • Bosat i Grønland
 • Indskrevet på en uddannelse og være studieaktiv

Danske og færøske studerende, som er danske statsborgere, lever op til betingelserne, hvis de er bosat i Grønland og er studieaktive.

Lever du ikke op til betingelserne, men kan dokumentere en særlig tilknytning til Grønland, kan du søge om dispensation.

Kan du ikke få grønlandsk uddannelsesstøtte, kan du i de fleste tilfælde i stedet tage uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Studie- og kollegieboliger i Grønland

I de grønlandske studiebyer er der kollegier, som administreres af den enkelte uddannelsesinstitution.

I Nuuk administreres de fleste kollegier af Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Efter optagelse på en grønlandsk uddannelse, kan du gennem studieadministrationen på din uddannelsesinstitution få vejledning om søgning af kollegiebolig.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.