Framhaldsskólar á Grænlandi

Unge i Norden - Grønland
Photographer
Mats Bjerde
Hér er að finna yfirlit yfir það nám á framhaldsskólastigi sem stendur til boða á Grænlandi.

Framhaldsskólastig er það skólastig sem tekur við að loknum grunnskóla. Nám á framhaldsskólastigi getur verið undirbúningur fyrir bóklegt nám (GUX) eða hagnýtt iðnnám sem miðar að ákveðnu starfi (EUD).

Norðurlöndin hafa gert með sér samning um gagnkvæma viðurkenningu á prófum sem veita aðgang að frekara námi. Umsækjandi sem fullnægir undirbúningskröfum til æðri menntunar í því Norðurlandaríki þar sem hann er búsettur telst einnig fullnægja undirbúningskröfum til æðri menntunar í öðrum ríkjum Norðurlanda. Norðurlandaríkin hafa jafnframt gert með sér samning um að hvert ríki veiti námsfólki annarra norrænna ríkja aðgang að almennu námi og námi sem veitir atvinnuréttindi á framhaldsskólastigi á sömu forsendum og ríkisborgurum viðkomandi ríkis.

 

Menntaskólanám – GUX

Á Grænlandi er hægt að taka stúdentspróf á 2, 3 eða 4 árum. GUX er bóklegt framhaldsnám, sem undirbýr nemandann fyrir áframhaldandi nám á háskólastigi. Grænlenskt GUX-próf er hægt að nota til þess að sækja um æðri menntun á Grænlandi, í Danmörku, á Norðurlöndum og í öðrum löndum.

Í GUX fara nemendur fyrst í gegnum hálfs árs kjarnanám sem er eins fyrir alla menntskólanema á landinu. Eftir það er námsbraut í 2,5 ár. Níu mismunandi námsbrautir standa til boða og þær eru breytilegar milli menntaskóla.

GUX miðar ekki aðeins að því að undirbúa nemendur fyrir æðra nám, heldur er markmiðið einnig að móta heilsteypta einstaklinga með gagnrýna hugsun og skoðanir á eigin menningarlegu gildum sem og annara.

Það eru fjórir menntaskólar á Grænlandi sem í heildina telja um 1300 nemendur.

 • Aasiaat
 • Nuuk
 • Qaqortoq
 • Sisimiut

Auk þess býður menntaskólinn í Aasiaat upp á tveggja ára GUX-nám fyrir fullorðna eldri en 23 ára. Einnig býður menntaskólinn í Sisimiut upp á eins árs viðbótarnám til stúdentsprófs (GSK) þar sem hægt er að bæta einkunnir fyrra stúdentsprófs eða bæta við hærra stigi, ef viðkomandi þarf að auka við sig til þess að uppfylla aðgangskröfur hjá æðri menntastofnun.

Stafrænt menntaskólanám - eGUX

Boðið er upp á tveggja ára stafrænt menntaskólanám í gegnum eGUX Sisimiut. Hér geta námsmenn klárað heilt tveggja ára stúdentspróf. Hægt er að velja milli tveggja námsbrauta og fögin er einnig hægt að velja sem einstök fög (eGENK).

Menntaskólinn í Sisimiut býður einnig upp á eins árs menntaskólaviðbótarnám (eGSK) sem samsvarar GSK.

Starfsmenntun – EUD

Starfsmenntun miðar að ákveðnum störfum sem nemandinn getur stundað að námi loknu án þess að þurfa að bæta við sig meira námi. Grænlensk starfsmenntun er mislöng, en varir yfirleitt í eitt til fimm ár.

Námið skiptist í bóklegt nám og starfsnám. Sumar starfsmenntunarleiðirnar eru aðeins í boði á Grænlandi, en aðrar eru með innbyggðu námsferli í Danmörku.

Margs konar starfsnám er í boði sem flokkast í átta námsbrautir:

 • Næring og matvæli
 • Sjávarútvegur og siglingar
 • Handiðnaður og vélvirkjun
 • Skrifstofustörf og verslun
 • Listir og menning
 • Uppeldisfræði og heilbrigðismál
 • Samgöngur og tækni
 • Ferðaþjónusta og landbúnaður

Til þess að byrja í starfsnámi þarf að hefja nám í iðnskóla og finna starfsþjálfunarstöðu.

Margar menntastofnanir á Grænlandi bjóða upp á starfsmenntun:

Skapandi starfsmenntun

Listaskólinn í Nuuk býður upp á eins árs listanámskeið fyrir ungt fólk sem langar að verða listamenn. Menntunin gefur í sjálfu sér ekki ákveðin réttindi eða hæfni, en er hugsuð sem undirbúningur til þess að geta sótt um í dönskum eða erlendum myndlistarskólum eða listaháskólum.

Þjóðleikhús Grænlands býður uppá tveggja ára leiklistarnám fyrir umsækjendur eldri en 18 ára sem standast inntökupróf. Skólinn tekur inn nema annað hvert ár.

Í Sisimiut er skólinn Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik, sem býður upp á tveggja ára grunnnám í gerð grænlenskra þjóðbúninga. Í framhaldi af því námi er boðið upp á sérhæfingu í hálft ár. Nemendur eru teknir inn annað hvert ár.

Fjárhagsaðstoð við námsfólk á Grænlandi

Til að eiga rétt á námsstyrk á Grænlandi þarft þú að vera:

 • Danskur ríkisborgari
 • Búsett/ur á Grænlandi
 • Skráð/ur í háskólanám og virk/t/ur í námi

Danskir og færeyskir námsmenn, sem eru danskir ríkisborgarar, uppfylla kröfurnar ef þau eru búsett í Grænlandi og í fullu námi.

Uppfylli viðkomandi ekki kröfurnar er hægt að sækja um undanþágu, að því gefnu að hægt sé að sýna fram á sérstaka tengingu við Grænland.

Sé grænlenskur námsstyrkur ekki í boði er í flestum tilfellum hægt að fá námsstyrk frá heimalandi sínu í staðinn.

Stúdentagarðar á Grænlandi

Í grænlenskum námsbyggðum eru stúdentagarðar, sem eru undir umsjón hverrar námsstofnunar fyrir sig.

Í Nuuk eru flestir stúdentagarðar undir umsjón sameiginlegrar skrifstofu stúdentagarða (KAF).

Hafi nemandi komist inn í nám á Grænlandi getur hann fengið leiðsögn í því að sækja um stúdentagarða hjá skrifstofu sinnar námsstofnunar.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna