Erhvervsliv i Norden

Erhvervsbygning med mennesker
Fotograf
iStock
Det nordiske samarbejde søger at støtte op om erhvervslivets udvikling og konkurrenceevne. Helt centralt er initiativer omkring den grønne tekniske og digitale omstilling, samt den voksende bioøkonomi.

Nye virksomheder​

Iværksætteri og udvikling af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøgledrivkræfter for økonomisk vækst og jobskabelse. Norge og Island skiller sig særligt ud og har haft en betydelig vækst i dannelsen af nye virksomheder over de sidste 10 år. Sæsonudsving kan observeres for alle landene.

Nye virksomheder

Udenlandske investeringer​

FDI (udenlandske investeringer) er ikke kun tilstrømning af ​​kapital fra udlandet, men også tilgangen af ​​teknologi, viden, færdigheder og ekspertise/knowhow. Det er en vigtig kilde til ikke-gældsmæssige finansielle ressourcer til den økonomiske udvikling af et land. Tilstrømningen af investeringer var i 2021 noget større til Sverige end til de øvrige nordiske lande målt som andel af BNP.

Direkte udenlandske investeringer (indadgående) 2021

Turisme​

Turismestatistikken indeholder en opgørelse over antallet af ledige hotelsenge og gæsteovernatninger i hvert land. Alle de nordiske lande har oplevet vækst i turismesektorerne, men særligt Island har oplevet et regulært boom i de senere år. En betydelig pandemi-effekt blev set i alle lande i 2020. ​

Turistovernatninger

Flere fakta om nordiske erhvervsliv

Den nordiske statistikdatabase for erhvervsliv inkluderer data for turisme, transport og strukturel erhvervsstatistik.

Hos Nordic Innovation kan du finde analyser og information om  iværksætteri, innovation og konkurrenceevne i nordiske virksomheder.  

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. ​

Yderligere information om erhvervsliv i det nordiske samarbejde kan du finde her