Näringsliv i Norden

Erhvervsbygning med mennesker
Photographer
iStock
Det nordiska samarbetet syftar till att stödja näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Initiativ som främjar den gröna tekniska och digitala omställningen samt den växande bioekonomin är centrala i detta arbete.

Nya företag

Entreprenörskap och utveckling av små och medelstora företag (SMF) är viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Norge och Island utmärker sig genom att de har haft en betydande ökning av antalet nya företag under de senaste tio åren. Säsongsvariationer kan observeras i alla länder.

Nya företag

Utländska investeringar

Utländska investeringar är inte bara ett inflöde av kapital från utlandet, utan också ett inflöde av teknologi, kunskap, färdigheter och expertis/know-how. Det är en viktig källa till icke-skuldbaserade finansiella resurser för den ekonomiska utvecklingen i ett land. År 2021 var inflödet av investeringar något större till Sverige än till övriga nordiska länder, mätt som andel av bnp.

Inkommande utländska direktinvesteringar 2021

Turism

Turismstatistiken innehåller uppgifter om antalet tillgängliga hotellbäddar och gästnätter i varje land. De nordiska länderna har alla upplevt tillväxt inom turistsektorn, men framför allt Island har upplevt en regelrätt boom de senaste åren. Pandemin hade en betydande inverkan på alla länder 2020. ​

Gästnätter

Fler fakta om nordiskt näringsliv

Den nordiska statistikdatabasen om näringsliv innehåller data om turism, transport och statistik om företagsstrukturer.

Nordic Innovation ger ut analyser och information om entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft i nordiska företag.

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. ​

Mer information om näringsliv i det nordiska samarbetet hittar du här