Hvad er Ny Nordisk Mad?

Ny nordisk mad
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
I 2004 skrev 12 nordiske kokke et manifest for det nye nordiske køkken. I dette manifest slog kokkene fast, at det nordiske køkken sagtens kan sammelignes med de bedste køkkener i verden, hvad angår smag og særegenhed, men også i sin stræben efter den kvalitet og charme, som regionale køkkener har.

Det nordiske køkken konkurrerer ikke med store køkkener som det franske eller det kinesiske. Det har i langt højere grad som mål at modvirke den ligegyldighed og globale junk- og fastfoodkultur, som udgør en trussel mod ikke bare vores sundhed og kulturelle integritet, men også mod diversiteten og bæredygtigheden på vores klode som helhed.

Ny Nordisk Mad er blevet en kæmpe succes overalt i Norden – måske især fordi konceptet er demokratisk snarere end elitært. Lige fra starten var en af de grundlæggende idéer at involvere så mange mennesker som muligt i arbejdet med at definere det nordiske køkken og dets ambitioner. Landmænd, fødevareproducenter, politikere, hjemkundskabslærere, tjenestemænd, fødevareforskere, gourmetkokke og forbrugere har alle været med til at udforme det nordiske køkken.

Tilbage til rødderne

Ny Nordisk Mad er mad, som er produceret med omsorg og fokus på smag og diversitet, glemte sorter og arter, gamle forarbejdningsmetoder og ny idéer i køkkenet.

Det nye nordiske køkken bliver det, som vi gør det til i fællesskab, og ved hjælp af nordiske ressourcer og kulturel kapital vil vi gøre vores for at bidrage til at gøre verden til et bedre sted at leve. En vision, som nu giver genlyd hele vejen fra eksklusive gourmetrestauranter til skolekantiner og private hjem.

Egnsretter, regionale frugt- og grøntsagssorter og nationale madtraditioner har genvundet fodfæstet, men med en ny og stærkere profil. I en verden, som hele tiden bliver mere globaliseret, er man begyndt at søge efter sine rødder for at få et mere stabilt ståsted i verden.

Fra vision til livsstil

I 2005 gav kokkene stafetten videre til Nordisk Ministerråd, som satte Ny Nordisk Mad på den politiske dagsorden.

Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug valgte en tilgang, der havde som mål at udvikle Ny Nordisk Mad fra et koncept til en livsstil, som er bedre for naturen, for menneskene og for det nordiske samfund som helhed. Konceptet er blevet videreudviklet i de to programmer Ny Nordisk Mad 1 og 2 og vil nu blive videreført i Ny Nordisk Mad 3 under en ny styregruppe, men med et mindre budget.