Vad är Ny nordisk mat?

Ny nordisk mad
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
År 2004 skrev tolv nordiska kockar ett manifest för det Nya Nordiska Köket. I manifestet gjorde kockarna det klart att det nordiska köket kan mäta sig med de bästa köken i världen tack vare sin smakrikedom och egenart, men även i och med kvaliteten och attraktionen hos regionala kök.

Det nordiska köket ger sig inte in på en tävling med det franska, kinesiska eller andra stora kök. Dess mål är snarare att bekämpa likgiltighet och den globala snabb- och skräpmatskulturen som utgör ett hot inte bara mot vår hälsa och kulturella integritet, utan även mot mångfalden och hållbarheten på hela vår planet.

Ny nordisk mat har blivit en enorm framgång överallt i Norden – kanske framför allt för att det är ett demokratiskt och inte ett elitistiskt projekt. Från starten var en av de bärande idéerna att engagera så många människor som möjligt i arbetet med att definiera det nordiska köket och dess ambitioner. Jordbrukare, livsmedelsproducenter, politiker, hemkunskapslärare, statliga myndigheter, livsmedelsforskare, gourmetkockar och konsumenter har alla bidragit till dess utveckling.

Tillbaka till rötterna

Ny nordisk mat är mat tillredd med omsorg och fokus på smak och mångfald, bortglömda sorter och raser, gamla tillagningsmetoder och nya idéer i köket.

Det nya nordiska köket är det vi tillsammans gör det till och med nordiska resurser och kulturellt kapital bidrar vi för egen del till en bättre värld. Visionen avspeglas nu överallt från exklusiva gourmetrestauranger till skolmatsalar och privata kök.

Lokala rätter, regionala varianter av frukt och grönsaker, och nationella mattraditioner vinner terräng igen, men med en ny och starkare profil. I en allt mer globaliserad värld söker folk efter sina rötter för att vara bättre rustade att möta världen.

Från vision till livsstil

År 2005 gav kockarna över stafettpinnen till Nordiska ministerrådet som införde Ny nordisk mat på den politiska agendan.

Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk godkände en satsning med målet att utveckla konceptet Ny nordisk mat till en livsstil som gagnar naturen, människorna och hela det nordiska samhället. Detta utvecklades genom de två programmen Ny nordisk mat 1 och 2, och kommer nu att fortsätta i Ny nordisk mat 3 med en ny styrgrupp, men med en mindre budget.