Akkrediteringen til Nordisk Råds session og prisuddeling er åben

21.09.23 | Nyhed
Stortinget i Norge
Photographer
norden.org
Akkrediteringen for journalister til Nordisk Råds 75. session i Stortinget i Oslo den 30. oktober – 2. november 2023 er åben. Journalister kan akkreditere sig til både sessionen og Nordisk Råds prisuddeling via nedenstående link.

Sessionen er årets største nordiske politiske forum, hvor Nordisk Råds 87 parlamentarikere, de nordiske statsministre og udenrigsministre samt en række andre ministre fra hele Norden mødes.

Den officielle åbning af sessionen finder sted tirsdag den 31. oktober kl. 14.00 Samme dag afholdes et topmøde mellem Nordisk Råd og de nordiske statsministre i plenum.

Alle debatter og møder i plenum er åbne for medier og kan også livestreames på norden.org. I løbet af sessionsugen holder Nordisk Råds præsident og vicepræsident, statsministrene og udenrigsministrene pressemøder. Journalister med godkendt akkreditering kan få yderligere information om pressemøderne.  

Allerede mandag den 30. oktober indledes sessionsugen med blandt andet møder i Nordisk Råds fem partigrupper. I weekenden inden holder Ungdommens Nordiske Råd sin session.

Sessionen afsluttes torsdag den 2. november kl. 15.00. På sessionens sidste dag vælges en ny præsident og en ny vicepræsident for 2024.

Nordisk Råds priser uddeles den 31. oktober

Nordisk Råds prisuddeling afholdes i Operaen i Oslo tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 (norsk tid). Her uddeles Nordisk Råds fem priser. Kun journalister, som er akkrediteret til sessionen, kan deltage i prisuddelingen. Umiddelbart efter prisuddelingen er der mulighed for fotografering og interview med prisvinderne.

På grund af et begrænset antal pladser, er der risiko for, at der ikke er plads til alle akkrediterede i salen. Hvis du er interesseret i at overvære prisuddelingen, bør du sætte kryds i feltet på akkrediteringsblanketten.

Prisuddelingen kan også livestreames på norden.org.

Deadline for akkreditering er den 27. oktober

Journalister og fotografer, som ønsker at overvære Nordisk Råds session og prisuddeling, skal søge om akkreditering senest den 27. oktober kl. 14.00 (norsk tid). Gyldigt pressekort kræves. Der afholdes pressekonferencer under sessionen. Yderligere information om pressekonferencerne kommer senere. Akkrediteringen gælder til samtlige pressekonferencer, medmindre andet oplyses.

Contact information