Journalist, dags att ackreditera dig till Nordiska rådets session och prisutdelning

21.09.23 | Nyhet
Stortinget i Norge
Photographer
norden.org
Ackrediteringen för journalister till Nordiska rådets 75:e session i Stortinget i Oslo den 30 oktober–2 november 2023 har öppnat. Via länken nedan kan du som journalist ackreditera dig både till sessionen och Nordiska rådets prisutdelning.

Sessionen är årets största nordiska politiska forum där Nordiska rådets 87 parlamentariker, de nordiska statsministrarna och utrikesministrarna samt en rad övriga ministrar från hela Norden möts.

Den officiella öppningen av sessionen sker tisdagen den 31 oktober kl. 14.00. Samma dag hålls ett toppmöte mellan Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna i plenum.

Alla debatter och möten i plenum är öppna för medier och kan också följas direkt via live stream på norden.org. Under sessionsveckan håller Nordiska rådets president och vicepresident, statsministrarna och utrikesministrarna pressmöten. Mer information om dem ges till journalister med godkänd ackreditering.  

Redan på måndagen den 30 oktober inleds sessionsveckan med bland annat möten i Nordiska rådets fem partigrupper. Helgen innan håller Ungdomens Nordiska råd sin session.

Sessionen avslutas torsdagen den 2 november kl. 15.00. På avslutningsdagen väljs en ny president och vicepresident för 2024.

Nordiska rådets priser delas ut 31 oktober

På tisdagskvällen den 31 oktober med start kl. 19.30 (norsk tid) hålls Nordiska rådets prisutdelning i Operan i Oslo. Där delas Nordiska rådets fem priser ut. Endast journalister som har ackreditering till sessionen får delta i prisutdelningen. Direkt efter prisutdelningen blir det möjligheter för fotografering och intervjuer med prisvinnarna.

På grund av begränsat antal platser finns det risk för att alla ackrediterade inte får plats i salen. Den som är intresserad av att bevaka prisutdelningen bör kryssa för det alternativet i ackrediteringsformuläret.

Prisutdelningen streamas också live på norden.org.

Deadline för ackreditering 27 oktober

Journalister och fotografer som vill bevaka Nordiska rådets session och prisutdelning ska ansöka om ackreditering senast den 27 oktober kl. 14.00 (norsk tid). Giltigt presskort är ett krav. Under sessionen ordnas presskonferenser. Närmare detaljer om dem följer senare. Ackrediteringen gäller till samtliga presskonferenser om inte annat meddelas.

Contact information