Journalister, det er tid for å akkreditere seg til Nordisk råds sesjon og prisutdeling

21.09.23 | Nyhet
Stortinget i Norge
Fotograf
norden.org
Akkrediteringen for journalister til Nordisk råds 75. sesjon i Stortinget i Oslo 30. oktober–2. november 2023 har åpnet. Via lenken under kan du som journalist akkreditere deg både til sesjonen og Nordisk råds prisutdeling.

Sesjonen er årets største nordiske politiske forum, der Nordisk råds 87 parlamentarikere, de nordiske statsministrene og utenriksministrene og en rekke andre ministre fra hele Norden møtes.

Den offisielle åpningen av sesjonen finner sted tirsdag 31. oktober kl. 14.00. Samme dag avholdes det et toppmøte mellom Nordisk råd og de nordiske statsministrene i plenum.

Alle debatter og møter i plenum er åpne for medier og kan også følges direkte via direktestrømming på norden.org. Under sesjonsuka holder Nordisk råds president og visepresident, statsministrene og utenriksministrene pressemøter. Mer informasjon om disse gis til journalister med godkjent akkreditering.  

Allerede mandag 30. oktober innledes sesjonsuka med blant annet møter i Nordisk råds fem partigrupper. Helgen før avholder Ungdommens nordiske råd sin sesjon.

Sesjonen avsluttes torsdag 2. november kl. 15,00. På avslutningsdagen velges en ny president og visepresident for 2024.

Nordisk råds priser deles ut 31. oktober.

På kvelden tirsdag 31. oktober med start kl. 19.30 (norsk tid) går Nordisk råds prisutdeling av stabelen i Operaen i Oslo. Der blir Nordisk råds fem priser delt ut. Bare journalister som har akkreditering til sesjonen, får delta på prisutdelingen. Straks etter prisutdelingen er det muligheter for fotografering og intervjuer med prisvinnerne.

På grunn av begrenset antall plasser er det risiko for at ikke alle akkrediterte får plass i salen. Den som er interessert i å overvære prisutdelingen, bør krysse av for det alternativet på akkrediteringsskjemaet.

Prisutdelingen strømmes også direkte på norden.org.

Frist for akkreditering 27. oktober

Journalister og fotografer som vil overvære Nordisk råds sesjon og prisutdeling, må søke om akkreditering senest 27. oktober kl. 14.00 (norsk tid). Gyldig pressekort er et krav. I løpet av sesjonen blir det arrangert pressekonferanser. Nærmere detaljer om dem følger senere. Akkrediteringen gjelder samtlige pressekonferanser hvis ikke annet er opplyst.