Nordisk Råds session 2023

30.10.23 | Begivenheder
Stortinget
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råd holder sin 75. session fra den 30. oktober til 2. november 2023 i Stortinget i Oslo. Prioriteringerne for det norske præsidentskab er et trygt, grønt og ungt Norden.

Information

Dates
30.10 - 02.11.2023
Time
09:00 - 18:00
Location

Stortinget
Oslo
Norge

Type
Begivenhed

Sessionen er det højeste besluttende organ inden for det nordiske parlamentariske samarbejde. Den er et unikt forum for regionalt samarbejde, da den samler både de parlamentarikere, som af landenes parlamenter er valgt til medlemmer af Nordisk Råd og ministre fra de fra nordiske landes regeringer.

Alle deltager i diskussionerne om vigtige nordiske samarbejdsspørgsmål, men det er kun parlamentarikerne som har stemmeret.

Gæster og parlamentarikere fra andre internationale og nordiske organisationer kan deltage i udvalgte diskussioner på sessionen.

Foreløbigt program (udkast - vil blive justeret løbende):

Mandag 30. oktober

09.00-18.00   Registrering og information

10.00-15.45    Partigruppe- og styrelsesmøder

16.00-17.00    Valgkomitéen

16.00-17.00    Møde mellem Grænsehindringsgruppen og Grænsehindringsrådet

17.00-18.00    Kontrolkomitéen

19.00               Partigruppemiddage

Tirsdag 31. oktober

07.30-             Registrering og information

08.00-08.45    Mulighed for øvrige mødere

08.00-08.45    Præsidiets møde med Vestnordisk Råd

09.00-11.45     Præsidie og udvalgsmøder

10.45-11.30     Præsidiets møde med de nordiske samarbejdsministre

12.00-13.30     Frokostreception for Nordisk Råds medlemmer, parlamentsformænd, statsministre, udenrigsministre og samarbejdsministre

14.00-17.00     Plenum

 • Sessionens åbning
 • Topmøde med statsministre og regeringsledere
 • International gæstetaler
 • Præsentation af næste års formandskabsprogram i ministerrådet

17.00-17.30     Markering af 10-års jubilæum for NordForsks samfundssikkerhedsprogram

18.15-19.15       Adgang til Operaen for Nordisk Råds prisuddeling (dørene lukker kl. 19.15)

19.30-20.30    Nordisk Råds prisuddeling

20.30-22.00   Regeringens reception i Operaen

Onsdag 1. november

07.30-             Registrering og information

08.00-08.45  Mulighed for øvrige møder

08.00-08.45  Præsidiets møde med statsministrene og regeringsledere

09.00-11.45     Plenum

 • Udenrigsministrenes redegørelse
 • Medlemsforslag om udenrigspolitik
 • Forsvarsministrenes redegørelse

12.15-13.15       Præsidiets møde med udenrigsministrene

12.15-13.15       Mulighed for samrådsmøder mll Nordisk Råds udvalg og nordiske ministre

13.30-17.00     Plenum

 • Plenum 
 • Samarbejdsministrenes spørgetime
 • Samarbejdsministrenes redegørelser
 • Nordisk ministerråds budget
 • Redegjørelse om Nordisk Ministerråds arbejde med børn og unge
 • Redegørelse om Nordisk Ministerråds arbejde med ligestilling i 2023
 • Redegørelse for Nordisk Ministerråds internationale samarbejde
 • Taler fra internationale gæster

17.30-19.00     Unges involvering i klima og miljø (side event)

20.00              Ambassadereceptioner

Torsdag 2. november

07.30-             Registrering og information

07.45-08.15    Mulighed for øvrige møder

08.30-11.30    Plenum

 • Redegørelse om det nordiske samabejde på social- og sundhedsområdet
 • Redogörelse om nordiskt samarbete om funktionshinder
 • Forskningspolitiskredegørelse
 • Debat om medlemsforslag

12.30-15.00     Plenum

 • Debat om medlemsforslag
 • Præsentation af Islands præsidentskabsprogram 2024, valg af præsident og vicepræsident