Forskellige veje mod et bæredygtigt samfund – nyt nummer af "Green Growth the Nordic Way"

23.06.14 | Nyhed
På halvårsmødet i maj understregede de nordiske statsministre vigtigheden af det nordiske samarbejde om bioøkonomi, som sammen med grøn vækst viser vejen mod fremtidens økonomi. Det nye nummer af "Green Growth the Nordic Way" sætter fokus på forskellige veje til at realisere denne nye økonomi og et mere bæredygtigt samfund. Der er særligt fokus på cirkulær økonomi og kultur.

Idéen om en ny cirkulær økonomi var temaet på EU's største event inden for miljøområdet, Green Week i Bruxelles, som fandt sted i begyndelsen af juni.

I en af de to featureartikler i de nyeste nummer af "Green Growth the Nordic Way" kan du læse om Nordisk Ministerråds aktiviteter inden for affaldshåndtering og bæredygtigt byggeri, som blev præsenteret på Green Week. Det nordiske potentiale på dette område bliver også udforsket i en række nye rapporter.

Men bæredygtig udvikling drejer sig ikke kun om økonomi og miljøspørgsmål. Kultur og uddannelse spiller en vigtig rolle på vejen mod et bæredygtigt samfund.

Den anden featureartikel i dette nummer beskriver således et antal aktiviteter inden for kulturområdet, hvis helt konkrete mål er at styrke bæredygtigheden. En holistisk tilgang er en del af Nordic Way, og Nordisk Ministerråd vil fortsætte med at udforske disse forskellige veje mod et mere bæredygtigt samfund.

Læs webmagasinet på www.nordicway.org.

Læs mere på www.norden.org/greengrowth og www.norden.org/bioeconomy eller følg os på facebook.