Ulike veier mot et bærekraftig samfunn – ny utgave av "Green Growth the Nordic Way"

23.06.14 | Nyhet
De nordiske statsministrene møtes vanligvis to ganger i året. På møtet i mai understreket de hvor viktig det er med nordisk samarbeid om bioøkonomi, som sammen med grønn vekst setter kursen for framtidens økonomi. Den nye utgaven av "Green Growth the Nordic Way" ser på hvordan denne nye økonomien og et mer bærekraftig samfunn kan bli en realitet, med spesiell fokus på sirkulær økonomi og kulturelle spørsmål.

Konseptet om en ny, sirkulær økonomi var tema for EUs største arrangement i miljøsektoren, Grønn uke i Brussel, som fant sted i begynnelsen av juni.

I en av de to hovedartiklene i den nyeste utgaven av "Green Growth the Nordic Way" kan du lese om Nordisk ministerråds aktiviteter innenfor avfallsbehandling og bærekraftig byggevirksomhet slik de ble presentert under Grønn uke. En rekke nye rapporter utforsker også det nordiske potensialet på dette området.

Men bærekraftig utvikling handler ikke bare om økonomi og miljøspørsmål. Kultur og utdanning spiller en viktig rolle på veien mot et bærekraftig samfunn.

Den andre hovedartikkelen i denne utgaven beskriver en rekke aktiviteter på det kulturelle området med den uttalte hensikten å styrke bærekraftig utvikling. En helhetlig tilnærming er en del av "the Nordic Way", og Nordisk ministerråd vil fortsette å utforske disse ulike veiene mot et mer bærekraftig samfunn.

Les nettmagasinet på www.nordicway.org.

Les mer på www.norden.org/greengrowth og www.norden.org/bioeconomy eller følg oss på Facebook.