The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Gränshinderrådet: Bevilja undantag från skatteregler för gränspendlare

03.12.20 | News
Paskontrol i Københavns lufthavn
Photographer
Anna Rosenberg/norden.org
Gränshinderrådet uppmanar åter de nordiska finans- och skatteministrarna att bevilja undantag från gällande regler så att gränspendlare slipper betala skatt två länder. Många pendlare som bor i ett nordiskt land och jobbar i ett annat kan tvingas betala skatt i två länder på grund av hemarbete under pandemin.

Det är det nordiska Gränshinderrådets ordförande Bertel Haarder som på hela rådets vägnar har sänt ett brev till ministrarna för att påtala problemet. Det här är andra gången som Gränshinderrådet ber finans- och skatteministrarna att bevilja undantag för gränspendlarna under pandemin. Förra gången sade den svenska, danska och finska ministern nej till ett undantag, men lovade att fortsätta dialogen.

Problemet handlar om hemarbete under pandemin och i vilket land arbetet ska beskattas. Enligt det nordiska skatteavtalet ska en gränspendlare betala skatt i det land där personen arbetar. Men under pandemin har många pendlare på anmodan av sina arbetsgivare jobbat hemifrån, vilket innebär att pendlarna ska betala skatt i det land man bor för varje dag som arbetet sker hemifrån.

I Öresundsregionen finns ett särskilt skatteavtal, Öresundsavtalet, som innebär att vanliga regler inte gäller om en gränspendlare jobbat hemma mer än 50 procent under en period på tre månader. Då ska skatten betalas i det land där man bor.

Ingen dubbelbeskattning

Gränshinderrådet påpekar att utan undantag från gällande skatteregler blir följden extra administrativt arbete både för privatpersoner och skattemyndigheter. Följden kan även bli betydligt högre skatt för en del pendlare, även om det inte i något fall handlar om dubbelbeskattning.

I sitt andra brev skriver Gränshinderrådet att pandemin håller i sig, och det betyder fortsatta och ökade problem för gränspendlarna. Därför vill rådet att ministrarna än en gång tar sig an saken. I brevet hänvisas till att liknande problem har kunnat lösas i till exempel Luxembourg, som har kommit överens om undantag med sina grannländer.

- Vi önskar att finansministrarna än en gång har en dialog om problemet och beslutar om ett tillfälligt undantag. Detta har lyckats på andra håll i Europa och kan inte vara omöjligt att genomföra i Norden, säger Gränshinderrådets ordförande Bertel Haarder, som också är medlem av Folketinget i Danmark och tidigare mångårig minister.

"Skattefrågan skapar frustration"

Bertel Haarder betonar att de nordiska ministrarna med ansvar för socialförsäkringar har enats om att bevilja undantag för gränspendlare under pandemin. Enligt det undantaget omfattas gränspendlarna av arbetslandets regler trots att de under pandemin jobbar hemifrån. Samma modell kan användas inom skatteområdet.  

- Skattefrågan skapar frustration och oro hos gränspendlarna. Det är svårt för pendlare och företag att genomskåda de ekonomiska konsekvenserna av ofrivilligt hemarbete. Vi har nu även nåtts av oroande nyheter om att gränspendlare åker till sina arbeten i både Danmark och Sverige för att inte riskera att bli beskattade i bosättningslandet. Det är ju helt i strid mot nationella rekommendationer, men mänskligt förståeligt eftersom folk inte vill riskera sin privatekonomi i detta pressade läge, säger Bertel Haarder.