Grensehinderrådet: Gi unntak fra skatteregler for grensependlere

03.12.20 | Nyhet
Paskontrol i Københavns lufthavn
Photographer
Anna Rosenberg/norden.org
Grensehinderrådet oppfordrer igjen de nordiske finans- og skatteministrene til å gi unntak fra gjeldende regler slik at grensependlere slipper å betale skatt i to land. Mange pendlere som bor i ett nordisk land og jobber i et annet, kan tvinges til å betale skatt i to land på grunn av hjemmearbeid under pandemien.

Det er det nordiske Grensehinderrådets leder Bertel Haarder som på hele rådets vegne har sendt et brev til ministrene for å påpeke problemet. Dette er andre gang Grensehinderrådet ber finans- og skatteministrene gi unntak for grensependlerne under pandemien. Forrige gang sa den svenske, danske og finske ministeren nei til unntak, men lovte å fortsette dialogen.

Problemet handler om hjemmearbeid under pandemien, og i hvilket land arbeidet skal beskattes. Ifølge den nordiske skatteavtalen skal en grensependler betale skatt i landet der personen jobber. Men under pandemien har mange pendlere på oppfordring fra arbeidsgiveren jobbet hjemme, noe som innebærer at de skal betale skatt i landet de bor i, for hver dag arbeidet foregår hjemme.

Øresund-regionen har en spesiell skatteavtale, Øresund-avtalen, som innebærer at vanlige regler ikke gjelder hvis en grensependler har jobbet hjemme mer enn 50 prosent i løpet av en periode på tre måneder. Da skal skatten betales i landet der man bor.

Ingen dobbeltbeskatning

Grensehinderrådet påpeker at uten unntak fra gjeldende skatteregler blir konsekvensen ekstra administrativt arbeid både for privatpersoner og skattemyndigheter. Det kan også føre til betydelig høyere skatt for en del pendlere, selv om det ikke i noe tilfelle handler om dobbeltbeskatning.

I sitt andre brev skriver Grensehinderrådet at pandemien fortsetter, og det betyr at problemene for grensependlerne både fortsetter og øker. Derfor vil rådet at ministrene skal ta tak i saken en gang til. I brevet henvises det til at lignende problemer har latt seg løse i for eksempel Luxemburg, som har blitt enig med nabolandene om unntak.

– Vi ønsker at finansministrene tar en ny dialog om problemet og fatter vedtak om et midlertidig unntak. Dette har latt seg gjøre andre steder i Europa og kan ikke være umulig å gjennomføre i Norden, sier Grensehinderrådets leder Bertel Haarder, som også er medlem av Folketinget i Danmark og tidligere mangeårig minister.

    “Skattespørsmålet skaper frustrasjon”

    Bertel Haarder understreker at de nordiske ministrene med ansvar for sosialforsikring har blitt enige om å gi unntak for grensependlere under pandemien. Det unntaket innebærer at grensependlerne omfattes av arbeidslandets regler, til tross for at de jobber hjemme under pandemien. Samme modell kan brukes på skatteområdet.  

    – Skattespørsmålet skaper frustrasjon og uro hos grensependlerne. Det er vanskelig for pendlere og bedrifter å overskue de økonomiske konsekvensene av ufrivillig hjemmearbeid. Nå har vi også fått foruroligende nyheter om at grensependlere drar på jobb i både Danmark og Sverige for å ikke risikere å bli beskattet i landet de bor i. Det er jo helt i strid med nasjonale anbefalinger, men menneskelig forståelig ettersom folk ikke vil risikere privatøkonomien i denne pressede situasjonen, sier Bertel Haarder.