Klimatilpasning: Et spørgsmål om sikkerhed

24.04.23 | Nyhed
Guðlaugur Thór Thórdarson, Iceland

Islands minister for klima, energi og miljø, Guðlaugur Thór Thórdarson, på scenen under klimatilpasningskonferencen NOCCA i april 2023.

Photographer
norden.org

Islands minister for klima, energi og miljø, Guðlaugur Thór Thórdarson, på scenen under klimatilpasningskonferencen NOCCA i april 2023.

Fokus var på tilpasning i byer og kommuner i de nordiske lande, da erfaringer fra hele Norden blev præsenteret på NOCCA, den nordiske konference om klimatilpasning, der fandt sted i Reykjavík i sidste uge.

Oversvømmelser, jordskred og usikkerhed i vores fødevareproduktion og -forsyning er bare nogle få eksempler på de konsekvenser af klimaforandringerne, vi allerede oplever nu, og som vil blive intensiveret i fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi tilpasser os til den nye situation og at vi gør det hurtigt.

- Den menneskelige erfaring og historie er en historie om tilpasning. Netop nu oplever vi dog, at ændringer sker hurtigt og at de sker på et globalt plan. Det er nødvendigt, at vi lærer de lokale risikofaktorer at kende, og en del af det handler om, at forstå hvordan de globale og regionale risici kan påvirke vores hverdag, siger Islands minister for klima, energi og miljø, Guðlaugur Thór Thórdarson.

Et spørgsmål om sikkerhed

Det var dystre perspektiver, der blev tegnet op, da førende forskere fra hele Norden præsenterede deres arbejde på konferencens første dag.

- Klimatilpasning er også et spørgsmål om befolkningens sikkerhed, sagde leder af sekretariatet for det svenske ekspertråd for klimatilpasning, Therése Sjöberg, fra scenen på Grand Hotel i Reykjavík. Hun refererede til ekspertrådets rapport fra 2022, hvor klimatilpasning kobles til civilbefolkningens sikkerhed i det blandt andet fødevaresikkerhed, vandsikkerhed og spredning af sygdomme er nogle af de områder, som de grænseoverskridende klimaeffekter vil påvirke.

Vigtigt med nordisk samarbejde

Store dele af klimatilpasningsarbejdet skal ske på kommunalt plan.

- Nocca er en vigtig scene for udvikling af nordisk samarbejde med det formål at nå verdensmålene om tilpasning og skabe en mere modstandsdygtig fremtid for alle, siger Anna Hulda Ólafsdóttir, leder af Climate Service and Adaptation Center på Icelandic Met Office. For løsningerne findes. Flere projekter støttet af nordisk ministerråd præsenterede deres forskning ved konferencen. Den nordiske genbank Nordgen præsenterede deres arbejde med afgrøders vilde slægtninge og det 4-årige projekt om naturbaserede løsninger i Norden delte resultater fra deres kortlægning af best practices i Norden.

Et øget samarbejde og bedre vidensdeling på tværs af grænser kan være med til at sikre en bedre effekt af de tiltag, der laves i kommuner og regioner i alle de nordiske lande. Samtidig kan det være med til at sikre en mainstreaming af klimatilpasningsløsningerne der laves på det kommunale niveau.

På konferencen blev der også afholdt en række workshops. Resultaterne her fra vil blive nedfældet i et policypapir, der skal bruges i det videre nordiske arbejde om klimatilpasning på både ECCA23 og under UNFCCC COP28.