Lønforskel mellem køn på 15 procent skal veksles til et 0

10.04.18 | Nyhed
Karen J Klint
Fotograf
Mikael Carboni Kelk
Nordisk Råds Udvalg for Velfærd arbejder for et fælles nordisk ligelønscertifikat, der kan lukke hullet på 15 procent lønforskel mellem kvinder og mænd.

- Lighed mellem køn er en grundsten i den nordiske velfærdsmodel. Det gælder også, når det kommer til ambitionen om lige løn på arbejdsmarkedet, som er en politisk prioritet for Udvalget for Velfærd i Norden, siger udvalgsmedlem Karen J. Klint på Nordisk Råds møde den 10. april i Akureyri på Island. Forslaget om den politiske prioritering for udvalget kommer fra den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd. Herfra er anbefalingen, at de nordiske regeringer fokuserer på ligestilling på arbejdsmarkedet bredt set. Fx i forhold til alder, seksualitet, geografi, religion. Og lige løn mellem køn. 

Island er firstmover – Norden skal med

På Island har der i en årrække været en frivillig ligelønscertificering, som arbejdsgivere kunne vælge at benytte sig af. Den certificering er nu ved årsskiftet blevet gjort obligatorisk af den Islandske regering. Erfaringerne fra Island er blevet behandlet i Nordisk Råds Udvalg for Velfærd. På dagens møde har udvalget besluttet at forelægge Nordisk Ministerråd at anbefale indføring af en fælles ligelønscertificering som en konkret værktøjsmodel til de nordiske lande på Sessionen senere på året i Oslo i Norge. 

Rodfæstede rutiner og regler udfordrer arbejdet

På trods af at landende i Norden hver for sig de seneste 100 år og sammen de sidste 40 år har arbejdet for ligestilling mellem køn, er der fortsat et stykke vej endnu. Et bevis på dette er rapporten Nordisk Statistik 2017, der viser at mænd i gennemsnit får 15 procent mere i løn end kvinder. - Det er ambitionen, at den forskel på 15 procent skal veksles til et 0, siger Helge André Njåstad men peger samtidig på, at det ikke sker over natten. Erfaringerne viser, at der er en række udfordringer. De skal blandt andet findes i sammenhæng med, at lønspørgsmål er dybt rodfæstet i arbejdsmarkedets strukturer samt de forskellige forhold, der gør sig gældende her. Et eksempel herpå er, at kvinder ofte er ansat i job med lavere løn end mænd.   

I tråd med FN’s Agenda 2030

Nordisk Råd Udvalg for Velfærd’s arbejde omkring ligelønscertifikatet er i tråd med Nordens eget Genereration 2030 program, der i denne forbindelse relaterer sig til FN’ s Agenda 2030 holdbarhedsmål 8; Anstændige arbejdsvilkår og Økonomisk vækst og mål 5.c, som omhandler kvinders selvstændighed. 

Kontakt